Austrálie - celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Pravidla pro leteckou přepravu

Krátce před příjezdem do Austrálie návštěvník nebo rodina jako celek vyplňuje tzv. Incoming Passenger Card: https://www.border.gov.au/EnteringorleavingAustralia/Documents/15cze_000.pdf .  Formulář je nutno vyplnit pravdivě a deklarovat veškeré dovážené položky, a to zejména jakékoli druhy potravin v syrovém i konzervovaném stavu; to se týká rovněž potravin, které byly servírovány na palubě letadla. Zdůrazňujeme, že kontrola je velmi přísná a nekompromisní a obsah zavazadel je důkladně prověřován. Za pokus o porušení celních, karanténních a fytosanitárních předpisů jsou vyměřovány pokuty až do výše několika tisíc australských dolarů. Karantenní úředník poté rozhodne o tom, které položky lze či nelze dovézt. Podrobné informace naleznete na stránkách  Ministerstva zemědělství a vodních zdrojů (Department of Agriculture and Water Resources; http://www.agriculture.gov.au/travelling ).

Dovoz živých zvířat

K dovozu živých zvířat včetně psů a koček do Austrálie je třeba obstarat nejprve povolení od Ministerstva zemědělství a vodních zdrojů ( http://www.agriculture.gov.au/cats-dogs ). Zvíře lze dovézt z České republiky přímo do Austrálie, ale musí nejprve pobýt minimálně jeden měsíc v karanténě (Sydney, Melbourne, Perth) a teprve poté může vpuštěno do Austrálie. Upozorňujeme proto, že na turistické cesty do Austrálie nelze zvířata brát s sebou.
Upozorňujeme, že v Austrálii je velmi přísně postihován nelegální odchyt a vývoz živočichů.
Veškeré rostliny a výrobky z nich musí být deklarovány a předloženy k fytosanitární kontrole při příjezdu do Austrálie.

Ostatní

Povinná směna valut se nevyžaduje . Hotovost vyšší než AUD 10.000,- je nutno ohlásit před příjezdem i odjezdem do/z Austrálie, a to při celním odbavení. Cestovní nebo jiné šeky není třeba oznamovat.
Kompletní informaci ohledně limitů povoleného dovozu zboží lze získat na webových stránkách Ministerstva pro ochranu hranic a imigraci: https://www.border.gov.au/Trav/Ente/Duty-Free-concessions .

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV