Velká Británie - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Spojené království (UK) zahrnuje Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales), Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles, Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey).

Velká Británie je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov ze souostroví Britských ostrovů. S rozlohou 229 850 km² je největším ostrovem Evropy a devátým na světě. Hlavním městem je Londýn.

Složení vlády:

Spojené království (UK) je konstituční monarchií s dvoukomorovým parlamentem; Dolní komora (House of Commons), Horní komora (House of Lords). Výkonná moc patří vládě v čele s premiérem, kterým je zpravidla leader nejsilnější parlamentní strany. Hlavou státu je od roku 1952 královna Alžběta II., jež je zároveň formální hlavou vlády a jurisdikce, hlavou anglikánské církve a vrchním velitelem všech ozbrojených sil Spojeného království.

Ve volbách dne 7. května 2015 získala Konzervativní strana majoritu. Všichni členové vlády jsou z této strany.

• Předseda vlády, první lord státní pokladny a ministr pro státní správu: David Cameron
• Místopředseda vlády, předseda Státní rady a ministr financí: George Osborne
• Ministr spravedlnosti: Michael Gove
• Ministryně vnitra: Theresa May
• Ministr zahraničních věcí: Philip Hammond
• Ministr pro obchod, inovace a odborné záležitosti: Sajid Javid
• Ministr pro zaměstnanost a penze: Stehen Crabb
• Ministerstvo obrany: Michael Fallon
• Ministr dopravy: Patrick McLoughlin
• Ministr pro energetiku a změnu klimatu: Amber Rudd
• Ministryně školství a ministryně pro ženy a rovné příležitosti: Nicky Morgan
• Ministr kultury, médií a sportu: John Whittingdale
• Ministr pro komunity a místní správu: Greg Clark
• Ministryně pro mezinárodní rozvoj: Justine Greening
• Ministr pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova: Liz Truss
• Ministryně pro Severní Irsko: Theresa Villiers
• Ministr pro Skotsko: David Mundell
• Ministr pro Wales: Alun Cairns
• Hlavní tajemník ministerstva financí: Greg Hands
• Ministr zdravotnictví: Jeremy Hunt
• Vůdce sněmovny lordů: Lady Tina Stowell
• Ministryně pro zaměstnanost: Priti Patel
• Ministr sportu: Tracey Crouch
• Ministryně pro malé podnikatele: Anna Soubry
• Místopředseda Konzervativní strany a ministr bez portfeje: Robert Halfon               
• Vedoucí úřadu vlády a vrchní pokladník: Matthew Hancock

Zdroj: www.gov.uk

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 63 742 977 (odhad listopad 2015), podíl ekonomicky činného obyvatelstva činí 78,3% (2016)
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,54 % (odhad listopad 2015)

Demografické složení:

 • 0–14 let (17,3 % z celkového počtu)
 • 15–24 let (12,6 %)
 • 25–54 let (41 %)
 • 55–64 let (11,5 %)
 • 65 let a více (17,5 %)

Národnostní složení:

 • Angličané (83,9 %)
 • Skotové (8,4 %)
 • Velšané (4,8 %)
 • Irové (2,9 %)

Náboženské složení:

 • křesťané (59,9 %)
 • ateisté (31,2 %)
 • muslimové (4,8 %)
 • hinduisté (1,4 %)
 • sikhové (0,6 %)
 • židé (0,5 %)
 • budhisté (0,4 %)
 • jiná náboženství (1,3 %)

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel

2012

2013

2014

2015

2016 (oček.)

HDP/obyvatele (GBP)

24 901,5

24 799,4

 26 385

28 019,1

29 000 

Růst HDP (%)

0,2

2,0

2,6

1,9

0,4 

Míra inflace (%)

2,7

2,1

0,7

1,1

0,3 

Míra nezaměstnanosti (%)

7,8

7,3

6,3

5,3

5,1 

Zdroj: Office for National Statistics

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Hospodářský vývoj Velké Británie v roce 2016 závisí především na vývoji v EU a na světových trzích. Očekává se, že se i nadále podaří udržet vysoká úroveň zaměstnanosti. Pokud jde o investice, v období před referendem o setrvání země v Evropské unii nastal čas nejistoty a odliv financí ze země. Další ekonomický vývoj v zemi závisí na výsledku referenda, v případě, že by skutečně došlo k vystoupení země z EU, většina ekonomů předvídá britské ekonomice pokles a odliv zahraničních investic.

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Za fiskální rok 2015/2016 se zadlužení veřejného sektoru snížilo o 15,7 miliard liber na 76 miliard liber v porovnání s předchozím rokem. Celkové zadlužení veřejného sektoru za měsíc duben letošního roku bylo 7,2 miliard liber o 0,3 miliard liber méně než v dubnu minulého roku. Veřejný dluh Velké Británie byl na konci dubna 1 596 miliard liber, což je 83,3 procent HDP. Oproti dubnu minulého roku byl veřejný dluh vyšší o 0,1 procenta hodnoty HDP.

Státní rozpočet

Finanční rok

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Příjmy (mld. GBP)

592

612

648

667

716 

Výdaje (mld. GBP)

682

720

732

743

772 

Saldo (mld. GBP)

-90

-108

-84

-76

-56 

Zdroj: ONS

Fiskální (rozpočtový) rok probíhá v UK od 1. 4. do 31. 3 . pro státní sektor a korporátní daně. Bilance rozpočtu veřejného sektoru vykazuje nepřetržitý deficit od finančního roku 2002/03. Rozpočet na finanční rok 2016/17 byl sestaven se schodkem 56 mld. GBP .

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance a devizové rezervy

 

2011

2012

2013

2014 

2015

Bilance běžného účtu

-27 033

-61 925

-76 655

-97 920 

-96 200 

Bilance kapitálového účtu

837

835

737

625

820 

Bilance finančního účtu

-14 697

-49 129

-65 427

-93 455

-93 779 

Devizové rezervy

54 800

59 700

63 700

63 300

66 800 

Zdroj: Office for National Statistics, v mil. GBP

Zahraniční zadluženost, dluhová služba, veřejný dluh vůči HDP

UK je dlouhodobě kapitálově soběstačná země a vůči zahraničním subjektům disponuje krátkodobými půjčkami překlenovacího rázu. Velká Británie naopak patří ke světovým věřitelům a je členem Pařížského klubu věřitelů. Nemalé pohledávky má UK zejména vůči rozvojovým zemím.

V předchozích letech britská vláda kryla své finanční potřeby prostřednictvím kvantifikativního uvolňování - především se jednalo o prodej dluhopisů s dlouhodobou splatností (gilts) až 50 let (na jaře 2012 ministr Osborne ohlásil prodej dluhopisů až se 100 letou splatností). Druhým, neméně důležitým, nástrojem k řešení vládního druhu byly dluhopisy s krátkodobou splatností (treasury bills) většinou na jeden až tři měsíce. Vláda obsluhuje státní dluh také prostřednictvím produktů National Savings & Investments (NSI). V dubnu roku 2016 činil dluh 83,3 % HDP.

Informace o aukcích dluhopisů

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém:

Britské bankovnictví disponuje třetím největším objemem depozit na světě (po USA a Japonsku). Centrální banka Bank of England (BoE) je po švédské Riksbank druhou nejstarší dosud činnou emisní bankou. BoE byla založena v roce 1694, jako soukromá společnost, a zestátněna v roce 1946. Krátce po nástupu labouristů k moci v květnu 1997 získala nezávislost v oblasti měnové politiky – stanovuje výši úrokových sazeb, čímž ovlivňuje směnný kurz libry. V čele BoE stojí guvernér jmenovaný na pět let. Od 1. 7. 2013 je jím Mark Carney.

Bank of England (BoE):

 • spravuje vládní účty a účty orgánů místní (samo)správy, operuje s vládními cennými papíry
 • vede účty bank, poskytuje jim úvěry
 • nezávisle stanovuje úrokové sazby a určuje tak cenu mezibankovních půjček
 • je jediným emitentem hotovostních peněz na území UK (skotské libry emitované The Royal Bank of Scotland zůstávají v oběhu z tradice a jsou vydávány pouze proti stažení příslušného objemu britských GBP z oběhu)
 • přispívá k udržení stability finančního systému jako celku

Hlavní typy peněžních ústavů v UK:

 • obchodní banky: univerzální banky poskytující širokou škálu finančních služeb jako běžné účty, vklady, úvěry (např. HSBC, RBS, Barclays, Lloyds TSB, Abbey);
 • stavební spořitelny (building societies): poskytují podobné finanční služby jako obchodní banky. Podle zákona musí tvořit 75 % jejich činnosti poskytování hypoték a úvěrů pro vybavení domácností. V zemi působí cca 60 stavebních spořitelen (např. Nationwide, Britannia);
 • zahraniční banky: v zemi působí 170 zahraničních bank ve formě pobočky či reprezentační kanceláře (např. Banca Commerciala Romana);
 • investiční fondy: investiční společnosti získávající finanční zdroje prodejem vlastních akcií nebo půjčkami od jiných finančních subjektů. Investují většinou do firemních akcií. Akcie investičních trustů jsou obchodovány na burze (např. Fidelity International);
 • podílové fondy: obdoba investičních trustů. Finanční zdroje získávají prodejem svých podílů (units). Podílové nesmí na rozdíl od investičních společností získávat finanční zdroje půjčkami od jiných finančních subjektů.

Regulátorem britského finančního systému je Financial Conduct Authority (FCA), dohled nad britskými bankami pak provádí tzv. tripartita – FCA, Bank of England a ministr financí. Zahraniční banky ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) potřebují na základě směrnice EU k působení v UK pouze souhlas od domovského regulačního úřadu. Všechny vklady u britských bank jsou od 1. 1. 2011 zákonně pojištěny do výše £ 85 000,- (ekvivalent € 100 000) na fyzickou/právnickou osobu.

Na základě měřítka tržní hodnoty je největší britskou bankou HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Velkou britskou bankovní čtyřku dále doplňují bankovní domy Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS) a Lloyds TSB. Zatímco první dvě jmenované instituce propluly finanční krizí bez státní pomoci (HSBC získala prostředky primárním úpisem akcií a Barclays přitáhla investory z Blízkého východu), záchrana RBS a Lloyds TSB před insolvencí stála britské daňové poplatníky přes jeden bilion liber. V roce 2008 byly hospodářské výsledky všech britských bank ovlivněny finanční krizí – HSBC např. musela odepsat investice za 8,7 mld. GBP. Zatímco HSBC a Barclays se v roce 2009 vrátily k ziskovému hospodaření, znárodněné RBS a Lloyds TSB prohloubily ztrátu (především kvůli téměř 70 % meziročnímu nárůstu špatných úvěrů). Moody’s Investors Service a Standard & Poor’s odhadují, že britský bankovní sektor musel v období od začátku krize v roce 2007 do konce roku 2010 odepsat cca 150 miliard GBP špatných investic a úvěrů. Podle nových regulací budou muset banky oddělit své investiční a retailové aktivity. V rozpočtu 2015 je také zahrnuto zvýšení bankovní daně z 0,156 % na 0,21 %, které má zásadní význam právě pro velké banky jako HSBC, která v dubnu 2015 začala uvažovat o přesunutí sídla mimo Londýn.

Pojišťovny:

Pojišťovnictví vytváří 2,5 % HDP. Britský pojišťovací sektor, na nějž připadá téměř desetina světových příjmů z pojistného a v němž působí okolo jednoho tisíce firem, je největším v Evropě a třetím největším na světě (po USA a Japonsku). Převážná většina pojišťoven nabízí všeobecné pojištění (auta, domácnosti, komerční pojištění); zhruba pětina z nich zprostředkovává dlouhodobé pojištění (životní a penzijní pojištění), přibližně sto pojišťoven pak obchoduje s oběma druhy pojištění. Britský pojišťovací trh je velmi konkurenční. Pojištění jako forma spoření je v zemi velmi populární; dlouhodobé výdaje na pojištění (v přepočtu na hlavu) jsou po Švýcarsku druhé nejvyšší na světě.

Separátní část britského pojišťovacího trhu představuje Londýn, který je největším světovým trhem pro mezinárodní pojištění a zajištění (námořní a letecké dopravy). Londýn je také jediným místem na světě, kde působí všech 20 největších pojišťoven a zajišťoven. Nejznámější britskou pojišťovnou je více než 300 let stará instituce Lloyd’s, která se zabývá především pojištěním námořní dopravy a zajištěním. K největším pojišťovnám (na bázi výše pojistného) se řadí Norwich Union (Aviva), Prudential, Old Mutual, Legal & General, The Royal Bank of Scotland. Za zmínku také stojí, že pojišťovny jsou největšími domácími vlastníky akcií britských firem.

1.7. Daňový systém

Níže uvedené daňové sazby platí pro Velkou Británii (tj. Anglie, Wales a Skotsko), v Severním Irsku se místy vyskytují výjimky, zejména u obecních daní. V souvislosti s nově vyhlášeným rozpočtem na finanční rok 2016/2017 byly daňové parametry upravovány včetně sjednocení základní sazby daně ze zisku právnických osob.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) je zemí s relativně nízkou mírou zdanění ve srovnání s průměrem EU. Mezi největší výhody britského daňového systému patří množství daňových úlev a nízké odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.

Na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a partnery ve firmě se vztahuje povinnost podat daňové přiznání za uplynulý finanční rok (1. 4 - 31. 3.), nejpozději do 30. 9. (písemně) nebo do 31. 1. (elektronicky). Nedodržení termínu se trestá pokutou ve výši 100 GBP.

Daně a odvody na sociální pojištění (pozn.: státní zdravotní pojištění není vyčleněné zvlášť) vybírá HMRC tj. HM Revenue and Customs (Daňová a celní správa Jejího veličenstva)

Daňový základ

Firmy registrované v UK a občané s trvalým pobytem v UK (tax domiciled residents) podávají daňové prohlášení HMRC, kde zdaňují celosvětové zisky a příjmy. Firmy registrované mimo území UK a občané s trvalým pobytem mimo území UK (non-domiciled residents) platí pouze daň ze zisku a příjmu vzniklého na území UK. Zahraniční příjem britských daňových rezidentů je plně zdanitelný v místě vzniku a daň zaplacená v zahraničí se odečítá od daňového základu v UK. Toto umožňují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které UK uzavřela s téměř 100 zemí.

Některé firmy v UK však mohou být řízeny a spravovány ze zahraničí, i když tu nemají žádné zastoupení ani činnost. Tyto firmy mohou být posuzovány jako rezidentní mimo území UK, a to kvůli příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Firmy registrované mimo UK mohou být považovány za rezidentní, pokud jsou z UK řízeny. Takový statut by však vyžadoval větší přítomnost v UK než jen ve formě pobočky, která zdaňuje pouze zisky vzniklé na území UK.

Hlavní druhy daní:

Income Tax (daň z příjmu)

Sazba daně

Roční příjem

20 %

0 - 31 785 GBP

40 %

31 786 - 150 000 GBP

45 %

150 000 GBP +

Zdroj

Podrobný výklad . Roční daňová úleva (personal allowance) pro každého poplatníka do 65 let věku je  11 000 GBP (bez ohledu na příjem), pro osoby ve věku 65-74 let je 10 500 GBP (pro příjem do 24 000 GBP) a pro osoby starší 75 let je 10 660 GBP (pro příjem do 27 699 GBP). Sleva z daně pro manžele je min. 2 960 GBP až max. 7 705 GBP (uplatňuje se u osob narozených po 6.9. 1935) v závislosti na věku a příjmech. Sleva pro nevidomé je 2 290 GBP. Zvyšování těchto úlev je plánováno pro rok 2016-17 na 10 800 GBP a na 11 000 GBP v roce 2017-18, bez ohledu na datum narození.

Tax on dividends (daň z dividend)

Dividendy se zdaňují pouze u plátců s příjmem nad 31 786 GBP a to sazbou 25 %, popřípadě u skupin s příjmem nad 150 000 GBP sazbou 36,11 %. Podrobný výklad .

Capital Gains Tax (daň z kapitálových výnosů)

Pro rok 2015-16 byla daňová úleva (tax-free allowance) stanovena na 11 100 GBP . Zisk nad tuto hranici je zdaněn jednotnou sazbou ve výši 18 % , je nicméně možné uplatnit případnou akumulovanou ztrátu z minulých let. Daňovou úlevu (entrepreneurs relief) mají jednotlivci, kteří prodají svou firmu a dále vlastníci alespoň 5 % podílu ve firmě, kteří jej prodají a v takové firmě pracují. Tito lidé zaplatí daň ve výši 10 % z celoživotního zisku do 1 mil. GBP. Od placení CGT jsou osvobozeny investice do individuálních spořicích účtů (ISA allowances) do 7 200 GBP ročně, přičemž investice do peněžních produktů ISA činí maximálně 3.600 GBP (cash element) a zbytek tvoří investice do cenných papírů. Více o problematice danění zisků z prodeje cenných papírů .

Tax on Foreign Income (zdanění zahraničních příjmů)

Osoby trvale žijící v UK daní zde i své zahraniční příjmy. Osoby žijící v UK déle než 7 let, ale nemající zde trvalé bydliště (non-domiciled residents) platí daň ze zahraničních příjmů převedených do UK. Existuje-li mezi UK a zemí ze které příjmy pochází dohoda o zabránění dvojího zdanění, lze uplatnit zápočtem daň zaplacenou v zahraničí. Nechtějí-li osoby s trvalým bydlištěm v zahraničí ale dlouhodobě žijící v UK zdanit zde své zahraniční příjmy, musí uhradit roční paušální poplatek 30.000 GBP. Uvedené se nevztahuje na osoby do 18 let a osoby s příjmy do 2.000 GBP. Povinnost podat přiznání daní z příjmu se vztahuje na všechny osoby, které v jednotlivém roce pobývali v UK 183 dní a více. Daňové přiznání podává rovněž osoba, která strávila v UK ve čtyřech po sobě následujících letech v průměru 91 dní a více. Podrobný výklad .

Corporation Tax (daň ze zisku právnických osob)

K 1. 4. 2015 došlo k úpravě sazby daně ze zisku právnických osob. Jednotná sazba je 20 %. Sazby pro minulé roky, tedy platné do konce března 2015 jsou znázorněny v tabulce č. 6. Jednotná sazba se ovšem netýká firem těžících ropu a zemní plyn v UK (tzv. ring fence companies), pro které je sazba stanovena na 30%, respektive při příjmech pod 300 000 GBP ročně na 19%.

Sazba daně

Roční zisk

20 %

do 300 000 GBP

21 %

nad 1 500 000 GBP

Zdroj

Daň je splatná 9 měsíců a 1 den po konci účetního roku. Přihlášení k platbě této daně je nutné do tří měsíců po začátku účetního roku firmy, v opačném případě hrozí pokuta. Pro následnou platbu corporation tax nejsou zasílány výzvy k platbě, firma si platbu a následné vyplnění Company Tax Return (formuláře pro vrácení daně) musí monitorovat sama.

National Insurance (odvody na sociální a zdravotní pojištění)

 • Zaměstnanec (class 1) odvádí 12 % , pokud je jeho mzda 155-815 GBP . Do výdělku 155 GBP týdně se neplatí žádné odvody na pojištění. Kdo vydělává více než 815 GBP týdně, platí navíc 2 % ze mzdy nad tuto hranici.
 • Zaměstnavatel (class 1) odvádí 13,8 % z hrubé mzdy zaměstnance, pokud je vyšší než 156,01 GBP týdně, toto se liší u zaměstnanců mladších 21 let.
 • OSVČ  - osoba samostatně výdělečně činná (class 2) s ročním ziskem do 7 955 GBP , odvádí na pojištění 2,80 GBP týdně. Pokud roční zisk OSVČ nepřekročí 5 965 GBP , může požádat o vydání certifikátu o nízkém příjmu, který opravňuje neodvádět žádný příspěvek na pojištění.
 • OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná (class 4) s ročním ziskem  nad 8 060 GBP odvádí 9 % ze zisku, resp. 2 % zisku nad 42 385 GBP. Lidé do 16 let a v důchodovém věku neodvádí žádné příspěvky na pojištění.

Podrobná tabulka sazeb odvodů na sociální a zdravotní pojištění .

Inheritance Tax (dědická daň), Gift Tax (darovací daň)

Dědické dani nepodléhá majetek v hodnotě do 325 000 GBP . Majetek v hodnotě nad tuto hranici se daní sazbou 40 % nebo 36 % v případě, že je minimálně 10 % majetku určeno na charitativní účely. Výše darovací daně závisí na délce života dárce od okamžiku po darování majetku. Pokud dárce žije alespoň 7 let, darovací daň se neplatí. V opačném případě se daň vypočte podle tabulky progresivních sazeb. Darovací daň se neplatí z darů v rámci manželství či registrovaného partnerství s trvalým bydlištěm v UK a z darů registrovaným charitativním organizacím. Každý rok lze bez povinnosti platit daň darovat jedné osobě až 3.000 GBP najednou anebo po částech. Každý rok lze rovněž darovat částky do 250 GBP libovolnému počtu lidí bez povinnosti uvádět tyto dary v daňovém přiznání. Speciální výjimky jsou stanoveny pro svatební dary, dary politickým stranám či dary osobám příbuzným či blízkým pro zajištění jejich životní úrovně. Podrobný výklad .

Value Added Tax (daň z přidané hodnoty)

V UK existují 3 sazby VAT: 0 %, 5 %, 20 %. VAT podléhá většina obchodních transakcí na území UK a Isle of Man. VAT podléhá rovněž dovoz zboží a některých služeb ze zahraničí. Hranice pro povinnou registraci za plátce VAT je obrat vyšší než 81 000 GBP za uplynulých 12 měsíců či kratší dobu. Některé produkty a služby jsou z VAT zcela vyňaty (např. známky, finanční transakce). Podrobný výklad .

20 % (standard rate)

 • většina zboží a služeb

5 % (reduced rate)

 • elektřina, plyn a jiné palivo pro domácnosti a charitativní organizace
 • dámské hygienické potřeby
 • dětské autosedačky
 • stavební bytové rekonstrukce
 • výrobky umožňující přestat kouřit

0 % (zero-rate)

 • většina potravin (výjimky tvoří např. alkohol, zmrzlina, čokoláda, potrava pro domácí zvířata)
 • voda pro domácnosti
 • semena a jiné prostředky pro rozmnožování rostlin pro výrobu potravin
 • živá zvířata určená pro lidskou potravu
 • knihy, noviny, časopisy, mapy
 • dětská obuv a oblečení
 • léky na recept
 • lékařské a chirurgické přístroje, pokud pomáhají postiženým
 • magnetické pásky, přehrávače, radiopřijímače pro slepce
 • nová bytová výstavba
 • zboží pro charitativní organizace, jež je darováno za účelem dalšího prodeje
 • odvoz a zpracování odpadů
 • doprava osob (u lodí a letadel alespoň 12 lidí)
 • doprava osob a zboží do/z Velké Británie
 • určité typy karavanů a hausbótů
 • obuv a přilby pro průmyslové užití
 • motocyklové a cyklistické přilby
 • vydání bankovek
 • pojištění, prodej, leasing a pronájem půdy a budov (neplatí pro garáže, parkovací místa, hotelové ubytování)
 • peněžní půjčky, loterie, sázkařské a hrací aktivity
 • některé vzdělávací a školící činnosti
 • členské příspěvky u některých organizací
 • export zboží a služeb
 • zlato a bankovky.

Podrobný seznam sazeb .

Excise Duty (spotřební daň)

Dani podléhají pohonné hmoty, tabákové výrobky, alkoholické nápoje a dopravní prostředky.

Spotřební daň na pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Daň

benzín, nafta

57,95 pencí/litr

bionafta, bioethanol

57,95 pencí/litr

LPG (zkapalněný plyn)

31,61 pencí/kg

zemní plyn

24,70 pencí/kg

LTO (lehký topný olej)

10,70 pencí/litr

Zdroj

Detailní přehled informací je spotřební dani na pohonné hmoty . Spotřební daň na pohonné hmoty, plyn, uhlí a elektřinu upravuje na jednotném trhu EU Směrnice 2003/96/ES .

Spotřební daň na tabák a tabákové výrobky

Tabákové výrobky

Daň

Cigarety

16,5 % z MOC + 189,49 GBP za 1000 cigaret

Doutníky

236,37 GBP/kg

Ručně balený tabák

185,74 GBP/kg

Ostatní tabákové výrobky a žvýkací tabák

103,91 GBP/kg

Zdroj

Spotřební daň na tabák a tabákové výrobky upravují na jednotném trhu EU Směrnice 95/59/ES , Směrnice 92/79/EHS .

Spotřební daň na alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje

Daň

lihoviny (za každé procento   podílu alkoholu)

27,66 GBP/hektolitr

pivo (za každé procento podílu alkoholu)

18,37 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 1,2 - 4 %)

84,21 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 4 - 5,5 %)

115,8 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 5,5 - 15 %)

273,31 GBP/hektolitr

víno (obsah alkoholu 15 - 22 %)

364,37 GBP/hektolitr

šumivé víno (obsah alkoholu 5,5 - 8,5 %)

264,61 GBP/hektolitr

šumivé víno (obsah alkoholu 8,5 - 15 %)

350,07 GBP/hektolitr

Zdroj

Spotřební daň na alkoholické nápoje upravuje na jednotném trhu EU Směrnice 92/83/EHS

Road Tax (silniční daň)

Silniční daň (osobní auta)

Skupina

Emise CO2 (g/km)

Roční daň - pohon benzín, nafta

Roční daň -  alternativní   pohon

A

0-100

£0,00

£0,00

B

101-110

£20,00

£10,00

C

111-120

£30,00

£20,00

D

121-130

£110,00

£100,00

E

131-140

£130,00

£120,00

F

141-150

£145,00

£135,00

G

151-165

£180,00

£170,00

H

166-175

£205,00

£195,00

I

176-185

£225,00

£215,00

J

186-200

£265,00

£255,00

K *

201-225

£290,00

£280,00

L

226-255

£490,00

£480,00

M

255+

£505,00

£495,00

Zdroj

* Včetně vozů s hodnotou emisí CO2 nad 225g/km, zaregistrovaných před 23. březnem 2006.

Silniční daň (lehká užitková vozidla, motocykly a autobusy)

Lehká užitková vozidla

Motocykly

Autobusy

Hmotnost

Roční daň

Objem motoru (cm 3 )

Roční daň

Počet sedadel

Roční daň

Roční daň
- nízké emise

do 3,5 t

225 GBP

do 150

17 GBP

10-17

165 GBP

165 GBP

 

 

151-400

38 GBP

18-36

220 GBP

165 GBP

 

 

401-600

59 GBP

37-61

330 GBP

165 GBP

 

 

601 a více

81 GBP

62+

500 GBP

165 GBP

Zdroj

Silniční daň (nákladní vozidla)

Hmotnost

2 nápravy

3 nápravy

4 a více náprav

do 7 500 kg

165 GBP

165 GBP

165 GBP

do 15 000 kg

200 GBP

200 GBP

200 GBP

do 21 000 kg

650 GBP

200 GBP

200 GBP

do 23 000 kg

650 GBP

450 GBP

200 GBP

do 25 000 kg

650 GBP

650 GBP

450 GBP

do 27 000 kg

650 GBP

650 GBP

650 GBP

do 44 000 kg

650 GBP

650 GBP

1200 GBP

Zdroj

Zahraniční kamiony včetně českých (soupravy o hmotnosti nad 12 tun) musí od dubna 2014 platit daň z používání britské silniční sítě. Podrobné informace k sazbám této daně .

Další druhy daní :

Stamp Duty/Land Tax (daň z koupě nemovitosti)

Plátcem daně je kupující. Výše daně závisí na ceně kupované nemovitosti (pozemek, dům). Od daně jsou osvobozeny převody nemovitostí pro charitativní organizace. Od prosince 2014 se při nákupu nemovitosti do 125 000 GBP neplatí žádná daňpro dalších 125 000 GBP hodnoty nemovitosti je daňová sazba 2 % , na dalších 675 000 GBP je sazba %, na dalších 575 000  GBP sazba 10 % a na zbytek je sazba 12 % . Tato daň se nevztahuje na Skotsko, kde je místo toho zavedena Land and Building Transaction Tax . Podrobněji o těchto daních .

Air Passenger Duty (daň z civilní letecké dopravy)

Air Passenger Duty (APD) byla představena poprvé v roce 1994 se sazbou 5 GBP pro UK/EU a 10 GBP mimo EU. Od té doby se pro pasažéry cestující jinak než v ekonomické třídě několikrát zvýšila. Od 1. dubna 2016 byly sazby zvýšeny, a to bude pokračovat i v roce 2017. Skupiny C a D budou od dubna 2015 zrušeny a tyto destinace budou nově v pásmu B.

Daň z civilní letecké dopravy

Pásmo

Sazba od 1.   dubna 2016

Snížená   sazba

Standardní   sazba

Vyšší sazba

Pásmo A (0-2 000 mil)

13 GBP

26 GBP

78 GBP

Pásmo B (2 001-4 000 mil)

73 GBP

146 GBP

438 GBP

Pásmo C (4 001-6 000 mil)

zrušeno

Pásmo D (více než 6 000 mil)

zrušeno

Zdroj

Climate Chance levy (daň z klimatické změny)

CCL se skládá z:

 • Hlavní sazby CCL
 • Carbon Price Support (CPS)
Daň z klimatické změny (hlavní sazby)

Komodita

Sazba od 1. dubna 2014

Sazba od 1. dubna 2016

Elektřina

0,541 pence/kwh

0,559 pence/kwh

Plyn

0,188 pence/kwh

0,195 pence/kwh

Jakýkoliv ropný plyn nebo jiný plynný uhlovodík dodávaný v kapalném stavu

1,210 pence/kg

1,251 pence/kg

Jakákoliv jiná zdanitelná komodita

1,476 pence/kg

1,526 pence/kg

Zdroj

Hlavní sazby CCL se týkají energetických produktů, jako jsou elektřina, plyn a uhlí k použití jako palivo obchodními spotřebiteli.

Sazby CPS se týkají energetických produktů, jako jsou uhlí, plyn používaný k výrobě elektřiny od 1. dubna 2016.

Daň z klimatické změny (CPS)

Komodita

Sazba od 1. dubna 2014

Sazba od 1. dubna 2015

Sazba od 1. dubna 2016

Plyn

0,175 pence/kwh

0,334 pence/kwh

0,331 pence/kwh

LPG

2,822 pence/kg

5,307 pence/kg

5,280 pence/kg

Uhlí a jiná pevná fosilní paliva (ropný koks, hnědé uhlí, atd.)

81,906 pence/gcv

156,860 pence/gcv

154,790 pence/gcv

Zdroj

Landfill Tax (daň z uložení odpadu na skládku)

Patří mezi ekologické daně, k dispozici jsou dvě sazby. Standardní sazba daně je 82,60 GBP/tuna , nižší sazba (pro neaktivní odpad) je 2,60 GBP/tuna. Pro rok 2016  je plánovaná sazba 84,40 GBP/tuna, respektive 6,65 GBP/tuna.

Aggregates Levy (daň z těžby kamene, písku a štěrku)

Patří mezi ekologické daně. Současná sazba daně je 2 GBP/tuna.

Council Tax (obecní daň)

Jedná se o daň z rezidenčních nemovitostí, kterou vybírají místní (obecní) úřady. Daň se vypočítává z hodnoty nemovitosti v dubnu 1991. Podle hodnoty je nemovitost zařazena do odpovídajícího daňového pásma (A-H). Ocenění nemovitostí a rozpětí jednotlivých daňových pásem se liší v Anglii, Skotsku, Walesu i Severním Irsku. Sníženou sazbu obecní daně platí některé skupiny občanů (např. invalidé, samostatně žijící osoby). Majitelé druhé a další nemovitosti z ní platí obecní daň se slevou 10-50 %, pokud v ní nikdo nebydlí. Existují také určité možnosti pro krátkodobé a dlouhodobé neplacení daně.

Obecní daň v Anglii

Skupina

Hodnota

Poměr

Poměr v %

Průměr

A

do £40 000

6/9

67 %

£845

B

£40 001 až   £52 000

7/9

78 %

£986

C

£52 001 až   £68 000

8/9

89 %

£1 127

D

£68 001 až   £88 000

9/9

100 %

£1 268

E

£88 001 až £   120 000

11/9

122 %

£1 550

F

£120 001 až   £160 000

13/9

144 %

£1 832

G

£160 001 až   320 000

15/9

167 %

£2 112

H

£32 001 a   více

18/9

200 %

£2 533 

Zdroj

Business Rates (daň z podnikání resp. využívání podnikatelských prostor)

Daň odvádí většina vlastníků nemovitostí určených k podnikání (obchody, kanceláře, restaurace, atd.). Základem pro výpočet daně je zdanitelná hodnota nemovitosti. Tuto hodnotu stanovuje každých 5 let státní úřad pro oceňování - The Valuation Office Agency. Poslední přehodnocení nemovitostí proběhlo v dubnu 2010. Zdanitelná hodnota odpovídá profesionálnímu odhadu výše ročního pronájmu příslušné nemovitosti na volném trhu. Daň z podnikání se rovná součinu zdanitelné hodnoty a multiplikátoru (číslo), který každoročně stanovuje britská vláda. Existují různé daňové úlevy (např. nevyužité nemovitosti, charitativní organizace, neziskové organizace náboženského a vzdělávacího charakteru, podniky na venkově).