Francie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Francouzská republika
(francouzsky: République française)

Složení vlády je uvedeno na internetových stránkách francouzské vlády v kapitole Composition du Gouvernement na adrese www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:   67 mil.
Průměrný roční přírůstek:   0,22 % (za posledních 5 let)

Demografické složení:

48,3 %  muži
51,7 %  ženy

Věková struktura:

24,0 %  pod 20 let
55,5 %  20-64 let
20,5 %  nad 64 let

Národnosti:

89,2 %  francouzská
  1,4 %  alžírská
  1,3 %  marocká
  1,0 %  portugalská
  0,5 %  tuniská
  0,5 %  italská
  0,4 %  turecká
  0,4 %  španělská
  5,3 %  jiné

Náboženské skupiny:

58,1 %  křesťanská
  8,3 %  muslimská
  0,5 %  židovská
  1,2 %  jiných vyznání
31,9 %  bez vyznání

Zdroj:  Náboženské skupiny odhad Pew Research Centre , ostatní údaje INSEE

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2015

2016

2017

2018

2019

Nominální HDP/obyv. v EUR

31 540

31 770

32 370

 32 830

33 360

Přírůstek objemu HDP v %

1,3

1,1

2,3

1,5

1,3

Míra inflace v %

0,0

0,3

1,2

2,1

1,3

Míra nezaměstnanosti

10,2

10,1

9,4

9,1

8,5

Zdroj: INSEE , Banque de France

Podobný růst HDP jako v roce 2019 předpovídala před koronavirovou epidemií francouzská centrální banka i pro další tři roky, a to v rozmezí 1,1-1,3 %, což by do roku 2021 přineslo postupné snížení nezaměstnanosti na 8 %. Průměrná roční inflace za rok 2019 činila 1,3 % a v dalších třech letech se očekávaly hodnoty v intervalu 1,1-1,4 %. Zároveň měl růst vývoz i dovoz. Dovoz přitom o něco rychleji. V roce 2019 vzrostl o 2,8 % a předpověď jeho ročního růstu v dalších třech letech se pohybovala v hodnotách 2,5 – 2,9 %. Deficit veřejných financí za rok 2019 se zvýšil na 3,0 % HDP s tím, že v dalších letech měl mírně klesat. Celkový dluh veřejného sektoru setrval ve výši 98,1 % hodnoty HDP. K očekávaným vlivům na hospodářský vývoj v dalším období patří kromě zatím nejasných důsledků Brexitu zejména koronavirová pandemie (Covid-19) s obavami výrazného zhoršení všech makroekonomických ukazatelů úměrného délce a rozsahu karanténních opatření zavedených v březnu 2020. Podle předběžných předpovědí lze za rok 2020 očekávat pokles HDP o 3 % za každý měsíc karantény.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

v mld. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

299,7

304,0

313,6

313,8

301,1

Výdaje

371,9

379,8

386,9

390,7

398,0

Saldo

– 72,2

– 75,8

– 73,3

– 76,9

– 96,9

Zdroj:  INSEE

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

v mld. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo běžného účtu

– 8,1

– 16,8

– 13,1

– 15,1

– 18,7

Saldo kapitálového účtu

– 1,0

1,4

1,1

2,1

1,9

Saldo finančního účtu

– 0,7

– 13,0

– 31,9

– 27,3

– 19,9

Devizové rezervy

126,9

139,2

130,4

145,6

173,9

Zdroj: Banque de France

 

2015

2016

2017

2018

2019

Veřejný dluh vůči HDP v %

95,6

98,2

98,3

98,1

98,1

Zahraniční dluh v mld. EUR

4 598

4 759

4 831

5 091

5 566

Dluhová služba vůči HDP v %

26,5

24,3

24,0

23,8

 

Zdroj: INSEE Banque de France , ECB

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banque de France, která provádí zejména dohled nad úvěrovou politikou obchodních bank. Významná část jejích pravomocí v monetární politice však již přešla na Evropskou centrální banku (ECB).

Ke konci roku 2018 bylo evidováno 804 bank a finančních ústavů v několika kategoriích dle jejich zaměření, z toho 270 zahraničních. Nejvíce v kategorii úvěrové (414), finanční (175), investiční (146) a platební (49). Hlavní bankovní skupiny v zemi jsou:

 • BNP Paribas
 • Société générale
 • Crédit agricole
 • BPCE
 • Crédit mutuel
 • Banque postale

Pojišťoven bylo evidováno 713, z toho v kategorii vzájemného pojištění 399, pojištění 279, sociálního pojištění 35 a zajištění 12. K hlavním pojišťovacím skupinám patří:

 • Crédit agricole
 • CNP
 • Axa
 • Allianz
 • Generali
 • Groupama

Zdroj: ACPR

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Ve Francii, podobně jako v jiných zemích, existuje množství různých daní a poplatků, které jsou uvedeny na internetových stránkách dle odkazu na konci této podkapitoly. Největší výnos je z výběru následujících daní:

Daň z přidané hodnoty (taxe sur la valeur ajoutée)
Základní (nejvyšší) sazba je 20 %. Pro několik desítek případů jsou stanoveny sazby nižší, v rozmezí 0 -16 %. Například:
2,1 % – na léky hrazené zdravotním pojištěním
5,5 % – na vstupenky na sportovní utkání
10 % – na alkoholické nápoje konzumované v místě na KorsiceDaň z příjmu fyzických osob (impôt sur le revenu)
Sazby jsou progresivní podle několika pásem daňového základu, která jsou každoročně upravována v závislosti na inflaci.

Roční pásmo daňového základu v EUR

Sazba v %

– 10 064

0

10 064 – 25 659

11

25 659 – 73 369

30

73 369 – 157 806

41

157 806 –

45

Daň ze zisku a z příjmů neziskových organizací (impôt sur les sociétés)

Roční pásmo daňového základu v EUR

Sazba v %

zisk do 38 120 při obratu do 7 630 000

15

zisk do 500 000

28

zisk nad 500 000

31

příjmy z majetku neziskových organizací

15 nebo 24

kapitálové výnosy neziskových organizací

10

Spotřební daň na pohonné hmoty (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)
Daň je stanovena v centech na 1 litr paliva v různé výši podle jeho druhu a regionu, od 59,40 na naftu na Korsice do 70,04 na vysokooktanový benzín v Paříži.

Daň z nemovitého majetku fyzických osob (impôt sur la fortune immobilière)
U osob s trvalým bydlištěm ve Francii i z majetku v zahraničí. Snížení daňového základu o 30 % u nemovitosti trvalého bydliště plátce daně.

Hodnota části nemovitého majetku v EUR

Sazba v %

– 800 000

0

800 001 – 1 300 000

0,5

1 300 001 – 2 570 000

0,7

2 570 001 – 5 000 000

1

5 000 001 – 10 000 000

1,25

10 000 001 –

1,5

Zdroj: Finances publiques