Tunisko - celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Do Tuniska je dovoleno dovážet veškeré cizí valuty, cestovní šeky a platební a úvěrové karty. Cizí valuty v hodnotě od 5 000 tuniských dinárů výše (cca 1500 EUR) je potřeba při vstupu do země deklarovat během celního odbavení; případný vývoz nedeklarované valuty je sankcionován jejím odebráním a pokutou ve výši odebrané částky, případně postižen jinak.

Osoby starší 18 let mohou bezcelně dovézt alkoholické nápoje v objemu 2 litrů (do obsahu 22% alkoholu) či  1 litru (nad 25 % alkoholu) na osobu.

Dále je možné dovést 200 ks cigaret, nebo 100 ks krátkých doutníků, nebo 50 ks doutníků, nebo 500 g tabáku na osobu.

Při dovozu zvířat je třeba předložit doklad o jejich veterinární způsobilosti vystavený oficiálním úřadem dané země; v případě ČR jde o veterinární osvědčení vydané Státní veterinární správou ČR, které není starší 3 dnů. Doporučuje se pas EU, který je v ČR vydáván na základě čipování.

Je zakázáno dovážet zbraně všech druhů kromě řádně registrovaných loveckých, dále explozivní materiál, omamné a psychotropní látky, pornografii, produkty a zboží, které mohou ohrozit bezpečnost, zdraví, náboženské cítění a morálku veřejnosti, padělané zboží, psy bojových plemen a další předměty uvedené na stránkách tuniské celní správy.

Je zakázáno vyvážet ohrožené živočišné a rostlinné druhy (podle úmluvy CITES). K vývozu místní flóry a fauny je nutné mít povolení ministerstva zemědělství. Rovněž vývoz antických předmětů je možný pouze s povolením ministerstva kultury.

Je zakázán dovoz i vývoz tuniských dinárů. Zbude-li určitá částka místní měny, je možno ji směnit zpět na valuty; lze proto doporučit postupnou směnu podle potřeby a uchovávat si pro případ zpětné směny stvrzenky vydané směnárnou. Kontrolu vývozu valut a dinárů pravidelně provádí celní kontroloři po pasovém odbavení na mezinárodních letištích.

Do Tuniska je povolen dovoz dalekohledů a elektronických zařízení umožňujících přenos zvuku či obrazového signálu (včetně dětských hlídacích chůviček) výhradně na základě povolení uděleného tuniskými orgány. Uvedenému režimu nepodléhají standardní mobilní telefony. Stejně tak je zakázán dovoz a používání dronů a profesionálních kamer či fotoaparátů a satelitních telefonů, jejich dovoz podléhá povolení tuniských úřadů. V případě kontroly zavazadel na vstupním hraničním přechodu může dojít k zabavení přístroje, pro který nebylo uděleno povolení, a jeho následnému vydání až při odjezdu ze země. V případě dotazů k udělování povolení se obracejte na Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV