Itálie - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace je v Itálii v zásadě stejná jako v jiných jihoevropských zemích, pozor na kapesní krádeže, krádeže v automobilech, v dopravních prostředcích a na  pláži. Je třeba si uvědomit, že v Itálii, zejména na turistických místech a v dopravních prostředcích působí organizované skupiny s často nezletilými členy a i kdybyste zaregistrovali krádež včas, předmět ani viník se často nenajdou. Krádež v lidovém povědomí bývá někdy povyšována na umění, tj. oloupit turistu tak, aby si vůbec nevšiml; v jiných regionech se používá i násilí, např. vytržení kabelky jezdcem na okolo jedoucím sútru (Bari, Neapol). Uvědomte si, že existuje mnoho lidí, kteří nevlastní téměř nic, nebo jsou ke krádežím nuceni organizovanými skupinami. Vzhledem k tomu, že Italové vědí, jak se před krádežemi bránit, bývá nežádoucí pozornost soustředěna na dobře rozpoznatelného turistu ze severu, který s takovým chováním prostě nepočítá.

Statisticky každý třetí den dojde k okradení a k odcizení dokladů českého občana v Itálii , proto uvádíme několik rad, jak těmto nepříjemným událostem předcházet:

- nezbytností je zvýšená obezřetnost při prohlídce památek a návštěvě turistických mista v dopravních prostředcích, dávat si pozor zejména na náhlé shluky lidí a tlačenici při nastupování a vystupování z dopravního prostředku

- nenosit pohromadě osobní doklady a všechny peníze; ženy by měly kabelku nosit před sebou a v případech "náhlé" tlačenice si ji přidržovat, muži by nikdy neměli dávat peněženku a doklady do zadních kapes kalhot; nespouštějte svá zavazadla ani příruční tašku z dohledu

- cenné předměty (zlato, videokamera, fotoaparát apod.) nevystavovat příliš na veřejnosti

- informujte se předem, které části města jsou ta se špatnou pověstí (každé město mívá své horší části - vlaková a autobusová nádraží nebo např. neblaze proslavená linka autobusu č. 64 do Vatikánu a zejména poslední dobou římské metro)

- NIKDY si ve vozidle nenechávejte nějaké věci, byť by šlo o prázdnou tašku - přitáhne nežádoucí pozornost (kterou přitahuje samotná zahraniční značka auta)

- při cestování osobním vozem v městském provozu je vhodné v autě se zamknout, zamezí se tak možnému odcizení osobních zavazadel při zastavení na křižovatce (v některých regionech), pozor na otevřená okna a věci na sedadle spolujezdce

- na plážích neopouštět své osobní věci, o případné pohlídání můžete zdvořile požádat důvěryhodného plážového souseda, riziko tím alespoň snížíte, není-li zbytí(množí se případy okradených turistů, kteří se "jen" chtěli vykoupat a nechali si věci bez dozoru v autě nebo na pláži - důsledky jsou potom velice nepříjemné). Informujte se, zdali si na pláži můžete pronajmout skříňku s klíčkem na osobní věci.

Mimo jiných náležitostí na cesty jako je plné cestovní pojištění, registrace v systému MZV ČR Drozd, doporučujeme mít kopie dokladů a minimálně dvě platební karty uložené na různých místech; mít uloženy - a ne pouze v mobilu - kontakty na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by vám byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze, a čísla  pro zablokování platební karty. Zkuste se připravit na eventualitu, jak byste se zachovali, kdyby se některá z nepříjemností stala právě vám.

Upozorňujeme, že honorární konzulové nemají povinnost vystavovat náhradní cestovní doklady mimo otevírací hodiny svého úřadu.

Cestování autem

- na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světly, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech

- doporučujeme jezdit defenzivně, kontrolovat reakce ostatních řidičů a účastníků silničního provozu (a to i když dle pravidel máte přednost), ve městech počítat se spoustou skútrů, na dálnicích pozor na náhlé kolony, které se tvoří před sjezdy, a to i ve vzdálenosti přes deset kilometrů od sjezdu, doporučujeme kontrolovat situaci i daleko před vozidlem, pozor na náhlá zpomalování místních řidičů při předjíždění kamionů v levém pruhu

- řidič by během jízdy neměl telefonovat, ani se telefonu jinak věnovat (psaní SMS, prohlížení), policie mu může zabavit řidičský průkaz - průkaz může být zabavený od 1-3 měsíců a na řidiče se ani nebude vztahovat sleva 30%, pokud zaplatí pokutu včas (dnes 161 Eur)

- nepojízdná vozidla smí odtahovat pouze odtahová služba

- za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz nebo i zadržet vozidlo - upozorňujeme, že pokuty jsou vysoké, v řádech stovek Eur , a čeští turisté tím bývají často zaskočeni. Policie bývá nekompromisní. naopak i některých přestupků se při včasném zaplacení pokuta může snížit  až o 30 %; při opožděném placení se cena pokut zvyšuje. Pokud řidič - cizinec není schopen zaplatit pokutu na místě, policie má právo mu zabavit vozidlo a ponechat na autorizovaném parkovišti. Často dochází k zadržení vozidla za spáchání více přestupků nebo za určité závažnější přestupky (zakázané předjíždění). Je podstatně snazší uhradit pokutu  ještě na území Itálie, jinak pro úhradu požadujte  účet IBAN (pro zahraniční platbu) a pozor zvláště na zvláštní účet pro platby , který platí pouze při Itálii (tzv. F23).

- označení parkovacích míst: modrá čára - placené místo, žlutá čára - rezervované místo, bílá čára - neplacené místo.

Nakupování

Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad.
V Itálii je platný zákon na potírání obchodu s padělanými výrobky, podle nějž může být za nákup zboží u plážových či pouličních prodejců pokutován zákazník částkou do výše 10.000,- EURO. V turisticky oblíbených destinacích jsou na tuto skutečnost turisté upozorněni prostřednictvím vývěsek a plakátů na veřejných místech či dopravních prostředcích. Text zákona lze najít na adrese www.parlamento.it/parlam/leggi/eleletip.htm.

- k veškerému zakoupenému zboží je zákazník povinen si vzít účetní doklad - stvrzenku (pozn. nevydává se např. u novin či benzínu), jejíž předložení může vyžadovat finanční policie (v případě nepředložení může uložit vysokou pokutu)

- úřady, pošty otvírají pro veřejnost obvykle jen dopoledne
- obchody mají většinou od 13.00 - 16.00 hod. tzv. polední pauzu
- české koruny nejsou v italských bankách volně směnitelné

Další upozornění

- za porušení zákazu kouření, který platí prakticky ve většině uzavřených místností přístupných veřejnosti (včetně restaurací a barů) může být uložena vysoká pokuta

Dále bychom doporučili, aby čeští občané byli, pokud je to možné, vybaveni mobilním telefonem, měli kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by jim byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.

V Itálii je velmi přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet, baseballových pálek atp.)

Pozor na zprostředkovatelny práce, které slibují zajištění práce v Itálii. Zájemce podepíše smlouvu, zaplatí poplatek a pak je dopraven do Itálie, kde je zanechán svému osudu. Doporučujeme proto, aby zájemci o práci v Itálii před podpisem předložené smlouvy si ji vždy řádně přečetli a ověřili si, zda je smluvní vztah vyvážený. To znamená, zda jsou uvedeny nejen povinnosti zájemce a práva agentury, ale též práva zájemce a povinnosti agentury, zejména pro případ, že nedojde k uzavření pracovní smlouvy nebo k jinému nesplnění podmínek ze strany agentury nebo italského zaměstnavatele.
Současně informujeme, že Velvyslanectví ČR v Římě nemá žádnou možnost ověřovat důvěryhodnost zprostředkovatelen práce ani italských zaměstnavatelů.

Většina území Itálie leží v zóně seismického rizika a na jejím území jsou četné aktivní sopky. Nařízením předsedy vlády č. 105/2006 Sb. byla vydána podrobná mapa odhadované míry seismického rizika celé Itálie. tato mapa je k dispozici např. na stránkách Italského národního institutu geofyziky a vulkanologie www.ingv.it . Na těchto stránkách se průběžně aktualizuje seznam všch otřesů země v Itálii. Zemětřesení a erupce sopek jsou příroní jevy, které není možné současnými technickými prostředky předpovědět. Národní centrála civilní ochrany na svých sránkách kromě infomací o nastalých přírodních katastrofách také zveřejňuje informace o tom, co dělat v těchto situacích ( www.protezinecivile.it ). Cestovatelům doporučujeme registraci v aplikaci Ministerstva zahrabnničních věcí ČR Drozd http://drozd.mzv.cz/ .

Upozornění pro lyžaře

V Itálii je platný zákon č.363 z 24. prosince 2003, který se týká bezpečnosti při provozování zimních sportů. Podle tohoto zákona je mj. zakotvena povinnost mít při sjezdovém lyžování a snowbordingu ochrannou přilbu pro děti mladší 14 let. Pokud jde o rychlost - o žádných rychlostních limitech zákon nehovoří, avšak stanoví, že jízdu je nutno uzpůsobit stavu sjezdovky, prostředí i aktuálnímu počasí a jízda nesmí představovat bezpečnostní riziko pro ostatní. Ods. 2 čl. 9 říká, že rychlost musí být zvláště přizpůsobena v úsecích, kde není volný výhled, v blízkosti stavení a překážek, na křižovatkách, v případě mlhy, oparu, snížené viditelnosti, přeplnění, v zúženinách a za přítomnosti dalších sjezdařů. Záleží tedy na příslušných kompetentních orgánech (Policie apod.), jak situaci v konkrétním případě posoudí. Obce navíc mohou místní podmínky ještě upřesnit svými vyhláškami. Za porušení tohoto zákona mohou příslušné orgány udělit pokutu v rozmezí 20 až 250 €.
Pro případy úrazu a repatriace se doporučuje uzavřít před cestou příslušné připojištění .

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV