Cestovní pojištění od Generali Česká pojišťovna

Využijte zvýhodněného cestovního pojištění s bonusy, které již od roku 2010 poskytujeme při koupi zájezdu našim klientům. Od října 2015 jsme tyto bonusy navíc rozšířili. Vážíme si přízně našich klientů a proto bez ohledu na to, zda si cestovní pojištění zakoupíte či nikoliv, dostanete od nás jako dárek záruku odjezdu na dovolenou.

Bonusy pojištění od Zájezdy.cz

 1. Jako náš klient můžete být bez obav! Pokud si u nás zakoupíte zájezd, zdarma od nás získáte jako bonus Záruku odjezdu na dovolenou a na dovolenou odjedete i v případě, kdyby pořádající cestovní kancelář zkrachovala. Za této situace vám bude umožněno vybrat si náhradní zájezd, a nebo v krátké lhůtě získat zpět 100 % uhrazených prostředků.
   
 2. Naše cestovní pojištění ve všech svých variantách zahrnuje sportovní připojištění Sportovec, které pokrývá rekreační, vodní i zimní sporty včetně lyžování. Za toto sportovní připojištění není navíc účtován žádný poplatek, jako je tomu u standardních produktů pojišťoven.
   
 3. Pojištění Storno u nás získáte za na trhu ojedinělou cenu 108 Kč za osobu. Toto pojištění kryje úhradu stornopoplatků, pokud na svoji dovolenou nebudete moci odjet z vážných důvodů jako je onemocnění, úraz, živelná pohroma v bydlišti pojištěného apod. Navíc v rámci komplexního balíčku získáte toto pojištění zcela zdarma. Pojištění doporučujeme pořídit, pokud svoji dovolenou kupujete s předstihem tzn. dříve než 7 dní před odjezdem na dovolenou.
   
 4. Pojištění Storno plus získáte v rámci komplexního balíčku opět zcela zdarma. Pokud si zvolíte jinou variantu cestovního pojištění než komplexní balíček, můžete si připojištění přiobjednat za zvýhodněnou cenu 160 Kč na osobu. Uvedené připojištění zahrnuje pojištění Storno a navíc zabezpečuje i rizika v místě dovolené nebo na cestě do cílové destinace včetně možnosti předčasného návratu. Pomůže vám, i pokud v místě dovolené nebo po cestě dojde k živelné pohromě (jako byl např. výbuch sopky, tsunami nebo povodně) a dále při občanských nepokojích, které jsou oficiálními úřady označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek.
   
 5. Komplexní balíček je nejvýhodnějším produktem a obsahuje cestovní pojištění včetně sportovního připojištění Sportovec, pojištění Storno, pojištění Storno plus i bonus Záruka odjezdu na dovolenou.


Co je cestovním pojištěním pojištěno?

 • léčebné výlohy, asistenční služby, repatriace, přivolání opatrovníka
 • ztráta, krádež, zničení či poškození osobních věcí a zavazadel
 • smrt a trvalé následky způsobené úrazem
 • odpovědnost za škody na majetku a zdraví
 • sportovní aktivity (rekreační, vodní i zimní sporty - sportovní připojištění Sportovec) - viz článek 6, odstavec 2 na str. 6 VPP a ZPP přílohy (PDF)

Jak vám bude doručeno potvrzení o pojištění?

Průkazy k cestovnímu pojištění Generali České pojišťovny pro všechny pojištěné osoby s telefonním číslem na asistenční službu pro případ vzniku pojistné události vám budou doručeny e-mailem po zaplacení zájezdu.

Kolik mi pojišťovna zaplatí?

Rozsah pojistného krytí je uveden v níže zobrazené tabulce, kde jsou uvedeny též jednotlivé ceny pojištění.

Přehled tarifů a rozsahu pojistného krytí

Pojištění Storno plus získáte aktuálně zdarma, sníženy jsou i další související ceny. Konkrétní cenu pojištění najdete v ceníku zájezdu.
(pro zvětšení klikněte na tabulku)

Kdy potřebuji pojištění pro Evropu a kdy pro celý svět?

Tarifem pokrývajícím území Evropa se rozumí všechny evropské státy mimo České republiky, ale včetně celého Turecka, části Ruska (až po pohoří Ural), nikoliv však evropská část Kazachstánu. Dále se vztahuje pojištění s názvem Evropa na tato území: Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy, Faerské ostrovy, Azory, Madeira, Alžírsko, Egypt, Gruzie, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie a Tunisko.

Pojištění dle tarifu s názvem Svět pokrývá celý svět mimo České republiky.

Jak postupovat v případě pojistné události?

Nezapomeňte, že vždy máte možnost kontaktovat asistenční službu, která zařídí vše potřebné včetně úhrady nákladů spojených s ošetřením. V případě náročnějších ambulantních výkonů či hospitalizace a v případě zajištění převozu do České republiky (včetně převozu tělesných pozůstatků v případě úmrtí) se vždy obraťte na asistenční službu. U běžných ambulantních ošetření v případě nekontaktování asistenční služby doporučujeme předem s lékařem dojednat způsob úhrady nákladů za ošetření. Většina lékařů požaduje platbu v hotovosti, jen výjimečně (většinou ve státních zdravotnických zařízeních) je možné uhradit vzniklé náklady fakturou. V případě, že máte dostatek prostředků a rozhodli jste se pro platbu v hotovosti, vyžadujte vždy od lékaře originál dokladu o zaplacení a originál lékařské zprávy (po návratu do České republiky od vás bude Generali Česká pojišťovna a.s. tyto doklady požadovat).

Asistenční službu je nutné kontaktovat rovněž v případě, že jste se dostali do sporu s místními orgány (např. závažnější dopravní nehoda) nebo v případě, kdy způsobíte škodu na majetku či zdraví další osoby. Pokud vám budou odcizena zavazadla, informujte ihned policii a požadujte sepsání protokolu. Pokud budou vaše zavazadla odcizena či poškozena během cesty, oznamte škodu dopravci, který za ně po dobu přepravy zodpovídá.

Telefonní číslo na asistenční službu Generali Česká pojišťovna a.s. je +420 221 586 666 a je vždy uvedeno na průkazu klienta (kartičce pojištěnce) k cestovnímu pojištění. Odborně proškolení operátoři asistenční služby vám poté pomohou s dořešením vzniklé situace. Asistenční služba Generali Česká pojišťovna a.s. je vám k dispozici 24 hodin denně. Při kontaktu s asistenční službou uveďte číslo pojistné smlouvy (3291600000 - je uvedeno na kartičce pojištěnce), vaše jméno a kontaktní telefon.

Jak si mohu toto cestovní pojištění zakoupit?

Cestovní pojištění si můžete objednat k zájezdům, které nabízíme. Při objednání pojištění vyžaduje pojišťovna odsouhlasení Přihlášky k pojištění a prohlášení pojištěného.

Dokumenty ke stažení