Potěšte své blízké dárkovým poukazem

Obdarujte svoji rodinu, přátele, zaměstnance vaší firmy nebo vaše nejoblíbenější klienty. S naším poukazem si obdarovaný sám vybere zájezd podle svých představ z nejširší nabídky více než 150 českých a slovenských cestovních kanceláří.

Dárkové poukazy na zájezd dle vlastního výběru

Tyto dárkové poukazy nabízíme v hodnotách 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 a 20 000 Kč. Stejně tak u nás můžete pořídit poukazy na vámi zvolenou libovolnou částku anebo na konkrétní zájezd.

 

Dárek na poslední chvíli?

Vyplňte objednávku a vytiskněte si kopii poukazu - získáte tak dárek na poslední chvíli k jakékoli příležitosti. Originály poukazu a platební doklad vám zašleme dodatečně poštou.

Dárkové poukazy k tisku: 1 000 Kč, 2 000 Kč, 5 000 Kč, 10 000 Kč, 20 000 Kčpoukaz bez konkrétní částky.

Chcete darovat konkrétní zájezd?

Na vyžádání vám po úspěšném vyřízení objednávky, spolu s cestovní smlouvou, zašleme dárkový poukaz s názvem vybraného zájezdu. Uveďte v objednávce do políčka Poznámky.

Zvolte si sami částku, kterou chcete přispět na koupi zájezdu

Pomocí našich poukazů můžete svým blízkým přispět libovolnou částkou. Pokud vám nevyhovuje žádná z námi nabízených částek a nechcete zároveň kupovat konkrétní zájezd? Objednejte jakýkoliv poukaz a uveďte do poznámky k objednávce částku a znění, které si přejete na poukazu mít. Naši prodejci s vámi vše dořeší. Můžete tak darovat poukaz na vámi zvolenou slevu při koupi jakéhokoli zájezdu nebo třeba slevu na zájezd do konkrétní země.

Dárkový poukaz s věnováním?

Pokud chcete poukaz věnovat k nějaké konkrétní události, například jako dárek k narozeninám, novomanželům, nejoblíbenějšímu klientovi či vašemu zaměstnanci, rádi vám vyhovíme i v těchto případech. Po úspěšném vyřízení objednávky, vám zašleme dárkový poukaz s požadovaným textem či věnováním. Uveďte v objednávce do pole Poznámky.

Dostali jste dárkový poukaz a chcete jej uplatnit?

Uplatnění slevy z poukazu je velmi jednoduché. Na zadní straně vašeho poukazu vlevo dole najdete specifický kód poukazu, který v objednávce zájezdu zadejte do pole poznámky k objednávce. Cena zájezdu bude na základě kódu poukazu upravena při zpracování objednávky.

Platnost dárkových poukazů je jeden rok od data vystavení nebo dle domluvy.Podmínky uplatnění poukazu 

 1. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze u cestovní agentury Zájezdy.cz, a.s., k poskytnutí slevy při nákupu zájezdu prostřednictvím webu www.zajezdy.cz, a to ve výši hodnoty uvedené na líci poukazu.
 2. Dárkový poukaz má svůj specifický kód poukazu, který lze uplatnit jednorázově. Zamezte jeho zneužití.
 3. Chcete-li uplatnit slevu z poukazu, opište jeho kód do pole poznámky k objednávce zájezdu na www.zajezdy.cz.
 4. Platný poukaz je opatřen razítkem a originálně podepsaný jednatelem cestovní agentury Zájezdy.cz, a.s. nebo osobou jednatelem pověřenou. 
 5. Poukaz, jehož hodnota nebyla z jakýchkoliv důvodů uhrazena v plné výši ve prospěch agentury Zájezdy.cz, a.s., je neplatný. 
 6. Poukaz není cenným papírem. 
 7. Poukaz může uplatnit pouze jeho oprávněný držitel, a to pro jednorázovou úhradu.
 8. Nedoplatek je nutno uhradit v penězích, přeplatek se nevrací.
 9. Po uplynutí doby platnosti poukazu je osoba, která prokáže, že uhradila ve prospěch agentury Zájezdy.cz, a.s., hodnotu poukazu, oprávněna žádat o vrácení uhrazených prostředků snížených o manipulační poplatek, který činí 10 % z hodnoty všech vrácených poukazů.
 10. Ztrátu či odcizení poukazu nechť jeho držitel ve vlastním zájmu neprodleně oznámí agentuře Zájezdy.cz, a.s.

Obchodní a platební podmínky

 1. Po obdržení objednávky dárkového poukazu vám originály poukazů spolu s platebním dokladem zašleme obratem poštou. 
 2. Každý poukaz bude opatřen číslem, razítkem a podpisem jednatele cestovní agentury Zájezdy.cz, a.s., nebo osobou jednatelem pověřenou a zároveň bude zaregistrován v naší databázi pod jménem objednavatele, případně i na jméno obdarované osoby.
 3. Poukazy nebudou vystavovány jako cenina, ale jako potvrzení o zaplacení zálohy. Proto případné poškození nebo ztráta poukazu nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a lze vystavit duplikát poukazu.
 4. Poukaz lze uplatnit na stránkách www.zajezdy.cz při odesílání objednávky zájezdu, kde objednatel uvede číslo poukazu. Po úspěšném zajištění zájezdu obdrží objednatel poštou originály cestovní smlouvy s CK, které po vyplnění a podepsání odešle zpět poštou v přiložené obálce spolu s uplatňovaným dárkovým poukazem.