Švýcarsko - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnost a dodržování obecně závazných předpisů je ve Švýcarsku na vysoké úrovni. Porušování právního řádu, včetně pracovní činnosti cizinců bez příslušného povolení, se přísně postihuje.

Při provozování horské turistiky je třeba počítat s možným náhlým zhoršením povětrnostních podmínek. Nutná je kvalitní výstroj a výzbroj. Doporučuje se nepřeceňovat vlastní schopnosti či možnosti a nepodceňovat neznalost terénu.

Nejvyšší přípustná rychlost dopravních prostředků, není - li na konkrétním místě příslušným značením povolena jiná rychlost: 120 km/h na dálnici (Autobahn), 100km/h na silnicích dálničního typu (Autostrasse), 50 km/h v obcích, 80 km/h na ostatních komunikacích mimo obec. Děti do 7 let v motorových vozidlech se musí přepravovat upoutané pouze ve speciálních sedačkách, děti od 7 do 12 let musí sedět též ve speciálních sedačkách nebo připoutané bezpečnostními pásy na zadních sedadlech a děti starší 12 let mohou sedět připoutané i na předních sedadlech. Pro řidiče motocyklu je předepsána přilba. Podle platného švýcarského spolkového zákona o pořádkových pokutách v silničním provozu se přísně postihují dopravní přestupky.

Nejlevnější ubytování lze získat v zařízení Jugendherberge. Oblíbený a cenově přijatelný druh krátkodobého ubytování je v zemědělských usedlostech (Bauernhof).

Cestování s domácími zvířaty (kočka, pes, fretka)

Trvalý import domácích zvířat s kupírováním (uši, ocas) je v CH/FL zakázán. Výjimku tvoří krátkodobé (dovolenkové) pobyty domácích zvířat v doprovodu majitele, přičemž nesmí v průběhu pobytu dojít ke změně majitele (např. prodejem). Zvíře musí být opatřené mikrochipem implantovaným před provedením aktuální povinné vakcinace proti vzteklině. Čitelné tetováže jsou akceptované, pokud byly provedeny před 3.7.2011. Zvíře musí mít platný pas domácího zvířete EU s příslušným platným očkováním. Dočasný dovoz se řídí „ustanoveními pro zboží v hodnotě vyšší než 5000 CHF“, tzn., že je možné, že bude požadováno složení kauce, pokud se jedná o mimořádně drahé, např. výstavní zvíře.

Je-li zvíře určeno k prodeji, případně importováno trvale (štěňata, koťata zakoupená v zahraničí), platí příslušná celní ustanovení ve smyslu, že je nutno zaplatit 8% daň z přidané hodnoty s ohledem na to, že Švýcarsko není členskou zemí EU.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV