Francie - zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla


112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání, umožňuje lokalizaci volajícího, operátoři hovoří několika světovými jazyky

Francouzská národní telefonní čísla

15 - První pomoc (SAMU)
17 - Policie (Police nationale), četnictvo (Gendarmerie)
18 - Hasiči (Sapeurs-pompiers)
 

Před odjezdem z ČR je třeba zkontrolovat platnost Evropské karty zdravotního pojištění (EHIC) a sjednat cestovní pojištění.

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví.

Navazující ošetření, repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie sjednat cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, hospitalizaci, asistenční služby a repatriaci.

Za ošetření se ve Francii platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení "FEUILLE DE SOINS " . Toto potvrzení se po návratu do Česka předkládá zdravotní pojišťovně, jež posléze náklady proplatí.

Podrobné informace poskytuje portál Vaše Evropa, kapitola Zdraví, článek Neplánovaná zdravotní péče .

 

Slovníček základních výrazů

záchranná služba - SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente)
potřebuji lékařskou pomoc - J´ai besoin d'une assistance médicale
nemocnice - hôpital
pohotovost – urgences

lékař – le docteur, le médecin

nehoda – accident

zranění - la blessure

bolest – la douleur
 

zdravotní pojištění – assurance maladie

cestovní pojištění – assurance voyage

Evropský průkaz zdravotního pojištění - La carte européenne d'assurance maladie (CEAM)

Jsem občan České republiky - Je suis un citoyen de la République tchèque
Jsem občanka České republiky - Je suis une citoyenne de la République tchèque
 

český občanský průkaz  -  la carte nationale d'identité tchèque
český cestovní pas  -  le passeport tchèque

příjmení  -  nom
jméno  -  prénom
datum narození  -  la date de naissance
místo narození  -  le lieu de naissance
adresa  -  adresse


policejní stanice - commissariat de police
četnická stanice - gendarmerie

platební karta  -  la carte bancaire
peníze v hotovosti  -  argent liquide

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV