Tunisko - víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Pro organizovanou turistiku (s voucherem cestovní kanceláře) není vízová povinnost. Účastníci organizované turistiky (bez víza) však nemohou během pobytu v Tunisku vycestovat do sousedních zemí.

Dle vyjádření Ministerstva zahraničních věcí Tuniska ze dne 5. prosince 2014 nemusí mít vízum ani individuální cestovatelé, a to za předpokladu, že disponují platným cestovním pasem, a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní.

Upozorňujeme, že v případě nelegálního pobytu zjištěného při kontrole pořádkovými orgány, hrozí uložení sankce, včetně policejního zadržení.

Cizinci vstupující na území Tuniska jsou při opuštění země povinni zaplatit tzv. výstupní poplatek (poplatek má podobu kolku, jenž se vlepuje do cestovního pasu). V případě účastníků organizované turistiky by úhradu výstupního poplatku měla zajistit cestovní kancelář. Této povinnosti nepodléhají přijíždějící v rámci okružních (výletních) plaveb, a cestovatelé využívající Tunisko pouze jako tranzitní země, obojí za předpokladu, že na území Tuniska stráví méně než 24 hodin.

Pro zodpovězení otázek týkajících se vstupu na pobytu na území Tuniska je zodpovědné Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze, kde by si měl cestovatel před cestou ověřit, zda se podmínky pro přicestování a odcestování nezměnily. Výjezdní kolky lze zakoupit na (hraničním) celním úřadu, popř. i na dalších místech (finanční úřady, banky, hotely ad.).

Povinné přihlášení na policii zajistí ubytovací zařízení, pro cestovatele ubytované v soukromí platí přihlašovací povinnost na místní policii do 3 dnů po příjezdu.

Při opožděném opuštění země (např. z důvodu hospitalizace) je třeba požádat o výstupní vízum na policii v místě pobytu a doložit důvody prodloužení pobytu.

V případě kratšího překročení doby pobytu (cca několik dní, jeden týden), jež není řádně zdůvodněno, je tuniskými orgány uložena finanční sankce dle délky doby překročení pobytu. Delší překročení legální doby pobytu má za následek krom finanční sankce i udělení zákazu vstupu na území Tuniska na dobu ne kratší 5 let.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV