USA - celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Dovoz většiny druhů potravin a zemědělských výrobků je přísně kontrolován a některé druhy potravin a zemědělských výrobků z určitých oblastí či zemí je zakázán. Je dovoleno dovážet pečivo vč. chleba a tvrdé a uzené sýry (ne tvaroh). Dále je možné dovážet konzervované ovoce v originálních obalech. Z povolených poživatin lze dále jmenovat dovoz cukrovinek, pražených kávových bobů, suché rýže, čaje, sušeného koření. Veškeré dovážené potraviny je nutné uvést na formuláři – celní deklarace (modrobílá kartička). Nalezené nelegálně dovezené potraviny budou zabaveny a bez náhrady zničeny. Podrobné pokyny pro dovoz věcí do USA naleznete na internetové adrese celní služby .

Dovoz předepsaných léků pro osobní potřebu je až na výjimky dovolen. Je přísně zakázán dovoz jakýchkoliv narkotik.

Při dovozu zbraně povolené v USA pro sportovní či lovecké účely není třeba mít povolení od úřadů USA. Nedoporučuje se brát s sebou jakýkoli nůž, který může být považován za zbraň. Více informací je k dispozici zde .  

Do USA lze bezcelně přivézt na osobu 100 doutníků a 200 cigaret - karton (výjimkou jsou tabákové produkty z Kuby, které je zakázáno přivážet do USA) a dále 1 litr alkoholu na osobu starší 21let. Osoby mladší 21let nesmí dovážet alkohol ani jako dárek. Dovoz předmětů osobní potřeby je osvobozen od cla. Bezcelně je možné dovážet dárky v hodnotě do 100 USD.  V závislosti na druhu víza nebo pobytového povolení a země, ze které cestujete, mohou být limity vyšší 200-800 USD (viz. help.cbp.gov ).

Dovoz i vývoz finančních prostředků v částkách převyšujících 10.000 USD je třeba deklarovat při vstupu do USA. Návštěvníci musí deklarovat celkovou hodnotu všech dárků a předmětů komerční povahy, vč. vzorků, které do země přivážejí. V případech dovozu ostatních cenných věcí je třeba žádat o povolení Ministerstvo financí USA.

Při dovozu domácích zvířat musí být prokázáno, že netrpí na člověka přenosnou infekční nemocí. Očkování proti vzteklině není nutné u dovozu zvířat z oblastí nepostižených vzteklinou. U některých domácích zvířat mohou být uplatněna i přísnější omezení (zejména u ptáků a plazů), další druhy zvířat je přísně zakázáno do USA dovážet. Není dovoleno dovážet bez povolení rostliny a neupravená semena.

 

 

 

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV