Kapverdské ostrovy - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

Prezidentem Kapverdské republiky je Jorge Carlos Fonseca, který byl zvolen v roce 2011.

Složení vlády k 1. 6. 2016:

José Ulisses de Pina Correia e Silva – předseda vlády

Olavo Avelino Garcia Correia – ministr financí

José da Silva Gonçalves – ministr hospodářství a zaměstnanosti

Paulo Augusto Costa Rocha – ministr vnitra

Luís Felipe Tavares – ministr zahraničních věcí a ministr obrany

Fernando Elísio Freire – ministr pro parlamentární záležitosti, ministr sportu, předseda Rady ministrů

Janine Lélis – ministryně spravedlnosti a práce

Maritza Rosabal Peña – ministryně vzdělání, ministryně rodiny a sociálního začleňování

Abraão Vicente – ministr kultury a tvůrčího odvětví

Arlindo do Rosário – ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení

Gilberto Silva – ministr zemědělství a životního prostředí

Eunice Silva – ministryně infrastruktury, územního plánování a stavebnictví

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 4 033 km 2 (176. na světě)

Počet obyvatel: 524 833 (2015)

Pozn.: Obdobný počet Kapverďanů však žije v zahraničí – v USA, Portugalsku, Itálii, Francii a dalších zemích

Hustota obyvatel: 130,13/km 2 (2015)

Věková struktura:      

  • 0 –14let – 30,6 %
  • 15 – 64let – 64,5 %
  • nad 65 let – 5,2 %               

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 217 178, z toho zaměstnaných 182 831 (2015)

Roční přírůstek obyvatel: 1,38 % (2015)

Hlavní etnické skupiny :

  • míšenci 71 %
  • černoši 28 %
  • Evropané 1 %

Hlavní náboženské skupiny

  • katolíci 98 %
  • tradiční náboženství 2 %

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

HDP/obyv. (USD)

2620

2648

2637

2749

2738

2779

Vývoj HDP (%)

5,6

4,0

2,5

0,5

1,8

1,5

Inflace (%)

2,1

4,5

2,4

1,5

-0,2

0,1

Nezaměstnanost (%)

13,1

 

10,7

 

12,2

 

16,8

 

16,4

 

12,4

Zdroj: Světová banka

Ekonomický růst v posledních letech slábl, neboť kapverdské hospodářství bylo těžce zasaženo krizí v Evropě. Nová vláda Hnutí zademokracii (MpD) hodlá čelit ekonomické stagnaci zlepšením podmínek pro podnikání, snížením cen energie, zlepšením dopravy, snížením daní pro malé podnikatele. Zaměří se rovněž na zlepšení výběru daní a podporu zaměstnanosti. Hlavní výzvou pro vládu bude udržení přijetelných rozpočtových schodků poté, co poměr veřejného dluhu k HDP dosáhl 110 %. Economist Inteligence Unit předvídá pro následující dva roky lehké oživení a ekonomický růst okolo 2,5 %, byt příliv turistů, investic i remitencí z Evropy zůstane omezený. 

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  Celkové příjmy  

  43,4

  

 44,0

  

41,0  

  46,3

  

44,6

44,6

  Celkové výdaje  

  61,9

  

  59,4

  

  57,2

  

  60,0

  

57,9

57,2

  Rozpočtový deficit

  

  -18,5

  

  -15,4

  

  -16,2

  

  -13,1

  

-13,3

-12,6

Zdroj: Ministerstvo financí Kapverd

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 (mil. CVE)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

-18722

-23943

-18934

-7486

-11728

-6856

Zboží

-56821

-67206

-56253

-52162

-53480

-48876

Služby

16528

20448

21535

27929

25431

22085

Výnosy

-6710

-5654

-6447

-5384

-7741

-5731

Kapitálový účet

3310

985

1122

533

672

1883

Finanční účet

24565

19538

22444

15997

15932

9185

Devizové rezervy

29600

31800

29800

34700

48200

49998

Veřejný vnější dluh vůči HDP (%)

52,6

58,9

69,2

79,1

87,9

94,4

Zdroj: Banco de Cabo Verde

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banco de Cabo Verde (BCV), která vznikla v roce 1975. Svou činnost úzce koordinuje s politikou vlády. Nejdůležitějšími komerčními bankami jsou Caixa Económica do Cabo Verde, Banco Comercial do Atlántico, Caixa Geral de Depositos a Banco Interatlántico.

Od roku 1998 je kurs domácí měny - kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano - CVE) - pevně svázán s eurem a to v poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

1.7. Daňový systém

Daňový systém je standardní, v některých oblastech (cestovní ruch, rybolov, bezcelní zóny) existuje řada daňových úlev a zvýhodnění. Základní sazba daně z příjmu právnických osob je 25 %, průměrná po odečtení nezdanitelných položek pak 18,1 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje mezi 16,5 % a 27,5 %. Sazba DPH činí 15 %.

Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici na webu Světové banky .