Pojištění Storno plus

Vážení zákazníci, pojištění od Generali Česká pojišťovna a.s. bylo z naší nabídky staženo ke dni 21. 12. 2021. Pojištění zakoupené před tímto datem je platné, nemusíte mít obavy.

V naší nabídce nadále najdete komplexní pojistné balíčky od UNIQA pojišťovna, a.s.

Obáváte se možných živelných pohrom a občanských nepokojů v zemi vaší dovolené nebo předčasného návratu ze zájezdu? S naším pojištěním Storno plus můžete tyto obavy pustit z hlavy!

Pojištění Storno plus u nás získáte za ojedinělou cenu 160 Kč za osobu. Toto pojištění v sobě automaticky zahrnuje pojištění Storno.

Co vlastně v praxi toto pojištění stornovacích poplatků Storno plus znamená?

Pojištění se vztahuje nejen na zrušení cesty před jejím začátkem. Pokud dojde v místě pobytu nebo na cestě do cílové destinace k živelné pohromě či občanským nepokojům, můžete se rozhodnout svoji cestu zrušit a nechat si od pojišťovny vyplatit náhradu.

Živelnou pohromou v místě pobytu nebo na cestě se rozumí sopečná erupce, silné zemětřesení, tsunami, povodeň, záplava, silná vichřice nebo požár. Občanskými nepokoji se rozumí všechny druhy válek, vojenský puč, násilné uchopení moci, povstání, revoluce, vzpoura a teroristická činnost či útoky a další události, které jsou oficiálními úřady označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek.

Pojištění se rovněž vztahuje na předčasný návrat z dovolené z důvodů živelné pohromy, občanských nepokojů a též z důvodů pojištěných základním pojištěním proti stornu (zahrnujícím vážný úraz, akutní onemocnění nebo úmrtí v rodině, příp. vážnou majetkovou újmu nebo živelnou pohromu v bydlišti pojištěného). Pojišťovna v takovém případě hradí dodatečné náklady na návrat (jízdenka, letenka) a náhradu za nespotřebované služby v místě pobytu.

V případě, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR v době objednání zájezdu doporučuje do země necestovat, ale není vyhlášen pro cesty zákaz, a došlo by zde k občanským nepokojům, které v době zakoupení zájezdu nebyly a budou přetrvávat ještě 3 dny před nastoupením na cestu, pojišťovna poskytne pojistné plnění (stanovisko Generali Česká pojišťovna a.s.).

Podrobně je vše popsáno v dokumentu Výňatek z pojistných podmínek pojištění stornovacích poplatků Storno plus (PDF).

Kolik mi pojišťovna zaplatí?

Dostanete zaplaceny finanční náklady, které jste museli zaplatit cestovní kanceláři za odřeknutí zájezdu, snížené o spoluúčast ve výši 20 %. Pojistné plnění zahrnuje cenu zájezdu včetně palivového příplatku i letištních a bezpečnostních poplatků a tax, nezahrnuje náklady na poplatky za změnu a storno letenky nebo cestovní služby, veškeré druhy pojištění a poplatky za vízum.

Výše pojistného plnění je omezena maximální částkou 150 000 Kč na 1 osobu. V případě předčasného návratu pojišťovna hradí dodatečné náklady na návrat (jízdenka, letenka), pokud nebylo možno použít původní zpáteční jízdenky, a procentuální část nákladů na nespotřebované služby, snížené o spoluúčast ve výši 20 %.

Jak postupovat v případě pojistné události?

Nejdůležitější je cestu zrušit u pořádající cestovní kanceláře ještě před jejím plánovaným počátkem. Zrušení musí být provedeno tak, aby se dalo doložit. Nejlepší způsob je zrušení písemně doručit cestovní kanceláři nebo na naši adresu. V případě zrušení cesty těsně před odjezdem stačí i zaslání faxu nebo alespoň e-mailu. Zrušit cestu předem je nutné, i když začíná mimo pracovní den. Zároveň je cestu nutno zrušit neprodleně po vzniku pojistné události, nejpozději do dvou pracovních dnů, s výjimkou pojistných událostí v místě pobytu nebo na cestě do cílové destinace, kdy je možno cestu zrušit nejdříve 3 dny před nástupem na cestu.

V případě předčasného návratu, pokud ho máte připojištěný, musí být tento předčasný návrat vždy předem konzultován s asistenční službou pojišťovny a musí být u ní nahlášen závažný důvod předčasného návratu.

Asistenční služba Generali České pojišťovny je k dispozici 24 hodin denně na tel. čísle: +420 221 586 666.

Celý postup je popsán v dokumentu Povinnosti pojištěného u pojištění Storno plus (dokument PDF).

Kolik zaplatím a jak si mohu pojištění stornovacích poplatků Storno plus zakoupit?

Pojišťovnou běžně účtovaná cena je 400 Kč za dospělou osobu a 200 Kč za dítě. U nás pojištění Storno plus získáte zdarma v rámci komplexního balíčku pojištění nebo je možné si ho pro jednodenní či víkendové zájezdy přiobjednat za zvýhodněnou cenu 160 Kč za osobu. Pojištění Storno plus si můžete objednat pouze společně s objednávkou zájezdu. Při objednání pojištění vyžaduje pojišťovna odsouhlasení Přihlášky k pojištění a prohlášení pojištěného.

Dokumenty ke stažení