Jordánsko - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Velvyslanectví Ammán doporučuje věnovat pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Aktuální upozornění na cesty" a „Varování před cestami“.

Bezpečnostní situace
Podobně jako v jiných zemích regionu Blízkého východu přetrvává i v Jordánsku latentní hrozba teroristických útoků. Naposledy se významný teroristický útok odehrál v Karaku v r. 2016. Zmíněné útoky nebyly bezprostředně namířeny proti českým občanům.
Jordánsko je bezpečnou zemí, obecná kriminalita je na nízké úrovni. Všechna turistická střediska jsou v Jordánsku naprosto bezpečná. Pouze při individuálních cestách do odlehlejších venkovských oblastí doporučujeme zvýšenou obezřetnost, výhodou samozřejmě je místní doprovod.
Z bezpečnostních důvodů jsou na mnoha místech zřízena kontrolní stanoviště jordánské armády, kde je kontrolována identita cestujících. Z tohoto důvodu by turisté měli u sebe mít vždy svůj cestovní pas.
Přístup k cizincům je v obecné rovině velmi tolerantní, přesto nelze opomenout, že Jordánsko je muslimskou zemí. Adekvátně tomuto faktu je zapotřebí přizpůsobit jak chování vůči místnímu obyvatelstvu (nevhodná je např. konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti), tak i oblečení (nedoporučuje se výstřední oblečení, a to zejména ve venkovských oblastech).

Doprava
V Jordánsku existuje rozsáhlá silniční síť, její úroveň je relativně dobrá. Poplatky za použití dálnice se nevybírají, dopravní značení je až na výjimky dvojjazyčné, tj. v arabštině i v angličtině.
Na trase Ammán – Aqaba jezdí pohodlné a moderní autobusy, veřejná doprava mezi ostatními jordánskými městy se omezuje na méně pohodlné a zastaralé minibusy. Osobní železniční doprava nad rámec vyhlídkových jízd prakticky neexistuje.
Městská hromadná doprava je provozována pouze v Ammánu, její úroveň však není dobrá a orientace v ní je pro cizince obtížná. Vhodnější je používat služeb taxi, která jsou relativně laciná. Všechny vozy taxi jsou vybaveny taxametry (při nástupu je nutné zkontrolovat jeho vynulování), ve večerních hodinách jezdí za smluvní ceny.
V Jordánsku působí řada agentur pronajímajících automobily, pro pronájem auta je nutno vlastnit mezinárodní řidičský průkaz, podmínkou je zpravidla i složení zálohy.
Autostop nelze doporučit, není vhodnou formou cestování po Jordánsku, místní řidiči na něj nejsou navyklí. Pokud už zastaví, budou za svezení zpravidla požadovat peníze.

Stravování
Místní stravovací zařízení se až na výjimky vyznačují poměrně dobrými hygienickými standardy. Takřka všude jsou přítomné místní podniky rychlého občerstvení.
Ve větších jordánských městech jsou rozšířené rovněž mezinárodní řetězce typu McDonald's, KFC, Pizza Hut apod.

Ubytování
V turisticky atraktivních oblastech (Ammán, Aqaba, Petra, Wádí Ram) je možnost využití pestré škály ubytovacích zařízení, vedle luxusních hotelů (ceny od 100 až po 500 USD za pokoj a noc) lze nalézt i hotely nižší kategorie (kolem 50 USD za jednolůžkový pokoj a noc). V oblasti Mrtvého moře je možné ubytování povětšinou pouze v luxusních hotelech.
Kempovat lze pouze v poslední dobou zřizovaných oficiálních přírodních rezervacích (v zapůjčených či ve vlastních stanech).

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV