Egypt - celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Do EAR je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti.

Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z Egypta.

Upozorňujeme, že přísné celní kontrole podléhají i věci k běžnému užití (léky, potraviny, alkohol), pokud jejich dovezená kvantita přesahuje možnosti vlastního užití. Dovozce se tak vystavuje podezření z přeprodeje a daňových úniků. V případě nálezů zboží v nadměrné kvantitě hrozí dočasné omezení na svobodě a zabavení nalezeného zboží.

Více informací naleznete na odkazu:  Egypt Local Laws and Customs: Foreign Travel Advice | Egypt eVisa (egyptonlinevisa.com)  

Turista přijíždějící do EAR má právo na nákup zboží z bezcelních obchodů (Duty Free Shops) v určité kumulované výši (na aktuální částku se doporučuje v případě zájmu zeptat pracovníka egyptské celní služby při příletu/příjezdu do Egypta) za kalendářní rok na letišti a vybraných místech v Káhiře a Alexandrii do 24 hodin po příletu.

Institut povinné směny valut v EAR neexistuje. Nedoporučuje se měnit peníze na černém trhu vzhledem k možným postihům ze strany místních orgánů a také vzhledem k bezpečnostním rizikům pro cizince. Finanční prostředky je lépe směňovat v místech k tomu určených (banky, směnárny mezinárodních hotelů, soukromé směnárny).

Zvláštním specifikem jsou drony, které jsou v zemi považovány za vojenský materiál. Jejich držení i užití je přísně zakázáno, pokud majitel či uživatel nedisponuje patřičným povolením Ministerstva obrany EAR. Vyřízení předmětného povolení je byrokraticky náročný a zdlouhavý proces. V případě nálezu či užití dronu bez patřičného povolení hrozí jeho zabavení a omezení na svobodě jeho majitele či uživatele.  

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV