Chorvatsko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Chorvatská republika se po rozpadu Jugoslávie a vyhlášením nezávislosti dne 25. června 1991 stala demokratickou parlamentní republikou. Výkonná moc je v rukou prezidenta a vlády. Prezident je volen na období pěti let v přímých prezidentských volbách, od února roku 2020 úřad prezidenta zastává Zoran Milanović. Od parlamentních voleb v červenci 2020 vládne v Chorvatsku koalice stran pravého středu a národnostních menšin v čele s Chorvatským demokratickým společenstvím (HDZ).

Vládnoucí koalice disponuje v parlamentu jen těsnou většinou 77 ze 151 hlasů, je však dlouhodobě stabilní i díky oslabené opozici. Do politické dynamiky v posledních letech výrazně zasahují spory mezi prezidentem a vládou, zejména do oblasti obrany a zahraniční politiky. Teritoriálně je chorvatská zahraniční politika definována členstvím v EU a NATO a blízkostí regionu západního Balkánu. Tradiční roli v chorvatské zahraniční politice hraje transatlantická vazba na USA a v posledních letech také snaha přiblížit se francouzsko-německému jádru EU.

Chorvatsko je od 1. ledna 2023 v eurozóně, vstoupilo do Schengenského prostoru a byla zahájena přístupová jednání do OECD.

Ekonomika je silně závislá na cestovním ruchu, na HDP se podílí téměř 25 %. Chorvatsko v roce 2022 navštívilo na 17,5 mil. zahraničních turistů s počtem přenocování 82,3 mil. nocí (o 50 % více než v roce 2021, 96 % oproti rekordní sezóně roku 2019), příjmy z turistiky činily 1,8 mld. EUR.

Loňský rok byl pro chorvatskou ekonomiku úspěšný, ekonomika vzrostla o 6 % (HDP v roce 2022 představoval 72,09 mld. EUR). V roce 2021 ekonomika vzrostla o úctyhodných 10,4 %, což byl největší ekonomický růst v dějinách Chorvatska. O to je tento růst impozantní, neboť z pandemie v roce 2020 vyšla chorvatská ekonomika z poklesu ve výši -8,1 % (Chorvatsko v roce 2020 navíc postihly dvě zničující zemětřesení). HDP by měl v nejbližších čtyřech letech růst v rozmezí 1,4–3,0 % ročně. Letos se rovněž očekává velmi dobrá turistická sezóna, rizikem stále zůstává ruská agrese na Ukrajině, sankce EU vůči Rusku a odvetná opatření Ruska v oblasti strategických dodávek zemního plynu a ropy (ty však na chorvatské hospodářství dosud neměly žádný zásadní vliv). 

Na konci roku 2022 veřejný dluh představoval 76,4 % HDP země, což je pokles o 2,2 % ve srovnání s rokem 2021. Za rok 2022 Chorvatsko mělo kladný státní rozpočet ve výši 0,4 % HDP (v roce 2021 to bylo -2,5 % HDP). Inflace za rok 2022 činila 10,8 %, od listopadu loňského roku se inflace snižuje (v dubnu t. r. dosáhla 8,9 %).

Chorvatský vývoz v roce 2022 podle chorvatských statistik dosáhl 23,9 mld. EUR, na HDP se podílel z 52,4 % HDP, dovoz se zvýšil na 41,6 mld. EUR (podíl na HDP je 53,4 %). Obrat činil 65,5 mld. EUR (nejvyšší zaznamenaná hodnota), deficit obchodní bilance -17,6 mld. EUR. Ten je kompenzován přebytkovou bilancí služeb (cestovní ruch) ve výši 1,9 mld. EUR (3,4 % HDP). Chorvatsko nejvíce exportuje do Itálie (13 %), Slovinska (12 %) a Německa (11 %). Vyváží se především stroje a zařízení, chemické a minerální produkty. Co se týče importu, nejvíce se dováží z Německa (15 %), z Itálie (13 %) a ze Slovinska (11 %). Importu dominují dopravní prostředky, stroje a zařízení, kovy, léčiva a petrochemické produkty.

Obchodní výměna mezi ČR a Chorvatskem za rok 2022 poprvé překročila hranici 1 mld. (1 090,3 mil. EUR). Hodnota českého exportu činila 840,1 mil. EUR, za posledních deset let se zvýšila téměř tři krát. ČR vykazuje s Chorvatskem tradičně kladnou obchodní bilanci (za rok 2022 činila 589,9 mil. EUR). Českému exportu dominují automobily a díly, telefonní přístroje, přístroje pro vysílání a komunikaci, čisticí prostředky, stroje automatického zpracování dat, léky, elektrické integrované obvody, živý dobytek. Perspektivními sektory jsou dopravní průmysl a infrastruktura, železniční a kolejová doprava, vodohospodářský a odpadní průmysl, energetika, zdravotnictví a cestovní ruch.

V Chorvatsku se běžné obchodní zvyklosti nikterak neodlišují od standardních jihoevropských obchodních zvyklostí. Je vždy dobré se informovat o teritoriu a situaci v oboru. Je dobré se snažit obchodní kulturu založit na serióznosti a čestnosti, důležité je vybudování osobních vztahů. Zvláště v případě státních zakázek je základním předpokladem mít kvalitního obchodního zástupce, který místní trh velmi dobře zná. Ze strany chorvatských partnerů je třeba počítat s reakcemi, které nejsou vždy rychlé, je třeba být trpělivý a vytrvalý. Osobní přítomnost a jednání je vždy lepší než e-mailová komunikace.

Základní údaje
Hlavní město Záhřeb
Počet obyvatel 3,89 mil.
Jazyk chorvatština, angličtina je rozšířená
Náboženství 86,28 % katolíci, 4,44 % pravoslavní, 1,47 % muslimové, 3,81 % bez vyznání a ateisté
Státní zřízení parlamentní republika
Hlava státu Zoran Milanović
Hlava vlády Andrej Plenković
Název měny EURO
Cestování
Časový posun stejný čas jako v ČR
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Milan Hovorka
Ekonomický úsek Ing. Josef Dvořáček, MBA
Konzulární úsek Mgr. Tomáš Stolina
CzechTrade Dipl. boh. Alen Novosad
Czechinvest Ne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 72,09
Hospodářský růst (%) 6,00
Inflace (%) 10,70
Nezaměstnanost (%) 7,10