Francie - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Paříž
Počet obyvatel 65,8 mil.
Jazyk francouzština
Náboženství křesťanské (51 %), žádné (34 % ), islám (4 %), jiné (11 %)
Státní zřízení republika
Hlava státu Emmanuel Macron
Hlava vlády Élisabeth Borne
Název měny eur
Cestování
Časový posun 0 hod
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Mgr. Michal Fleischmann
Ekonomický úsek Mgr. Zuzana Gamrotová
Konzulární úsek Jana Karfíková, Dott.
CzechTrade Ing. Jakub Smetana
Czechinvest ne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 2 782,50
Hospodářský růst (%) 2,58
Inflace (%) 5,90
Nezaměstnanost (%) 7,10

Francouzská republika (francouzsky: République française) je tzv. poloprezidentská republika s výraznější výkonnou rolí hlavy státu (prezidenta), vícestranickým systémem zastupitelské demokracie, dvoukomorovým parlamentem (Národní shromáždění a Senát), vládou vedenou premiérem, všeobecným volebním právem od 18 let věku, pětiletým cyklem voleb a třístupňovým územně správním členěním státu na kraje (régions), okresy (départements) a obce (communes).

Výkonná a zákonodárná moc jsou jasně odděleny; podle ústavy je místem výkonné moci Rada ministrů, které předsedá prezident. Předseda vlády je jmenován prezidentem, který musí zvážit, zda vláda může získat potřebnou většinu v parlamentu. Podle ústavy předává premiér svou demisi do rukou prezidenta, ale v praxi jsou premiéři odvoláváni prezidentem. Podobně jsou jmenováni a odvoláváni i ministři, ale na návrh předsedy vlády a nemusí být členy parlamentu.

Emmanuel Macron byl v dubnu 2022 znovu zvolen prezidentem. Politická strana Emmanuela Macrona a její spojenci však ztratili parlamentní většinu ve volbách do parlamentu v červnu 2022. To vedlo ke zpomalení tvorby politiky a přijímání reforem a ke kontroverzním snahám o přijetí zákonů prezidentským dekretem nebo projednávání zákonů nejprve v horní komoře parlamentu (Senátu) před projednáváním v Národním shromáždění.

Složení vlády je uváděno na internetových stránkách francouzské vlády v kapitole Composition du Gouvernement .

Francouzská ekonomika je po Německu druhá největší v Evropské unii a sedmá největší na světě. Je vysoce rozvinutá a orientovaná na služby, se silnými stránkami v oblasti leteckého průmyslu a luxusního zboží. Francouzský trh je pro ČR nejvýznamnější z nesousedních evropských zemí. Francouzská ekonomika se rychle vzpamatovala z propadu způsobeném pandemií. V průběhu roku 2022 však hospodářský růst přišel o svou dynamiku, zejména v důsledku vysoké inflace a navzdory snahám vlády zmírnit dopad rostoucích cen energií. HDP za rok 2022 vzrostl v průměru o 2,6 % a pro rok 2023 se očekává prudké zpomalení s růstem o pouhých 0,5 % – 1 %. Spotřebitelské ceny by měly v roce 2023 vzrůst průměrně o 4,2 %.