BOSNA A HERCEGOVINA

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Dubrovnik, Hvar, Chorvatské ostrovy, Jižní Dalmácie, Korčula, Murter, Omiš, Pelješac, Střední Dalmácie, Dubrovník, Jajce, Jezera, Lokrum, Medjugorje, Mostar, Neum, Orebič, Sarajevo, Stari Grad, Travnik

BOSNA A HERCEGOVINA

  Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Dubrovnik, Hvar, Chorvatské ostrovy, Jižní Dalmácie, Korčula, Murter, Omiš, Pelješac, Střední Dalmácie, Dubrovník, Jajce, Jezera, Lokrum, Medjugorje, Mostar, Neum, Orebič, Sarajevo, Stari Grad, Travnik
Anotace

Poznáme pro mnohé utajená, ale přesto světově proslulá a známá místa balkánského státu, který beze­sporu patří k nejzajímavějším na Balkáně, ale i v celé Evropě. K tomu si přidejte skvělou jižní část Chorvatska se slavným Dubrovnikem a Korčulou a máte námět na krásnou a nezapomenutelnou dovolenou.
Jajce - Plivská jezera - Travnik - Sarajevo - Vrelo Bosne - Mostar - Medjugorje - Neum - Orebič - Ston - ostrov Korčula - Omiš - Dubrovník - ostrov Lokrum

Program zájezdu

1. den zájezdu: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den zájezdu: Prohlídka města JAJCE, Starý hrad, Medvědí věž. Vodopád řeky PLIVY. Zastávka u přírodně zajímavých PLIVSKÝCH JEZER. Návštěva městečka TRAVNIK, které je jedinečně položeno na dně úzké rokle, kterou protéká řeka Lašva a je sevřeno horami. Je zde zajímavá mešita, hodinová věž, hrad. Dojezd na ubytování do Sarajeva.
3. den zájezdu: Prohlídka metropole SARAJEVO, jedná se o jedno z nejhezčích a nejpůsobivějších hlavních měst Evropy. Staré město bylo založeno tureckými dobyvateli v letech 1455 - 1463. Mezi nejzajímavější historické objekty patří bývalá radnice inspirovaná maurskými stavbami ve Španělsku, kamenný most z r. 1565, nejstarší mešita ve městě z r. 1457 a mnoho dalších. VRELO BOSNE, prameny řeky Bosny jsou jedním z nejpozoruhodnějších přírodních jevů nedaleko Sarajeva, oblíbené místo romantických procházek, zlověstně bublající zřídla, která po 50 metrech již vytváří 50 metrů širokou řeku.
4. den zájezdu: Kaňon řeky Neretvy. Prohlídka starobylého města MOSTAR (UNESCO) - stará část města s výrazně orientálním rázem se rozkládá při skalnatých březích Neretvy. Významné poutní místo MEDJUGORJE, místo mariánských zjevení Vatikánem dosud neuznaných. Romantické vysoké vodopády řeky KRAVICE, které při vyšším stavu vody připomínají zmenšené Plitvice. Příjezd do letoviska NEUM.
5. den zájezdu: Pobyt u moře.
6. den zájezdu: Poloostrov PELJEŠAC, městečko OREBIČ, fakultativně plavba lodí na ostrov KORČULA, opevněné středověké město, katedrála, tržiště. Zastávka ve městě STON, saliny a hradby z doby dubrovnické republiky.
7. den zájezdu: Celodenní OMIŠ, malebné městečko ve skalách se strážním hradem. Možnost fakult. výletu lodí po řece Cetinje. Výstup za dramatickými výhledy z pevnosti Stari Grad, koupání na místní pláži. Průjezd Makarskou riviérou s krásnými výhledy.
8. den zájezdu: Pobyt u moře.
9. den zájezdu: DUBROVNÍK (UNESCO), kouzelné město na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývané mořem, obklopené mohutnými hradbami. Staré město je doslova architektonickým muzeem. Fakultativně výlet lodí na ostrov LOKRUM, botanická zahrada, možnost koupání. Večer odjezd do ČR.
10. den zájezdu: Příjezd do ČR v podvečerních hodinách.

Podnadpis

A JIŽNÍ DALMÁCIE

Podnadpis

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ BOSNA A CHORVATSKO 2024

Typ ubytování

hotel

Zajímavosti
Doporučujeme

starobylý Mostar
města za hradbami – Dubrovník a Korčula
působivé Sarajevo
krásné pláže a moře Dalmácie

Příznaky termínů

BIH437-24-1%Doobsazení pro muže

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x v letovisku Neum, 2x v Sarajevu)

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze v Neumu, 2x snídaně v Sarajevu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v BAM a HRK
Hrad Jajce - 2 BAM
Hrad Travnik 2,5 BAM
Sarajevo: Vijecnica (radnice) – 5 BAM, Vrelo Bosne – 3 BAM, Gazi Husrev-begova mešita - 2 BAM
Tramvaj - 1,6 BAM / 1 cesta
Mostar: minaret + mešita – 12 BAM, turecký dům – 4 BAM
Kravice – vodopád – 20 BAM
Dubrovník - 1 denní Dubrovnická karta – cca 33,5 € (6 muzeí, 2 galerie, městské hradby, 24 hodinové jízdné MHD).
Lanovka na Srđ (zpáteční jízdenka) – výhledy na Dubrovník – cca 27 € zp
Ostrov Lokrum (zpáteční jízdenka) – cca 20 €
Korčula: loď na ostrov – cca 5 € zpáteční
Katedrální sbírka – cca 4 €, Věž katedrály – cca 4 €, Katedrála - cca 3 €
Kuča Marko Polo – cca 4 €
Ston – hradby – cca 8 €
Omiš – plavba po řece Cetinje – cca 10 €
Povinný místní průvodce pro prohlídky 4 měst – cca 10-15 € / os., pokud půjde společně celá skupina.
 
DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Celková orientační částka na vstupy je cca 50 BAM + cca 120 € (počítáno s Dubrovnickou kartou + ostrov Lokrum + lanovka), tj. celkem cca 150 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.
 
MĚNA A KURZ
Bosna a Hercegovina - Konvertibilní marka (značení BAM nebo Km)

Výměna BAM bude možná pouze ráno v Jajce, pak až v Sarajevu ve směnárně.

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (5x v letovisku Neum s polopenzí, 2x v Sarajevu se snídaní),
 • 5x polopenzi v Neumu,
 • 2x snídani v Sarajevu,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu splatnou na místě cca 1,5 € os/den,
 • vstupné,
 • fakultativní služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3500 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pořadatel: REDOK TRAVEL s.r.o., IČ 25258281.
Lokalita dle pořadatele: Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Jižní Dalmácie, Korčula, Pelješac, Dubrovník, Jajce, Jezera, Lokrum, Medjugorje, Mostar, Neum, Omiš, Orebič, Sarajevo, Stari Grad, Travnik

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 594 925
dnes 8–20 h