Pojištění Storno

Vážení zákazníci, pojištění od Generali Česká pojišťovna a.s. bylo z naší nabídky staženo ke dni 21. 12. 2021. Pojištění zakoupené před tímto datem je platné, nemusíte mít obavy.

V naší nabídce nadále najdete komplexní pojistné balíčky od UNIQA pojišťovna, a.s.

Pojištění Storno kryje úhradu stornopoplatků, pokud na svoji dovolenou nebudete moci odjet z vážných důvodů jako onemocnění, úraz, živelná pohroma v bydlišti pojištěného apod.

Navíc v rámci komplexního balíčku získáte toto pojištění zcela zdarma. Pojištění doporučujeme pořídit i třeba jen pár dní před odjezdem.

Kolik tím ušetřím?

Za pojištění stornovacích poplatků se standardně platí pojistné ve výši 2 % z ceny zájezdu. U průměrně drahého zájezdu za 12 000 Kč jako náš klient za toto pojištění uhradíte jen 140 Kč namísto obvyklých 240 Kč. Navíc pokud si zvolíte komplexní balíček pojištění, získáte storno pojištění zdarma.

Co vlastně v praxi toto pojištění stornovacích poplatků znamená?

Pokud nemůžete na dovolenou z vážného důvodu, tak vám pojišťovna vyplatí náhradu prostředků, které jste museli uhradit v souvislosti s odřeknutím zájezdu. Zjednodušeně řečeno je za vážný důvod považováno akutní onemocnění nebo vážný úraz pojištěného anebo úmrtí v rodině, příp. vážná majetková újma nebo živelná pohroma v bydlišti pojištěného. Podobně je vše popsáno v dokumentu Výňatek z pojistných podmínek stornovacích poplatků (PDF).

Kolik mi pojišťovna zaplatí?

Dostanete zaplaceny finanční náklady, které jste museli zaplatit cestovní kanceláři za odřeknutí zájezdu, snížené o spoluúčast ve výši 20 %. Pojistné plnění zahrnuje cenu zájezdu včetně palivového příplatku i letištních a bezpečnostních poplatků a tax, nezahrnuje náklady na poplatky za změnu a storno letenky nebo cestovní služby, veškeré druhy pojištění a poplatky za vízum. Výše pojistného plnění je omezena maximální částkou 150 000 Kč na 1 osobu.

A co když nastanou problémy v místě pobytu nebo po cestě?

Poslední dobou se občas vyskytly komplikace s občanskými nepokoji nebo s přírodními katastrofami v cílové destinaci dovolené jako je výbuch sopky, povodně nebo tsunami. Proto jsme s pojišťovnou sjednali výhodnou možnost pojištění stornovacích poplatků Storno plus i pro zrušení cesty či předčasný návrat z dovolené. Toto připojištění získáte zdarma v rámci komplexního balíčku pojištění nebo je možné si ho pro jednodenní či víkendové zájezdy přiobjednat za zvýhodněnou cenu 160 Kč za osobu. Více informací o pojištění storna naleznete na stránce pojištění stornovacích poplatků Storno plus.

Kdy pojištění začíná a končí?

Pojištění začíná momentem splnění těchto dvou podmínek:

  • pojištění Storno bylo objednáno a zaplaceno
  • byl zaplacen zájezd nebo záloha na něj

Pojištění končí okamžikem nástupu na zájezd nebo v případě pojistné události vyplacením pojistného plnění.

Jak postupovat v případě pojistné události?

Nejdůležitější je cestu zrušit u pořádající cestovní kanceláře ještě před jejím plánovaným počátkem. Zrušení musí být provedeno tak, aby se dalo doložit. Nejlepší způsob je zrušení písemně doručit cestovní kanceláři nebo na naši adresu. V případě zrušení cesty těsně před odjezdem stačí i zaslání faxu nebo alespoň e-mailu. Zrušit cestu předem je nutné, i když začíná mimo pracovní den. Zároveň je cestu nutno zrušit neprodleně po vzniku pojistné události, nejpozději do dvou pracovních dnů. Celý postup je popsán v dokumentu Povinnosti pojištěného (PDF).

Jak si mohu pojištění Storno zakoupit?

Pojištění Storno si můžete objednat pouze společně s objednávkou zájezdu. Při objednání pojištění pojišťovna vyžaduje odsouhlasení Přihlášky k pojištění a prohlášení pojištěného.

Dokumenty ke stažení