Itálie - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. O  aktuálních podmínkách vstupu a pobytu na území cizího státu informuje příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.


Bezpečnostní situace je v Itálii v zásadě stejná jako v jiných jihoevropských zemích. Dejte si pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech, v dopravních prostředcích a na pláži. Je třeba si uvědomit, že v Itálii, zejména na turistických místech a v dopravních prostředcích, působí organizované skupiny i s nezletilými členy a i když byste zaregistrovali krádež včas, předmět ani viník se často nenajde. Krádež v lidovém povědomí bývá někdy povyšována na umění, tj. oloupit turistu tak, aby si toho vůbec nevšiml. V některých regionech se používá i násilí, například vytržení kabelky z okolo jedoucího skútru (Bari, Neapol). Uvědomte si, že existuje spousta lidí, kteří nevlastní téměř nic nebo jsou ke krádežím nuceni organizovanými skupinami. Vzhledem k tomu, že Italové vědí, jak se před krádežemi bránit, bývá nežádoucí pozornost soustřeďována na dobře rozeznatelného turistu, který s takovým chováním prostě nepočítá.

Statisticky dojde k okradení českého občana v Itálii každý třetí den, uvádíme tedy několik rad, jak těmto nepříjemným událostem předcházet:

- nezbytností je zvýšená obezřetnost při prohlídce památek, při návštěvě turistických míst a v dopravních prostředcích. Dávejte si pozor zejména na náhlé shluky lidí a tlačenice, hlavně v dopravních prostředcích při nastupování a vystupování.

- nenoste pohromadě osobní doklady a všechny peníze; ženy by měly kabelku nosit před sebou a v případech „náhlé“ tlačenice si ji přidržovat, muži by si nikdy neměli dávat peněženku a doklady do zadních kapes kalhot; nespouštějte svá osobní zavazadla ani příruční tašku z dohledu
 

- cenné předměty (zlato, videokamera, fotoaparát apod.) příliš nevystavujte na veřejnosti

- informujte se předem, které části města jsou ty se špatnou pověstí (každé město mívá své horší části - vlaková a autobusová nádraží, nebo např. neblaze proslavená linka autobusu č. 64 do Vatikánu a zejména poslední dobou římské metro)

- NIKDY si ve vozidle nenechávejte žádné věci, byť by šlo o prázdnou tašku – přitáhnete nežádoucí pozornost (kterou již přitahuje samotná zahraniční značka auta)

 - při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné se v autě zamknout, zamezí se tak možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce (v některých regionech), pozor na otevřená okna a věci na sedadle spolujezdce

- na plážích neopouštějte své osobní věci, o případné pohlídání můžete zdvořile požádat důvěryhodného plážového souseda, riziko tím alespoň snížíte, není-li zbytí, (množí se případy okradených turistů, kteří se „jen“ chtěli vykoupat a nechali si věci bez dozoru v autě nebo na pláži – důsledky jsou potom velice nepříjemné). Informujte se, zdali si na pláži nemůžete pronajmout skříňku s klíčkem na osobní věci.

Mimo jiných náležitostí na cesty jako je plné cestovní pojištění a registrace v systému MZV Drozd doporučujeme mít kopie dokladů a minimálně dvě platební karty uložené na různých místech; mít uloženy – nejen v mobilu – kontakty na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by vám byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze a čísla pro zablokování platební karty. Zkuste se připravit na eventualitu, jak byste se zachovali, kdyby se vám některá z výše uvedených nepříjemností stala.

Upozorňujeme, že honorární konzulové nemají povinnost vystavovat náhradní cestovní doklady mimo otevírací hodiny svého čestného úřadu.
 

Cestování autem

- na silnicích mimo obytná centra jsou vozidla povinna mít během jízdy zapnutá potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech

- doporučujeme jezdit defensivně, kontrolovat reakce ostatních řidičů a účastníků silničního provozu (a to i když dle pravidel máte přednost), ve městech počítat se spoustou skútrů, na dálnicích pozor na náhlé kolony, které se tvoří před sjezdy, a to i ve vzdálenosti přes deset kilometrů od sjezdu, doporučujeme kontrolovat situaci i daleko před vozidlem, pozor na náhlá zpomalování místních řidičů při předjíždění kamiónů v levém pruhu

- řidič nesmí během jízdy telefonovat, ani se telefonu jinak věnovat (psaní SMS, prohlížení), policie mu může zabavit řidičský průkaz – průkaz může být zabaven na dobu od 1 do 3 měsíců a na řidiče se ani nebude vztahovat sleva 30%, pokud zaplatí pokutu včas (dnes 161Eur)

- nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba
 

- za porušení dopravních předpisů může policie, kromě uložení pokuty, rovněž odebrat řidičský průkaz, nebo i zadržet vozidlo – upozorňujeme, že pokuty jsou vysoké, v řádech stovek Eur  a čeští turisté tím bývají často zaskočeni. Policie bývá nekompromisní. U některých přestupků se při včasném zaplacení pokuta může snížit až o 30%; při opožděném placení pokut se částka naopak zvyšuje. Pokud řidič-cizinec není schopen zaplatit pokutu na místě, policie má právo mu zabavit vozidlo a ponechat na autorizovaném parkovišti, dokud dotyčný nezaplatí. Často také dochází k zadržení vozidla za spáchání více přestupků, nebo za určité závažnější přestupky (zakázané předjíždění). Je podstatně snazší uhradit pokutu, dokud jste na území IT, jinak pro úhradu požadujte účet s IBAN (pro zahraniční platbu) a pozor zvláště na zvláštní účet pro platby, který platí pouze pro IT (tzv. F23).

  • označení parkovacích míst:
    modrá čára - placené místo

žlutá čára - rezervované místo

            bílá čára - neplacené místo
 

Nakupování

Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad.
V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10.000,- EURO. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či v dopravních prostředcích.

- k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (a v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)

- úřady a pošty otevírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
- obchody mají většinou od 13.00 do 16.00 hod. tzv. polední pauzu
- české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné

Další upozornění:

Za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů), může být uložena vysoká pokuta

V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet, ale i baseballových pálek atp.)

Turistům, kteří se pokusí osvěžovat ve fontánách, nebo i jen za jakékoliv nestandardní chování vůči památkám, hrozí vysoké nekompromisní pokuty ve výši od 500 Eur. Turisté, kteří jsou přesvědčeni, že si takový postih nezasloužili, mohou do 30 dní podat odvolání starostovi města.

Pozor na zprostředkovatelny práce, které slibují zajištění práce v Itálii. Zájemce podepíše smlouvu, zaplatí poplatek a pak je dopraven do Itálie, kde je zanechán svému osudu. Doporučujeme proto, aby si zájemci o práci v Itálii před podpisem pracovní smlouvu vždy řádně přečetli a ověřili si, zda je smluvní vztah vyvážený. To znamená, zda jsou uvedeny nejen povinnosti zájemce a práva agentury, ale též práva zájemce a povinnosti agentury, zejména pro případ, že nedojde k uzavření pracovní smlouvy nebo k jinému nesplnění podmínek ze strany agentury nebo italského zaměstnavatele.
Současně informujeme, že Velvyslanectví ČR v Římě nemá žádnou možnost ověřovat důvěryhodnost zprostředkovatelen práce ani italských zaměstnavatelů.

Zemětřesení a sopečná činnost

Většina území Itálie leží v zóně seizmického rizika a nachází se zde četné aktivní sopky. Nařízením předsedy vlády č. 105/2006 Sb. byla vydána podrobná mapa odhadované míry seizmického rizika celé Itálie. Tato mapa je k dispozici např. na stránkách Italského národního institutu geofyziky a vulkanologie www.ingv.it. Na těchto stránkách je i průběžně aktualizovaný seznam všech otřesů země v Itálii. Zemětřesení a erupce sopek jsou přírodní jevy, které není možné současnými technickými prostředky předpovědět. Národní centrála civilní ochrany na svých stránkách kromě informací o nastalých přírodních katastrofách také zveřejňuje informace o tom, co dělat v těchto situacích ( www.protezionecivile.it ). Cestovatelům doporučujeme registraci v aplikaci https://drozd.mzv.cz/ .

Varování italské civilní ochrany - link

Upozorňujem občany, aby nepodceňovali varování italské civilní ochrany zejména tzv. allerta rossa = červený alert - veliké nebezpečí, tzv. allerta gialla = žlutý alert - také značné nebezpečí (i v případě žlutého alertu hrozí ztráty na životech). Před cestami radíme konzultovat níže uvedený odkaz. Italská civilní ochrana varuje před prudkými dešti, které způsobují sesuvy půdy, záplavami, požáry a možnými dalšími úkazy ohrožujících život.

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp

 

Doporučení pro lyžaře


Od 1. ledna 2022 platí v Itálii nová pravidla pro lyžaře (legislativní dekret č. 40 z 28. 2. 2021), která se týkají zejména sjezdového lyžování. Mezi ty hlavní patří povinné pojištění odpovědnosti, helma pro osoby mladší 18 let, zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a drog nebo pravidlo omezené rychlosti. Pro případy úrazu a repatriace doporučujeme uzavřít před cestou příslušné připojištění.
Více informací naleznete na webu GK Miláno .

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV