Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže

Francie

Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže

  Francie
Číslo zájezdu: 2 607 764
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:

Popis zájezdu

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.


Stravování

snídaně -


Ubytování

hotel -


Program zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z republiky.
2. den: Ráno příjezd do PAŘÍŽE . Čeká nás pěší prohlídka na ostrově La Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den: Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Po prohlídce odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži .
4. den: Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Základní cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu na hranicích centrální Paříže nebo v centrální Paříži (čtvrť Montparnasse/Clichy), v dosahu městské dopravy - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné
 • místní doprava
 • pobytová taxa
 • pojištění léčebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení
 • Nutné rezervace předem v CK, minimálně 1 měsíc před odjezdem:
 • Muzeum Louvre vstupné a rez. poplatek dospělý
 • Muzeum Louvre vstupné a rez. poplatek do 24,99 let ZDARMA
 • Zámek a zahrady Versailles vstupné a rez. poplatek dospělý
 • Zámek a zahrady Versailles vstupné a rez. poplatek 5 - 25,99 let
 • Zámek a zahrady Versailles vstupní a rez. poplatek do 4,99 let ZDARMA

Informace o zájezdu

Pořadatel: Mayer & Crocus s.r.o., IČ 25622706.
Lokalita dle pořadatele: Dle popisu, Dle popisu
Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 607 764
dnes 8–19 h

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Francie - více informací

Nezávazná objednávka

Paříž a zámek Versailles s ubytováním v centru Paříže
  Francie

Cena
7 670 Kč/os

Cestující

Číslo zájezdu: 2 607 764

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
7 670 Kč
příplatek za Muzeum Louvre - osoba
0
600 Kč
příplatek za Versailles - dospělá osoba
0
850 Kč
příplatek za Versailles - dítě
0
0 Kč
příplatek za Muzeum Louvre - dítě do 25 let
0
0 Kč
příplatek za Versailles - junior
0
260 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj - dospělá osoba na pevném lůžku
0
2 900 Kč

Pojištění

balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, odpovědnost za škodu) - dospělý
2
275 Kč
balíček pojištění Uniqa (cestovní, sportovní, storno, odpovědnost za škodu) - dítě do 18 let
0
170 Kč
samostatné pojištění storna Uniqa - za osobu
0
270 Kč