Spojené arabské emiráty - zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnilyZdravotnictví je v SAE na dobré úrovni. Převažují soukromé kliniky a specializovaná privátní zdravotnická zařízení. Poplatek za běžné vyšetření v soukromých zdravotnických zařízeních je od 100,- AED a cena lékařského ošetření závisí na provedených úkonech a předepsaných lécích. Žádné dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče občanům ČR v SAE nejsou sjednány. Turistům proto doporučujeme aby do SAE necestovali bez mezinárodního zdravotního pojištění na dobu cesty.


Důležitá telefonní čísla :

Policie....................................999
Ambulance.............................998
Hasiči.....................................997

Zastupitelský úřad ČR..........................................00971-2-6782800 (pro místní hovor: 02-6782800)
zastupitelský úřad ČR – FAX..…………………00971-2-6795716
Konzulární pohotovost ....00971-50-6628920, 00971-50-6210584
- pro místní hovor: 050-6628920, 050-6210584

Onemocnění MERS
MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je virové onemocnění dýchacího ústrojí, jehož výskyt byl poprvé zaznamenán v dubnu r. 2012 v Saudské Arábii. Nemoc způsobuje koronavirus zvaný MERS-CoV. Všechny dosud zaznamenané případy nákazy se nacházely v regionu Arabského poloostrova či souvisely s jeho návštěvou (KSA, SAE, Kuvajt, Omán, Jemen, Katar, Jordánsko). Od srpna 2014 jsou na území SAE registrovány pouze ojedinělé případy nákazy.

Koronavirus MERS může způsobit těžké dýchací problémy s mírou úmrtnosti místy až 40%. Proti viru se nedá očkovat. Mezi charakteristické symptomy patří zvýšená teplota, kašel, dušnost a obecné potíže s dýcháním. K dalším průvodním symptomům mohou patřit bolest svalů, průjem, zvracení a malátnost. Vážný průběh nemoci byl zaznamenán zpravidla u osob, které trpí následujícími zdravotními problémy: diabetes, onemocnění ledvin, vysoký tlak, astma a plicní choroby, rakovina a kardiovaskulární choroby.

Původ ani povaha přenosu onemocnění MERS nejsou dosud známy. V některých případech existuje podezření na přenos z velbloudů. V případě osob, které trpí výše uvedenými zdravotními omezeními, je zj. v případě návštěvy velbloudích farem, tržnic a podobných lokalit doporučováno omezit přímý kontakt s velbloudy. Obecným pravidlem prevence je dodržovat základní pravidla hygieny, zj. časté mytí rukou, i běžnou opatrnost při stravování. Doporučuje se též omezit kontakt s osobami, které projevují uvedené symptomy onemocnění.

Pro aktuální informace navštivte webovou stránku Světové zdravotnické organizace (www.who.int), případně webové stránky ministerstva zdravotnictví jednotlivých zemí Arabského poloostrova.

V souladu se stanoviskem Světové zdravotnické organizace dosud nebyla vydána žádná restriktivní doporučení ohledně cest do zemí Arabského poloostrova.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV