Itálie - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Itálie je parlamentní republika. Hlavou italského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Parlament se skládá ze dvou komor: poslanecké sněmovny a senátu.

Země se administrativně člení na 20 regionů. Pět z nich má zvláštní autonomní status, díky němuž mohou tyto regiony přijímat legislativu upravující některé místní záležitosti. Itálie je 8. největší ekonomikou světa a 3. nejsilnější ekonomikou eurozóny. Je 6. největším světovým exportérem (2,9 % podíl na světovém exportu) a 11. největším světovým dovozcem (2,7 % podíl na světovém importu).

Terciární sektor generuje 69 % HDP a zaměstnává 70 % osob. Průmysl se podílí na HDP z 29 % a na zaměstnanosti z 25 %. Turismus tvoří 12 % HDP. Itálie vlastní třetí největší zásobu zlata na světě a je 4. největším přispěvatelem do rozpočtu EU.

Přes několik nepřehlédnutelně globálních firem hrají ve zdejším hospodářství klíčovou roli malé a střední firmy a řada z nich patří ke špičkám ve svém oboru. Itálie se řadí ke špičce ve strojírenském, leteckém, kosmickém, obranném a farmaceutickém průmyslu, automobilovém a zemědělsko-potravinářském průmyslu, nábytkářství a robotice. Patří k předním tvůrcům designu a luxusních výrobků.

Podle indexu lidského rozvoje je v Itálii vysoká životní úroveň a v žebříčku hodnotícím kvalitu života se řadí na 8. místo světa. Reálná mzda však za období 2010–2020 klesla o 8,3 % a 1,5 mil. zaměstnanců se pohybuje na hranici chudoby. Značka „Made in Italy“ patří mezi velmi oblíbené.

Itálie je zakládajícím členem EU, eurozóny, OECD, G20, jehož předsednictví se Itálie poprvé ujala v prvním pololetí 2021. V prvním pololetí 2024 předsedá G7.

Itálie je 6. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR. ČR je pro italský vývoz na 16. a pro dovoz na 14. místě. Objem bilaterálního obchodu je stabilně vysoký a za rok 2023 dosáhl objemu téměř 18 mld. EUR.

Italský trh je vysoce konkurenční a přesycený. Navíc jsou zde značné rozdíly mezi regiony, zvláště mezi severem a jihem, což je třeba zohlednit při vstupu na italský trh. Šanci na úspěch mají výrobky s vysokou přidanou hodnotou nebo s výjimečnými technickými parametry. Pro začátek je strategické využít služeb obchodních zástupců, kteří jsou znalí místních trhů a jsou napojeni na odběratele.

Na obou stranách obchodní výměny jsou nejvýraznějším prvkem dopravní prostředky a automobilový průmysl. Z ČR vedle automobilů a motorových vozidel (autobusy) a jejich součásti a příslušenství, jsou to stroje automatizovaného zpracování dat, tabákové výrobky, výrobky ze železa a oceli, plasty, optické přístroje, sklo, papír a papírenské výrobky a potravinářské výrobky.

Mezi perspektivní obory dlouhodobě patří dopravní průmysl a především železniční (vzhledem k již běžícím a plánovaným tendrům na nákup tramvají), kosmický průmysl, v němž Itálie zaujímá jedno z předních míst ve světě, obranný a bezpečnostní průmysl a smart technologie a vědecko-výzkumný sektor.

Ekonomický výhled Itálie signalizuje slabší ekonomický růst. HDP poroste v r. 2024 o 0,7 % a v příštím roce zrychlí na +1,2 %. Vysoká inflace za poslední dva roky narušila reálné příjmy, finanční podmínky zůstávají restriktivní a většina opatření spojených s pandemií covidu-19 a energetickými krizemi byla zrušena. To celkově tíží soukromou spotřebu a investice. Očekávané oživení růstu reálných mezd a nárůst veřejných investic vázaných na fondy z plánu příští generace EU tyto potíže vyrovná jen částečně. Inflační očekávání jsou pozitivní.

Základní údaje
Hlavní město Řím
Počet obyvatel 58,9 milionu
Jazyk italština
Náboženství katolické křesťanství
Státní zřízení parlamentní republika
Hlava státu Sergio Mattarella
Hlava vlády Giorgia Meloni
Název měny EUR
Cestování
Časový posun ne
Kontakty ZÚ
Velvyslanec PhDr. Jan Kohout
Ekonomický úsek Ing. Petr Havlík
Konzulární úsek Mgr. Adéla Verner Sýkorová
CzechTrade Mgr. Marek Atanasčev
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 2224
Hospodářský růst (%) 0,72
Inflace (%) 5,94
Nezaměstnanost (%) 7,66