Laos - doklady

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


K vstupu na území LLDR je vyžadován cestovní pas, jehož platnost je minimálně 6 měsíců. Mezinárodní očkovací průkaz se nevyžaduje.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV