Sportovní připojištění Sportovec

Vážení zákazníci, pojištění od Generali Česká pojišťovna a.s. bylo z naší nabídky staženo ke dni 21. 12. 2021. Pojištění zakoupené před tímto datem je platné, nemusíte mít obavy.

V naší nabídce nadále najdete komplexní pojistné balíčky od UNIQA pojišťovna, a.s.

Naše cestovní pojištění ve všech svých variantách zahrnuje sportovní připojištění Sportovec, které pokrývá rekreační, vodní i zimní sporty včetně lyžování. Za toto sportovní připojištění není navíc účtován žádný poplatek, jako je tomu u standardních produktů pojišťoven.

Sportovní připojištění Sportovec od Generali Česká pojišťovna a.s. poskytuje pojistnou ochranu na následující aktivity

a) provozování nebezpečných druhů sportu:

  • zimní sporty - lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod.
  • vodní sporty - vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning apod., rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění (za dodržení stávajících podmínek zahrnuje pojištění i odpovídající přepravu do zdravotnického zařízení a hyperbarickou komoru - v případě pojistné události nutné dodat protokol o prošetření nehody příslušnými orgány apod.)
  • ostatní sporty - vysokohorská turistika (turistika s nutností pomůcek či chůze po náročném terénu (ledovec, firnová pole); nad 3 000 m vždy), horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a zápas a jiné podobné nebezpečné sporty

b) zdravotní komplikace vzniklé v důsledku vysokohorské nemoci při pobytu v nadmořské výšce nad 3 000 m n. m.

c) účast na organizovaných sportovních soutěžích kromě činností vyloučených ve výlukách z pojištění uvedených níže

Výluky z připojištění Sportovec

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, vznikla-li pojistná událost v souvislosti s:

a) provozováním profesionálního sportu provozovaného pojištěným na profesionální či vrcholové úrovni po dobu účasti na soutěžích a přípravy na ně; za profesionální či vrcholové sportovce se považují sportovci, pro něž je provozování daného sportu zdrojem jejich příjmů nebo sportovci, kteří se účastní soutěží na celostátní či mezinárodní úrovni

b) provozováním rizikových druhů sportu (horolezectví nad 5 000 m n. m., skialpinismus, lyžování mimo vyznačené trasy a další sporty s obdobným rizikem)