Řím - věčné město

  Itálie, Lazio, Vatikán, Řím, Tivoli

Řím - věčné město

    Itálie, Lazio, Vatikán, Řím, Tivoli
Program zájezdu
Program zájezdu:

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách po trase Praha (cca 14.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Říma. Celodenní pěší prohlídka VATIKÁNU – nejmenšího státu světa, sídla papeže a nejdůležitějších církevních orgánů. Na omezené ploše se nachází úžasný komplex pamětihodností, které nemajíve světě obdoby – největší kostel světa, velkolepá vatikánská muzea se světoznámou Sixtinskou kaplí a uměleckými skvosty. Ta nádhera se musí zažít –
žasnout nad monumentalitou svatopetrské baziliky nebo zjejí kupole shlížet naměsto pod sebou, ocitnout se pod Michelangelovým stropem Sixtinské kaple, obdivovat poklady asbírky muzeí, projít se po Náměstí sv. Petra nebo kolem Andělského hradu. Večer přejezd
na večeři a ubytování do hotelu v blízkosti Říma.

3. den: Snídaně. Přejezd do TIVOLI, proslulého letoviska urozených Římanů nedaleko hlavního města. VILLA HADRIANA, letní sídlo císaře Hadriána, které je největším římským antickým palácem s pozůstatky lázní, divadla, knihovny a rozsáhlých zahrad a které bylo zapsáno na seznam UNESCO. VILLA D’ESTE – rodinný palác s nádhernými zahradami s rozsáhlým komplexem vodotrysků a umělých
jeskyní. Odpoledne přejezd do Říma. Věnovat se budeme antické tváři města, kterou připomínají památky, jejichž monumentalita děsí a fascinuje zároveň. Koloseum, od nepaměti symbol Říma, Forum Romanum, Fori Imperiali, císařská fóra. Návrat na večeři a nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd na pokračování prohlídky ŘÍMA, která bude věnována prohlídce nejznámějších a nejhezčích míst města. Monte Capitolino se slavným renesančním náměstím, Pantheon – nejzachovalejší římská antická stavba, slavná barokní náměstí Piazza Navona s Berniniho fontánou čtyř řek a Piazza di Spagna se Španělskými schody, nejkrásnější římská fontána Di Trevi, která nám připomene „la dolce vita“ – to je jen zlomek ztoho, co na nás v Římě čeká. Poznáte nezapomenutelný kolorit a atmosféru města, které nepřestává oslňovat a inspirovat. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Popis zajezdu
Řím - věčné město

ŘÍM - VĚČNÉ MĚSTO

Řím, Vatikán, Tivoli

„Všechny cesty vedou do Říma“, tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti města. Ta naše tam povede za poznáním velkolepého dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (Říma antického), z dob papežského státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa, i z období, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Řím můžete navštívit nesčetněkrát a jeho krása a divy Vám přesto vyrazí dech.

Zajištění nabízených vstupenek nemůžeme zcela zaručit, zejména při objednávce Vatikánských muzeí méně než 2 měsíce před odjezdem a Kolosea méně než 1 měsíc před odjezdem. Děkujeme za pochopení.

Základní cena zahrnuje

  • Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, průvodce, 2 x ubytování v ***hotelu s polopenzí, pojištění CK proti úpadku.

Základní cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění
  • místní taxy a poplatky (např. pobytová taxa, vratná kauce apod.)
  • fakultativní služby (za příplatek)
  • víza (pokud jsou vyžadována)

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pořadatel: CK INTER ZBIROH s.r.o., IČ 09246436.
Lokalita dle pořadatele: Itálie, Vatikán, Řím, Tivoli

565 656 610 Číslo zájezdu: 2 600 140
dnes 8–20 h

Itálie

Itálie je jeden z nejbohatších států Evropy co do přírodních i kulturních zajímavostí. Země na Apeninském poloostrově je krajinou nekonečných horských masivů, dlouhých písčitých pláží a bohaté historie. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř území se nacházejí dva vnitřní ministáty San Marino a Vatikán. Břehy Itálie omývá celkem pět moří: Jaderské, Jónské, Tyrhénské, Ligurské a Středozemní moře. Délka pobřeží je závratných 7 600 km.

Může se pochlubit svými dějinami, kulturními i přírodními krásami, z nichž 51 je zapsáno do seznamu památek UNESCO. Z přímořských regionů lze doporučit nejvíce oblíbené Benátsko, dále ale také Kalábrii, Palmovou riviéru, Toskánsko, Abruzzo apod. V zimě je Itálie lyžařským rájem, vyznavači zimních sportů z celého světa míří hlavně do Trentina - Alta Adige, Jižního Tyrolska, nebo propojených gigantů Dolomiti Superski a Sella Rondy. Benátky a Řím jsou zase jedněmi z nejoblíbenějších cílů vyznavačů eurovíkendů.

Itálie - více informací