Cestovní pojištění od UNIQA pojišťovna, a.s.

Výhody pojištění od Zájezdy.cz

 1. Sportovní připojištění
  Naše cestovní pojištění ve všech svých variantách pokrývá i provozování rekreačních, vodních a zimních sportů, včetně lyžování. A to bez dodatečných příplatků.
   
 2. Storno pojištění
  Pojištění Storno je u nás již zahrnuto ve všech balíčcích nabízeného pojištění. Toto pojištění kryje úhradu stornopoplatků, pokud na svoji dovolenou nebudete moci odjet z vážných důvodů jako je onemocnění, úraz, živelná pohroma v bydlišti pojištěného a podobně. Navíc zabezpečuje i rizika v místě dovolené nebo na cestě do cílové destinace, včetně nutnosti předčasného návratu. Pomůže vám, i pokud v místě dovolené nebo po cestě dojde k živelné pohromě (jako byl např. výbuch sopky, tsunami nebo povodně) a dále při občanských nepokojích, které jsou oficiálními úřady označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek. V rámci balíčku pojištění Uniqa získáte toto pojištění zdarma.
   
 3. Balíček pojištění Uniqa
  Balíček pojištění Uniqa je nejvýhodnějším produktem a obsahuje cestovní pojištění včetně připojištění nebezpečných sportů, připojištění infekčních onemocnění (např. COVID-19) a pojištění Storno.


Co je Balíčkem pojištění Uniqa pojištěno?

 • léčebné výlohy, asistenční služby, náklady na repatriaci, vyslání opatrovníka, předčasný návrat, právní pomoc v zahraničí, zachraňovací náklady
 • zpoždění, ztráta, krádež, zničení či poškození osobních věcí a zavazadel
 • smrt a trvalé následky způsobené úrazem, nemocniční odškodné
 • odpovědnost za škody na majetku a zdraví
 • sportovní aktivity (rekreační, letní i zimní sporty včetně nebezpečných sportů)
 • pojištění stornovacích poplatků

Jak vám bude doručeno potvrzení o pojištění?

Průkazy k cestovnímu pojištění UNIQA pojišťovny pro všechny pojištěné osoby s telefonním číslem na asistenční službu pro případ vzniku pojistné události vám budou doručeny e-mailem po zaplacení zájezdu.

Kolik mi pojišťovna zaplatí?

Rozsah pojistného krytí je uveden v níže zobrazené tabulce, kde jsou uvedeny též jednotlivé ceny pojištění.

Přehled tarifů a rozsahu pojistného krytí

Pojištění Storno je již zahrnuto ve všech nabízených balíčcích nebo jej lze zakoupit samostatně. Konkrétní cenu pojištění najdete v ceníku zájezdu.
Podrobné informace ke stažení zde:

Kdy potřebuji pojištění pro Evropu a kdy pro celý svět?

Tarifem pokrývajícím území Evropa se rozumí všechny evropské státy mimo České republiky, ale včetně celého Egypta, Turecka, Tuniska, Maroka, Izraele, Kanárských ostrovů, Baleárských ostrovů, Azorských ostrovů, Madeiry, Faerských ostrovů a části Ruska (až po pohoří Ural), nikoliv však evropská část Kazachstánu.

Pojištění dle tarifu s názvem Svět pokrývá celý svět mimo České republiky.

Jak postupovat v případě pojistné události?

Pokud Vám vznikne pojistná událost, zašlete nám o tom zprávu a následně nahlaste pojistnou událost prostřednictvím on-line hlášení škod na webu pojišťovny. Pro hlášení škody lze použít i Formulář pro Oznámení o škodě, který je ke stažení níže.

Nezapomeňte, že vždy máte možnost kontaktovat asistenční službu, která zařídí vše potřebné včetně úhrady nákladů spojených s ošetřením. V případě náročnějších ambulantních výkonů či hospitalizace a v případě zajištění převozu do České republiky (včetně převozu tělesných pozůstatků v případě úmrtí) se vždy obraťte na asistenční službu. U běžných ambulantních ošetření v případě nekontaktování asistenční služby doporučujeme předem s lékařem dojednat způsob úhrady nákladů za ošetření. Většina lékařů požaduje platbu v hotovosti, jen výjimečně (většinou ve státních zdravotnických zařízeních) je možné uhradit vzniklé náklady fakturou. V případě, že máte dostatek prostředků a rozhodli jste se pro platbu v hotovosti, vyžadujte vždy od lékaře originál dokladu o zaplacení a originál lékařské zprávy (po návratu do České republiky od vás bude pojišťovna tyto doklady požadovat).

Asistenční službu je nutné kontaktovat rovněž v případě, že jste se dostali do sporu s místními orgány (např. závažnější dopravní nehoda) nebo v případě, kdy způsobíte škodu na majetku či zdraví další osoby. Pokud vám budou odcizena zavazadla, informujte ihned policii a požadujte sepsání protokolu. Pokud budou vaše zavazadla odcizena či poškozena během cesty, oznamte škodu dopravci, který za ně po dobu přepravy zodpovídá.

Telefonní číslo na asistenční službu UNIQA pojišťovna, a.s. je +420 255 734 900 a je vždy uvedeno na průkazu klienta (kartičce pojištěnce) k cestovnímu pojištění. Odborně proškolení operátoři asistenční služby vám poté pomohou s dořešením vzniklé situace. Asistenční služba pojišťovny je vám k dispozici 24 hodin denně. Při kontaktu s asistenční službou uveďte číslo pojistné smlouvy (1360500485 - je uvedeno na kartičce pojištěnce), vaše jméno a kontaktní telefon.

Jak si mohu toto cestovní pojištění zakoupit?

Cestovní pojištění si můžete objednat ke všem zahraničním zájezdům, které nabízíme. Pojištění je možné sjednat nejpozději v den doplacení zájezdu. Při objednání pojištění vyžaduje pojišťovna odsouhlasení Přihlášky k pojištění a prohlášení pojištěného.

Jaké jsou důsledky spojené s tím, že se zájemce o pojištění nestává pojistníkem?

Vzhledem k tomu, že se zájemce o pojištění přistoupením k pojištění nestává zároveň pojistníkem skupinové pojistné smlouvy, nepřísluší mu práva a povinnosti pojistníka, tedy zejména nemůže s touto pojistnou smlouvou nakládat. Pojištěný proto nemůže ovlivnit rozsah sjednané pojistné ochrany nebo trvání pojistné smlouvy nebo její ukončení. Pojištěný je však oprávněn rozhodnout se, zda k pojištění přistoupí, zvolit si nebo změnit variantu pojištění nebo rozhodnout o tom, že své jednotlivé pojištění ukončí.

Dokumenty ke stažení