Spojené arabské emiráty - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Doporučujeme věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí".
Klima: letní teploty v SAE se pohybují mezi 38 - 50 stupni Celsia. V zimním období bývá oblačno s občasnými srážkami a teplotami 18 - 25 stupňů. Celoročně je v SAE vysoká vlhkost vzduchu a vysoká intenzita slunečního záření.

Časový posun: +2 hod v době letního času, +3 hod v době zimního času.

Obyvatelstvo: poměr místních občanů SAE k cizincům s povolením dlouhodobého pobytu je cca 1:6. 75% obyvatelstva tvoří Indové, Pákistánci, Íránci, Bangladéšané, Filipínci, Syřané, Libanonci a Afričané. Úředním jazykem je arabština, vzhledem k vysokému počtu cizinců žijícím v zemi je však možné se téměř všude domluvit anglicky.

Islám : SAE jsou muslimskou zemí s relativně liberálním přístupem k západnímu způsobu života. Je zde částečně povoleno sledovat satelitní TV programy, u žen se toleruje běžný, evropský způsob oblečení respektující místní kulturu. Alkoholické nápoje jsou dostupné v hotelových a dalších restauracích a barech či je možno je zakoupit ve specializovaných prodejnách. Pro konzumaci či držení alkoholu mimo hotelová zařízení je nutné vlastnit povolení Ministerstva vnitra (tzv. liquor license), která je vydáváno rezidentům-nemuslimům. Ve specializovaných obchodech lze zakoupit též vepřové maso. Obecným pravidlem pro zahraniční rezidenty či turisty v SAE by mělo být respektování místní kultury.

Osoby nacházející se na území SAE, včetně turistů, podléhají místní legislativě, jejíž součástí je i muslimské právo šaría. V SAE je praktikována tolerance vůči jiným náboženstvím, vč. budhismu, nicméně zde neexistuje svoboda náboženství (tj. muslimové nemají volbu přejít k jinému náboženství) a z daného důvodu není propagace a šíření jiného náboženství povolena (např. rozdávání biblí). Mimomanželský pohlavní styk je trestný, podobně i držení či užívání marihuany či dalších drog. Za spáchané trestné činy, event. za každý přestupek jsou vyměřovány velmi přísné tresty, uplatňována je presumpce viny. Během postního měsíce Ramadánu je přes den zakázáno jíst a pít na veřejnosti, většina restaurací otevírá až po západu slunce, ovlivněna je též otevírací doba obchodů. U cizinců-nemuslimů se očekává konzervativnější oděv.

Pokud porušíte zákony jiné země, podléháte soudnímu systému této země . Být cizinec, který nezná místní zákony, není omluva. Velvyslanectví vás nemůže ochránit před následky vašich činů, ani převážit rozhodnutí místních úřadů.

Systémy trestního práva SAE a ČR se výrazně liší . To může zvýšit stres a praktické problémy vyplývající ze zatčení a uvěznění v SAE. Například v SAE:

  • výpovědi se provádějí bez přítomnosti právníka;
  • neexistuje žádný vazebný systém;
  • soudní porota neprobíhá.

Velvyslanectví se bude snažit zajistit, abyste nebyli penalizováni za to, že jste cizinec, a abyste nebyli diskriminováni ani vám nebyla odepřena spravedlnost, protože jste občanem ČR. Nemůže však pro vás vyžadovat preferenční zacházení ani se vás snažit osvobodit od řádného postupu podle místních zákonů. Velvyslanectví, potažmo vláda ČR, nemůže zasahovat do soudního systému jiné země, tak jako by občané ČR nechtěli, aby jiná vláda zasahovala do českého soudního procesu.

Bezpečnostní situace : Bezpečnostní situace je stabilní, v zemi je relativně nízká kriminalita. Nejnižší je v emirátu Abú Dhabí, naopak v emirátu Dubaj vzhledem k velkému pohybu cizinců kriminalita rok od roku roste. Stále běžnější jsou krádeže cestovních dokladů. V SAE je platný zákon o kyberkriminalitě, podle kterého je možné přísně postihovat i v Evropě běžné projevy na internetu a sociálních sítích, a to i v případě, že byly učiněny mimo území SAE. Turisté by se měli důsledně vyvarovat negativních či urážlivých projevů/komentářů vztahujícím se k SAE, jejich představitelům i soukromým osobám.

Doporučení turistům : Nejvhodnějším obdobím pro turistiku je jarní období (březen - květen) nebo podzim (říjen - prosinec), kdy teploty a vlhkost vzduchu nedosahují extrémních hodnot. Na letní klimatické podmínky je doporučeno brát ohled zj. u turistů se srdečními aj. onemocněními (srdeční selhání patří k nejčastějším příčinám úmrtí českých turistů v SAE). Vzhledem k vysoké intenzitě slunečního záření se doporučuje používat sluneční brýle a opalovací krémy s kvalitním UV filtrem. Veškeré služby pro turisty (ubytování, strava, sport, výlety i kulturní vyžití) jsou v SAE na vysoké úrovni. V obchodech, které jsou denně otevřené do pozdních nočních hodin, je velký výběr zboží z celého světa. Je třeba počítat s poměrně vysokou finanční náročností dovolené v SAE, zejména uskutečňuje-li se v rámci individuální turistiky. Z hlediska hygieny se při dodržování základních pravidel není třeba obávat nákazy. K pití se doporučuje užívat spíše voda kupovaná v originálních uzavřených PET lahvích.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV