VELKÝ OKRUH GRUZIÍ - Bájná Kolchida mezi Kavkazem a Černým mořem

Gruzie, Adžárie, Batumi, Gori, Kutaisi, Mccheta, Stepancminda, Tbilisi, Uplisciche, Ušguli

VELKÝ OKRUH GRUZIÍ - Bájná Kolchida mezi Kavkazem a Černým mořem

  Gruzie, Adžárie, Batumi, Gori, Kutaisi, Mccheta, Stepancminda, Tbilisi, Uplisciche, Ušguli
Popis

Prostor dnešní Gruzínské republiky představuje kulisu starověkých bájí. Oživuje příběhy o titánu Prometheovi nebo o statečných Argonautech, jež se vydali daleko na východ za obzor známého světa, aby v mytické Kolchidě uloupili zlaté rouno. Antičtí Řekové měli povědomí o zemi pod Kavkazem, k jehož skále měl být připoután Prometheus za trest, že dal lidem oheň. Gruzie leží pod velehorami Kavkazu, které se zvedají do výšek přes 5.000 metrů. Zatímco ve velehorách drsné horské klima udržuje ledovce a věčný sníh, na pobřeží Černého moře se sklízí citrusy i lístky čajovníku. Promenády lemují palmy a další subtropická vegetace. Tak jak leží Gruzie na rozhraní klimatických extrémů, rozprostírá se i na hraně kontinentů. Oficiálně spadá do Asie, ale podle některých geografických teorií patří do Evropy. A tak se vydejte do země kontrastů projít uličkami starého Tbilisi, vstupte do mystických pravoslavných chrámů, nahlédněte do labyrintu skalního města na Hedvábné stezce a ochutnejte výbornou gruzínskou kuchyni i sklenky místního koňaku a vína.

1. den

Ve večerních hodinách odlet z Prahy.

2. den

V brzkých ranních hodinách přílet do Kutaisi. Přejezd do GORI - rodiště sovětského diktátora J. V. Stalina. Navštívíme jeho muzeum a rodný dům. Poté si prohlédneme starověké skalní město UPLISCICHE, které bývalo důležitým střediskem na Hedvábné stezce, a bývalou gruzínskou metropoli MCCHETA s úchvatnou katedrálou Sveticchoveli, kde uchovávají relikvie Kristova pláště, úlomku Kříže nebo kost apoštola Ondřeje. Zážitkem je zastávka u raně středověkého kláštera DŽVARI (UNESCO), od kterého se otvírá působivý výhled na Mcchetu a údolí řeky Kura. Na nocleh přijedeme do Tbilisi.

3. den

Po snídani nás čeká celodenní prohlídka gruzínské metropole a nejpůvabnějšího zakavkazského města TBILISI - staré město s kostely, perskými sirnými lázněmi, historickými domy, středověkou pevností, třetí největší pravoslavnou katedrálou na světě i provokativní moderní architekturou. Můžeme vyjet lanovkou na městskou citadelu a projít se ke gigantické soše Gruzie s panoramatickým výhledem, nebo můžeme plout lodí po řece Kura. Nocleh v Tbilisi.

4. den

Po snídani se vydáme na celodenní výlet do Kavkazu: zastavíme se u smaragdového jezera ŽINVALI a prohlédneme si pevnost a kostel ANANURI. Po staré vojenské silnici budeme směřovat k ruské hranici, ukážeme si pomník rusko-gruzínského přátelství a navštívíme horské městečko STEPANCMINDA. Terénními vozy můžeme vyjet do výšky 2.170 m n. m. k fotogenickému kostelu Nejsvětější Trojice ve výšce pod horou KAZBEK (5.047 m, třetí nejvyšší vrchol Gruzie), mytické hoře, k níž měl být připoután bájný Prometheus. Návrat do Tbilisi na nocleh.

5. den

Po snídani se vydáme na cestu gruzínským venkovem do lůna Vysokého Kavkazu, do historického regionu SVANETIE, pro který jsou od středověku typické rodové věže. Prohlédneme si svanskou metropoli MESTII, nad kterou se zvedají bílé štíty Kavkazu. Nocleh.

6. den

Po snídani podnikneme fakultativní výlet terénními minibusy do nejvýše položené evropské obce (pokud bereme, že Kavkaz patří do Evropy, 2.200 m n.m.) - UŠGULI (UNESCO), autentické vesnice, kde se zastavil čas ve středověku, kde se vypínají rodové obranné věže a otvírají výhledy na nejvyšší gruzínský vrcholek - Šchara (5.201 m). Cca 25 EUR. Po návratu do Mestie se vydáme na cestu k černomořskému pobřeží do regionu Adžárie, bájné řecké Kolchidy. Nocleh.

7. den

Po snídani si prohlédneme BATUMI, hlavní město regionu ADŽÁRIE, výstavné letovisko s promenádou, subtropickou vegetací, oblázkovou pláží Černého moře, mrakodrapy, elegantní mešitou, kasiny i sochou mytické Medey. Lanovkou můžeme vyjet na vyhlídku nad město. Užijeme si atmosféru města, kterému se říká Las Vegas nebo Dubaj Černého moře. Ochutnáme místní kuchyni. Nocleh.

8. den

Po snídani se vydáme krajinou bájné Kolchidy s čajovými plantážemi a malebnými horami na cestu do centra druhého největšího gruzínského města Kutaisi s cennou katedrálou. Odlet. Návrat do Prahy.

Ubytování

V hotelu, pokoje s vlastním příslušenstvím.

Stravování

snídaně. (Večeře je možno řešit s průvodcem na místě).

Další informace

Posloupnost programu zájezdu je v kompetenci průvodce. Program může být změněn či přizpůsoben aktuálním podmínkám.

Doprava

Letecky.

Trasa A

Letiště Václava Havla Praha.

Základní cena zahrnuje

  • 6x ubytování v hotelech*** se snídaní, klimatizované pokoje s vlastním příslušenstvím, obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu místním mikrobusem či minibusem, průvodce a pojištění CK proti úpadku.

Základní cena nezahrnuje

  • Pobytovou taxu, vstupy, cestovní pojištění
Cena zájezdu zahrnuje cenu letenky v optimální knihovací třídě. Konečná cena se tak může od uvedené částky lišit. Aktuální cenu vám rádi ověříme po zaslání nezávazné objednávky.

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pořadatel: Kellner Písek, s.r.o., IČ 26049538.
Lokalita dle pořadatele: Gruzie, Batumi, Gori, Kutaisi, Mccheta, Stepancminda, Tbilisi, Uplisciche, Ušguli

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 698 372
dnes 11.30–18.30 h