Švýcarsko - celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Švýcarsko má přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží (např. určité druhy potravin, alkohol, tabákové výrobky, pohonné hmoty), podrobnější informace na: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04342/04343/05769/05770/index.html?lang=de.

Dovoz vybraných druhů zboží (např. zbraně, pyrotechnika, plagiáty, určité druhy zvířat a rostli a produkty z nich) je zakázán nebo podléhá velmi přísným omezením.

V zásadě platí, že při vstupu do Švýcarska jsou od cla a daní osvobozeny věci osobní spotřeby cestujících (oděvy, toaletní potřeby, kosmetika, léky pro osobní spotřebu/doporučujeme mít potvrzení od ošetřujícího lékaře o předepsaných medikamentech/, fotoaparát, kamera, mobilní telefon, přenosný počítač, z potravin občerstvení a nápoje určené k přímé konzumaci, pohonné hmoty v nádrži vozidla + max. 25 litrů v kanystru).

Veškeré další předměty určené ke spotřebě cestujícími nebo jako dar jsou osvobozeny od daně a cel, pokud splňují dva základní předpoklady:

- jejich celková hodnota (bez daně) nepřevyšuje částku CHF 300,-

- nebyly překročeny stanovené množstevní limity u vybraných druhů zboží.

Je-li celková hodnota veškerých předmětů (bez daně) vyšší než CHF 300,-, podléhá úhradě daně ve výši 8% (běžná sazba) nebo 2,5% (snížená sazba např. u potravin) z celkové částky.

Je-li překročen některý ze stanovených množstevních limitů u vybraných druhů zboží, je nutno uhradit clo ve stanovené výši za převyšující množství.

Níže uvádíme vybrané druhy zboží s tzv. bezcelními objemy. Švýcarské úřady uvádějí tyto objemy jako "množství na osobu a den", upozorňujeme však, že v informačních brožurách o clech a daních pro cestující do Švýcarska je výslovně uvedeno, že toto "bezcelní množství může být stejnou osobou nárokováno pouze jednou za den" ("Zoll Info 2016 - Ihr Weg durch den schweizer Zoll").

MNOŽSTEVNÍ LIMITY U ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍMU CLU:

Maso a masné výrobky, s výjimkou divočiny a ryb

Bezcelní dovoz na osobu a den: 1 kg

Dovoz produktů ze zvířat s původem mimo EU a Norska je zakázán.

Máslo a smetana

Bezcelní objem na osobu a den: 1 kg/litr

Oleje, tuky, margaríny k potravinářským účelům

Bezcelní objem na osobu a den: 5kg/litr

Alkoholické nápoje (týká se pouze osob starších 17 let)

Bezcelní objem na osobu a den:

u nápojů do 18% obsahu alkoholu: celkem 5 litrů

u nápojů s obsahem nad 18% alkoholu: celkem 1 litr

Tabákové výrobky (týká se pouze osob starších 17 let)

Bezcelní objem na osobu a den:

cigarety/doutníky: celkem 250 ks nebo

jiné tabákové výrobky: celkem 250 g

případně kombinace obojího do stanoveného limitu

Při stanovování množství se vychází z brutto váhy produktu.

Všechny informace vztahující se k těmto ustanovením jsou uvedeny na webových stránkách Spolkové celní správy Švýcarska:

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04342/index.html?lang=de (pro privátní osoby)

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/index.html?lang=de (pro firmy);

nebo v aplikaci pro mobilní telefony:

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04342/04343/05384/index.html?lang=de.

Od jara 2016 je v provozu Informační centrála pro švýcarské celní záležitosti na tel. čísle +41 58 467 15 15 (po - pá 08:00 - 11.30 hod. a 13.30 - 17.00 hod.) komunikující v angličtině, němčině, francouzštině a italštině. Další možností je písemný dotaz pomocí kontaktního formuláře: http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/form/index.php?lang=de.

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV