Chorvatsko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Záhřeb
Počet obyvatel 3,89 mil.
Jazyk Chorvatština, angličtina je rozšířená
Náboženství 86,28 % katolíci, 4,44 % pravoslavní, 1,47 % muslimové, 3,81 % bez vyznání a ateisté
Státní zřízení Parlamentní republika
Hlava státu Zoran Milanović
Hlava vlády Andrej Plenković
Název měny Chorvatská kuna (HRK)
Cestování
Časový posun Stejný čas jako v ČR
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Milan Hovorka
Ekonomický úsek Ing. Josef Dvořáček, MBA
Konzulární úsek Mgr. Tomáš Stolina
CzechTrade Dipl. boh. Alen Novosad
Czechinvest Ne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 68,1
Hospodářský růst (%) 10,4
Inflace (%) 6,1
Nezaměstnanost (%) 8,2

Chorvatská republika se po rozpadu Jugoslávie
počátkem 90. let minulého století a vyhlášením nezávislosti dne 25. června 1991
stala demokratickou parlamentní republikou. Výkonná moc je v rukou prezidenta a
vlády. Prezident je volen na období pěti let v přímých prezidentských volbách, od února roku 2020 úřad prezidenta zastává Zoran Milanović. Od
parlamentních voleb v červenci 2020 vládne v Chorvatsku koalice stran
pravého středu a národnostních menšin v čele s Chorvatským
demokratickým společenstvím (HDZ). Vládnoucí koalice disponuje
v parlamentu jen těsnou většinou 77 ze 151 hlasů, je však dlouhodobě
stabilní i díky oslabené opozici. Do politické dynamiky
v posledních dvou letech výrazně zasahují spory mezi prezidentem a vládou,
zejména do oblasti obrany a zahraniční politiky. Teritoriálně je chorvatská zahraniční
politika definována členstvím v EU a NATO a blízkostí regionu západního
Balkánu. Tradiční roli v chorvatské zahraniční politice hraje
transatlantická vazba na USA a v posledních letech také snaha přiblížit se
francouzsko-německému jádru EU. Chorvatsko aspiruje na členství v eurozóně, kam  by mělo vstoupit v roce 2023. Usiluje o vstup do Schengenského prostoru a  letos byla zahájena přístupová jednání do OECD. 

Ekonomika je silně závislá na cestovním ruchu,
na HDP se podílí téměř z 25 %. Chorvatsko v roce 2021 navštívilo přes 13,5 mil. turistů (70
% v porovnání s rokem 2019), příjmy
z turismu činily přes 9,1 mld. HRK. Loňský rok byl pro chorvatskou ekonomiku velice úspěšný, ekonomika vzrostla
o 10,4 %, což je největší růst HDP v dějinách země (HDP v roce 2021 představoval 57,3
mld. EUR). Stalo se tak po historicky největším poklesu ekonomiky o -8,1 % v
roce 2020 v důsledku nepříznivých dopadů pandemie COVID-19 a dvou zničujících zemětřesení, která Chorvatsko v roce 2020 postihla. HDP by
měl v nejbližších čtyřech letech růst v rozmezí 2,4 % – 3 % ročně.  Letos se rovněž očekává velmi dobrá
turistická sezóna, rizikem zůstává ruská agrese na Ukrajině, sankce EU vůči
Rusku a odvetná opatření Ruska v oblasti strategických
dodávek  zemního plynu a ropy.
Na konci roku 2021 veřejný dluh představoval 77,8
% HDP země, což je pokles o 2,6 % ve srovnání s rokem 2020. Deficit státního
rozpočtu na konci roku 2021 činil 12,4
mld. HRK (o 2,9 % méně než v roce 2020). Letos by se měla zvyšovat i inflace a to až k 8
% (v březnu t. r. dosáhla 7,3 %).

Chorvatský vývoz v roce 2021 dosáhl 19,1
mld. EUR, na HDP se podílel z 52,4 % HDP, dovoz se zvýšil na 28,3 mld. EUR (podíl
na HDP je 53,4 %). Obrat činil 47,4
mld. EUR (nejvyšší zaznamenaná hodnota), deficit  obchodní bilance -9,2
mld. EUR. Ten  je kompenzován přebytkovou bilancí služeb (cestovní
ruch) ve výši 1,9 mld. EUR (3,4 % HDP). Chorvatsko nejvíce exportuje do Itálie (12 %), Slovinska (12 %) a Německa (11 %). Vyváží se především stroje
a zařízení, chemické a minerální produkty. Co se týče importu, dováží se především z Německa (16 %), z Itálie (13 %) a Slovinska (11 %). Importu dominují dopravní prostředky, stroje a zařízení, kovy, léčiva a petrochemické produkty.
Obchodní výměna mezi ČR a Chorvatskem za rok
2021 dosáhla téměř 868 mil. EUR. Hodnota českého exportu činila 664,2 mil. EUR,
za posledních deset let se zvýšila téměř tři krát. ČR vykazuje s Chorvatskem
tradičně kladnou obchodní bilanci (za rok 2021 činila 867,6 mil. EUR). Českému
exportu dominují automobily a díly, telefonní přístroje, přístroje pro vysílání
a komunikaci, čisticí prostředky, stroje automatického zpracování dat, léky, elektrické
integrované obvody, živý dobytek.  Perspektivními
sektory jsou dopravní průmysl a infrastruktura, železniční a kolejová doprava,  vodohospodářský a odpadní průmysl, energetika,
zdravotnictví a cestovní ruch.  

V Chorvatsku se běžné obchodní zvyklosti nikterak neodlišují od standardních jihoevropských obchodních zvyklostí. Je vždy dobré se informovat o teritoriu a situaci v oboru. Je dobré se snažit obchodní kulturu založit na serióznosti a
čestnosti, důležité je vybudování osobních vztahů. Zvláště v případě státních
zakázek je základním předpokladem mít kvalitního obchodního zástupce, který místní trh velmi dobře zná. Ze strany chorvatských partnerů je třeba počítat s reakcemi, které nejsou vždy
rychlé, je třeba být trpělivý a vytrvalý. Osobní přítomnost a jednání je vždy lepší než e-mailová
komunikace.