Portugalsko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Portugalská republika (República Portuguesa)

Prezidentem Portugalska je od 9. 3. 2016 Marcelo Rebelo de Sousa.

Aktuální složení portugalské vlády odráží výsledek  parlamentních voleb, které se konaly v říjnu 2015, stav je platný k 1. 6. 2015. Vláda byla složena Socialistickou stranou za parlementní podpory ostatních levicových stran - Levého bloku, Komunistické strany Portugalska a Zelených.

Předseda vlády - António Costa
Ministr zástupce předsedy vlády - Eduardo Cabrita
Ministr financí - Mário Centeno
Ministr zahraničních věcí - Augusto Santos Silva
Ministryně pro úřad vlády a administrativní reformu- Maria Manuela Leitão Marques
Ministryně spravedlnosti - Francisca Van Dunem
Ministryně vnitra- Constança Urbano de Sousa
Ministr obrany - Azeredo Lopes
Ministr plánování a infrastruktury - Pedro Marques
Ministr hospodářství - Manuel Caldeira Cabral
Ministr práce, solidarity a sociálního zabezpečení - José António Vieira da Silva
Ministr zdravotnictví - Adalberto Campos Fernandes
Ministr školství - Tiago Brandão Rodrigues
Ministr pro vědu, technologie a vysoké školství - Manuel Heitor
Ministr životního prostředí - João Pedro Matos Fernandes
Ministr zemědělství - Capoulas Santos
Ministryně moře - Ana Paula Vitorino
Ministr kultury - Luís Filipe de Castro Mendes
Státní tajemnice asistující předsedovi vlády - Mariana Vieira da Silva
Státní tajemník pro parlamentní záležitosti - Pedro Nuno Santos
Státní tajemník pro předsednictví vlády - Miguel Prata Roque

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel – 10 310 398 (odhad 2016)

Hustota osídlení – 112,1 obyvatele na km 2 (2016)  

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: – 50 % (57,0 % muži a 43 % ženy)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: -0,45 % (odhad 2015)

Průměrný věk: 41,1 let, očekávaná délka života 79 let

Z hlediska demografického má velký význam migrace, jejíž vliv na počet obyvatel je spíše neutrální. Příchozí imigranty zejména z Afriky, případně z východní Evropy, kompenzuje značný počet zejména mladých Portugalců odcházejících za prací do členských států EU. Významným faktorem je stárnutí populace, Portugalsko má nyní více než 3,5 milionů důchodců.

Národností složení: Portugalci a cca 415 tis. příslušníků jiných národností (2012; oficiálně nejvíce z Brazílie, Ukrajiny, Kapverdské republiky, Angoly, Moldavska a Rumunska).

Z hlediska náboženského tvoří většinu (81 %) římští katolíci, 3 % jiná křesťanská vyznání, 0,6 % jiná náboženství, 6 % ateisté a zbytek nespecifikováno. Role katolické víry a církve v životě zejména mladých Portugalců však ve srovnání s minulostí klesá.

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel

2011

2012

2013

2014

2015

HDP  (mil. EUR)

176 166

169 070

170 269

173 446

179 405

HDP změna meziročně (%)

 - 1,8

- 4

-1,1

0,9

1,5

HDP/obyv. (EUR)

16 025

16 180

16 295

16 698

17 335

inflace (%)

3,7

2,8

0,25

-0,4

0,8

Nezaměstnanost (%)

12,9

15,8

16,4

14,5

12,2

Pro následující rok 2016 je předpovídán opět mírný růst ve výši 1,5 %, pro rok 2017 pak 1,7 %. Tato hodnota však do značné míry závisí na vnějších faktorech, zejména co se týče ekonomické kondice hlavních portugalských obchodních partnerů. V souvislosti s uvolněnější fiskální politikou nové vlády by mělo dojít o oživení domácí poptávky, a to jak veřejné, tak soukromé. To nabízí pro případné exportéry či investory příležitost ke vstupu na nyní více otevřený portugalský trh. Vláda se také snaží oživit investice, a to jak v oblasti veřejné, kde by měly jít finanční prostředky na infrastrukturní projekty (zejména železnice), ale podporou poskytování úvěrů i na investice soukromé. Další příležitosti může přinést snaha vlády odstraňovat byrokratické překážky a podporovat znalostní ekonomiku, včetně zeléné a modré ekonomiky.

Poměrně optimistické předpoklady portugalské vlády však čelí i značným rizikům, které představuje zejména velký dluh státu, ale i podniků a domácností. Existuje riziko, že pokud ekonomický růst nedosáhne předpokládaných hodnot, převýší schodek rozpočtu kritéria stanovená v Paktu stability a růstu a evropské instituce budou Portugalsko tlačit k nalezení úsporných opatření, což by mohlo vést k opětovnému utažení domácí poptávky.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet v mld. EUR

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

40,6

42,9

41,2

 42,8

 43,8

Výdaje

50

48,5

50,1

 49,2

 47,3

Saldo

- 8,3

-6,6

-6,8

 -4,8

-4,4 

Saldo v % HDP

 -4,2

 -6,4

 -4,9

 -4,8

 -4,4

Zdroje: INE, Pordata

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 (mil. EUR)

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

-10 640

-3 504

2 404

1 043

813

Zboží

-14 496

-9 450

-7 983

-8 964

-9 164

Služby

7 744

9 265

10 936

10 946

12 278

Výnosy

-4 072

-4 330

-1 823

-2 497

-3 853

Kapitálový účet

2 632

3 540

2 765

2 564

2 253

Finanční účet

-8 276

326

4 706

3 775

3 257

Devizové rezervy

16 490

17 174

12 729

16 157

18 272

Veřejný dluh vůči HDP (%)

111,1

125,8

129,7

130,2

129

Čistý dluh

170 904

187 900

196 304

208 195

218 093

Zdroj: Banco de Portugal, Pordata

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Centrální bankou je Banco de Portugal ( www.bportugal.pt ), která zodpovídá za měnovou politiku státu. K jejím hlavním úlohám patří:

 • regulace měny, úvěrů
 • kontrola a ochrana měny Euro
 • správa státního dluhu

Guvernérem Banco de Portugal byl v roce 2014 jmenován již na druhý pětiletý mandát Carlos Costa, který předtím působil ve funkci viceprezidenta Evropské investiční banky.

Významné portugalské banky:

Portugalsko má v poslední době jeden z nejmodernějších bankovních systémů v Evropě (vysoký stupeň automatizovaných bankovních operací, výběry hotovosti, platby složenek, výpisy z účtů, transfery apod.). Všechny tyto operace probíhají prostřednictvím bankomatů v rámci systému „Multibanco“. Síť těchto bankomatů je velice hustá a z každého z nich je možno vybírat a platit nezávisle na tom, u kterého bankovního domu má klient veden účet. Operace jsou prováděny bezplatně díky tomu, že Úřad na ochranu spotřebitele se nebál uplatnit své kompetence (původní záměr finančních institucí při zavádění tohoto moderního bankovního systému byl, že klienti budou za všechny bankovní operace platit, tj. i za výběry hotovosti, platby složenkami apod.).

Významné portugalské pojišťovny:

1.7. Daňový systém

Portugalský daňový systém se zakládá na souboru daní státních a komunálních, přímých a nepřímých. V roce 2012 vláda přistoupila ke snížení počtu pásem pro výpočet daně z příjmu soukromých osob z osmi na pět. Nový systém se vztahuje na dosažené příjmy počínaje rokem 2013.

Státní daně

a) Daně z příjmu:

 • Daň z příjmu fyzických osob (IRS) - je proměnná v závislosti na počtu vyživovaných osob, nejnižší sazba pro příjmy do 7 tis. EUR je 14,5 %, nejvyšší sazba pro příjmy nad 80 tis. EUR měsíčně činí 48 %. V r. 2013 je u všech pásem aplikována dodatečná sazba ve výši 3,5 %, u pásma nejvyššími příjmy ještě jedna sazba ve výši 2,5 % (nejvyšší pásmo tedy podléhá zdanění ve výši 54 %).
 • Daň z příjmu právnických osob (IRC) - 25%, přičemž v autonomní oblastech (Madeira a Azorské ostrovy) jsou v některých případech uplatňovány nižší sazby

b) Daň z nemovitostí (IMI)

 • sazby se pohybují mezi 0,3 % a 0,8 % hodnoty nemovitosti

c) Spotřební daně (IEC):

 • Daň z přidané hodnoty (IVA) - kontinentální sazby jsou 23 % (od 1.1. 2011), 13 % a 6 %, snížené sazby uplatňované v autonomních oblastech (Azory, Madeira) jsou 16 %, 9 % a 4 %
 • Daň z minerálních paliv a plynu (ISP)
 • Daň z tabáku a tabákových výrobků
 • Daň z lihovin - piva, vína, destilátů
 • Daň z lihu (ISA)
 • Daň automobilová (ISV) - jediná interní daň specifické povahy na osobní nebo kombinované automobily

d) Ostatní státní daně:

 • Daň kolková
 • Daň z her a hracích automatů
 • Daň z nafty (při pronájmu těžebního prostoru)
 • Silniční daň
 • Komunální poplatky
 • Komunální daň z vozidel
 • Daň za požární službu
 • Komunální dopravní poplatky
 • Komunální daň na operace s nemovitostmi (SISA)
 • Daň ekologická.

Komunální daně

Povinné sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné.

Částky placené na sociální pojištění jsou určovány na základě fixní sociální daně aplikované na celkový příjem (statutární nařízení číslo 1999/99 z 8. června):

 • zaměstnavatel - 23,75 %
 • zaměstnanec - 11,0 %
 • celkem 34,75 %.

Veškeré informace, návody a formuláře jsou k dispozici na jednotném informačním webu sociálního pojištění na adrese   www4.seg-social.pt.

Bližší údaje týkající se daní v Portugalsku lze najít na webových stránkách Generálního ředitelství daní a cel .