Itálie - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Řím
Počet obyvatel 58,6 milionu
Jazyk italština
Náboženství katolické
Státní zřízení parlamentní republika
Hlava státu Sergio Mattarella
Hlava vlády Giorgia Meloni
Název měny euro
Cestování
Časový posun ne
Kontakty ZÚ
Velvyslanec PhDr. Jan Kohout
Ekonomický úsek Ing. Marcel Sauer
Konzulární úsek Mgr. Adéla Verner Sýkorová
CzechTrade Mgr. Marek Atanasčev
Czechinvest ne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 2 022,00
Hospodářský růst (%) 3,92
Inflace (%) 8,74
Nezaměstnanost (%) 8,09

Itálie je parlamentní republika. Hlavou italského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Parlament se skládá ze 2 komor: poslanecké sněmovny a senátu. Země se administrativně člení na 20 regionů. 5 z nich má zvláštní autonomní status, díky němuž mohou tyto regiony přijímat legislativu upravující některé místní záležitosti. Itálie je 8. největší ekonomikou světa a 3. nejsilnější ekonomikou Eurozóny. Je 10. největším světovým exportérem a 7. největším světovým dovozcem. Terciární sektor generuje 69 % HDP a zaměstnává 70 % osob. Průmysl se podílí na HDP z 29 % a na  zaměstnanosti z 25 %. Turismus tvoří 12 % HDP. Itálie Je osmým největším vývozcem a třináctým největším dovozcem světa. Přes několik nepřehlédnutelně globálních firem, hrají ve zdejším hospodářství klíčovou roli malé a střední firmy a řada z nich patří ke špičkám ve svém oboru. Itálie se řadí ke špičce ve strojírenském a farmaceutickém průmyslu, automobilovém a zemědělsko-potravinářském průmyslu, nábytkářství a robotice. Patří k předním tvůrcům designu a luxusních výrobků.  Podle indexu lidského rozvoje je v Itálii vysoká životní úroveň a v žebříčku hodnotícím kvalitu života se řadí na 8. místo světa. Reálná mzda však za období 2010 – 2020 klesla o 8,3% a 1,5 mil. zaměstnanců se pohybuje na hranici chudoby. Značka „Made in Italy“ patří mezi velmi oblíbené. Itálie je zakládajícím členem EU, Eurozóny, OECD, G20, jehož předsednictví se Itálie poprvé ujala v prvním pololetí 2021. Itálie vlastní třetí největší zásobu zlata na světě a je čtvrtým největším přispěvatelem do rozpočtu EU. Itálie je šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. ČR je pro italský vývoz na 16. a pro dovoz 14. místě. Objem bilaterálního obchodu setrvale roste a za rok 2022 dosáhl rekordního objemu téměř 18 mld. euro. Italský trh je vysoce konkurenční a přesycený. Navíc zde značné rozdíly mezi regiony, zvláště mezi severem a jihem, což je třeba zohlednit při vstupu na italský trh. Šanci na úspěch mají výrobky s vysokou přidanou hodnotou nebo s výjimečnými technickými parametry. Pro začátek je strategické využít služeb obchodních zástupců, kteří jsou znalí místních trhů a jsou napojeni na odběratele. Na obou stranách obchodní výměny jsou nejvýraznějším prvkem dopravní prostředky a automobilový průmysl. Z ČR vedle automobilů a motorových vozidel jako traktory, autobusy a jejich součásti a příslušenství, reaktory a kotle, stroje automatizovaného zpracování dat, tabákové výrobky, výrobky ze železa a oceli, plasty, optické přístroje, sklo, papír a papírenské výrobky a potravinářské výrobky. Mezi perspektivní obory dlouhodobě patří dopravní průmysl a především železniční, vzhledem k již běžícím a plánovaným tendrům na nákup tramvají, vodohospodářský sektor, kam se chystá italská vláda investovat na restrukturalizaci vodovodních sítí, obranný a bezpečnostní průmysl a smart technologie.  Během roku 2022 dosáhla italská ekonomika růstu 3,7 %, ale zároveň byl zaznamenán pokles soukromé spotřeby v důsledku přetrvávající inflace. Během roku 2022 došlo ke snížení reálných mezd. Růst nominálních důchodů činil 6,3 %, inflace činila 8,7 %. Domácnosti kompenzovaly pokles kupní síly úsporami a spoření domácností kleslo v posledním čtvrtletí roku 2022 na 5,3  %, což je výrazně nižší hodnota než průměr za desetiletí 2010–2019 (8,2 %).