Itálie - zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Důležitá telefonní čísla:

Integrovaný záchranný systém - 112
karabiníci . . . 112
policie . . . 113
první pomoc . . 118  
hasiči . . . 115

pomoc motoristům – 803 116 (telefonování zdarma)

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV