Bulharsko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Sofie
Počet obyvatel 6,45 mil.
Jazyk oficiální jazyk bulharština, dále se používá turečtina, angličtina, ruština, němčina
Náboženství pravoslavné (75,9 %), islám (9,4 %), protestantství (1,1 %), katolické (0,8 %)
Státní zřízení parlamentní republika
Hlava státu Rumen Radev
Hlava vlády Nikolaj Denkov
Název měny bulharský lev (BGN)
Cestování
Časový posun +1 hodina
Kontakty ZÚ
Velvyslanec PhDr. Lukáš Kaucký
Ekonomický úsek Ing. Petr Vávra
Konzulární úsek PhDr. Olga Zdrálková
CzechTrade Ing. Martin Hlavnička
Czechinvest ne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 82,34
Hospodářský růst (%) 3,70
Inflace (%) 15,29
Nezaměstnanost (%) 5,50

Bulharsko se nachází v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Země sousedí na severu s Rumunskem (hranici tvoří převážně Dunaj), na západě se Srbskem a Severní Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé moře.

Bulharská republika je parlamentní demokracií s jasně daným rozdělením moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, v čele státu stojí přímo volený prezident a výkonnou moc představuje vláda (Rada ministrů) sestavovaná na základě výsledků parlamentních voleb politickými stranami, které jsou zastoupeny v jednokomorovém Národním shromáždění. Vzhledem k rozložení voličských preferencí v posledních letech se zpravidla jedná o koaliční vládu – naposledy byly ve vládní koalici zastoupeny čtyři strany.

Nicméně počínaje řádnými parlamentními volbami v dubnu 2021 se země ocitla ve vleklé politické krizi, což se odrazilo v opakovaných předčasných volbách (4x za poslední dva roky) a neúspěšných pokusech o sestavení řádného kabinetu (podařilo se to pouze jednou na cca 8 měsíců, jinak vládne úřednická vláda jmenovaná prezidentem).

Země je od 1. ledna 2007 členským státem EU, tudíž i zákonodárství je harmonizováno s unijní legislativou. Fungování právního systému však vykazuje dlouhodobě řadu nedostatků a j e předmětem opakované kritiky EK i mezinárodních organizací. Bulharsko i z tohoto důvodu nebylo doposud vyřazeno z Mechanismu spolupráce a verifikace (CVM) EU.

Bulharská ekonomika představuje průmyslově-zemědělské, otevřené a tržní hospodářství se středně rozvinutým soukromým sektorem a určitým podílem strategických státem vlastněných podniků (zejména energetika, klíčová infrastruktura). V posledních letech vykazovala poměrně vysoké tempo růstu HDP nad průměrem EU, nicméně nadále zůstává zemí s nejnižšími příjmy a platy, nejnižším HDP na hlavu i nejhorší produktivitou práce v EU.

Pro české firmy je Bulharsko známým a zajímavým trhem, kde tradičně působí celá řada firem na poli obchodní výměny, ale i investic. Mezi klíčové zájmové sektory patří energetika, dopravní průmysl a infrastruktura, ICT, obranný průmysl, zdravotnictví, vodohospodářství , ochrana životního prostředí a další . Přes ekonomické potíže a negativní dopady pandemie covidu-19 očekávají domácí i zahraniční analytici poměrně rychlé oživení bulharské ekonomiky a posílení růstového trendu.

I díky schválení Národního plánu obnovy a odolnosti a tím i očekávaným masivním přísunem finančních prostředků z EU lze předpokládat výskyt celé řady zajímavých příležitostí pro uplatnění českých firem. Bulharsko by také mohlo těžit z možného přesunu výrobních investic např. z Asie zpět do Evropy. Mezi negativa při vstupu českých firem patří byrokracie, korupce a netransparentní tržní prostředí, díky stárnutí populace a emigraci vznikají problémy na trhu práce.