Řecko - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Bezpečnostní situace v Řecku odpovídá standardu jiných zemí EU. Doporučuje se ale maximální opatrnost při ochraně osobních věcí , zvláště cestovních dokladů, finančních prostředků a bankovních karet, a to zejména na místech se zvýšenou koncentrací lidí (např. turisticky atraktivní místa, velké kulturní akce, nádraží, letiště, obchodní domy).

Pro případ krádeže je vhodné nenosit všechny doklady totožnosti (pas, OP) pohromadě. Vydání náhradního cestovního dokladu na ostrovech, kde není honorární konzulát, může cestovatelům způsobit při jejich pobytu komplikace.

Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením.

Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování.

Volné kempování mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno . Nedoporučuje se cestovat do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic.

Používání detektorů kovů je přísně zakázáno . Za trestný čin nezákonného použití detektoru kovů hrozí v Řecku odnětí svobody až do výše pěti let.

Stezky v areálech archeologických památek mohou být i ve špatném stavu, proto je třeba mít se na pozoru a uzpůsobit tomu obutí.

Používané elektrické napětí je 220 V.

Námořní problematika

Důležité upozornění: pokud je řeckými orgány z technických důvodů (resp. neschopnosti další plavby) v  teritoriálních vodách zadrženo námořní plavidlo plující pod vlajkou ČR, které je zapsáno v rejstříku Ministerstva dopravy ČR, je vlastník, provozovatel či kapitán takového plavidla povinen  - po jeho řádné opravě – kontaktovat Námořní úřad ČR a zajistit odbornou prohlídku, týkající se technické způsobilosti  jachty k námořní plavbě, kterou může provést buď společnost pověřená MD ČR, nebo další subjekty (podrobněji viz např. http://www.prohlidkylodi.cz ; http://www.cslloyd.cz/namorni-jachty/ ; http://www.emsa.europa.eu/inspections/assessment-of-classification-societies.html )

Teprve po provedení technické prohlídky (inspekce) jachty, která bude mít pozitivní závěr, vydá MD ČR, resp. Námořní úřad ČR, prohlášení o technické způsobilosti, které zašle příslušné přístavní správě Řecké republiky. Tuto důležitou kompetenci nelze nijak delegovat na Velvyslanectví ČR v Athénách. Tel. Námořního úřadu: 00420 225 131 221 nebo 225.

Při plavbě na jachtách, člunech a vodních skútrech je přísně zakázáno požívat alkohol , což se vztahuje nejen na kormidelníka a kapitána plavidla, nýbrž také na všechny členy posádky.

Je rovněž povinností informovat přístavní policii v případech, kdy je v plánu vzdálit se s plavidlem z přístavu na dobu delší než 2 hodiny.

Pro řízení plavidel je třeba disponovat příslušným povolením. Pro bližší informace se doporučuje kontaktovat Námořní úřad ČR nebo přístavní policii.

Jízda na vodních skútrech je povolena pouze mimo oblasti vyhrazené plavcům. Zároveň je možné na nich jezdit ne blíže než 300 metrů a ne dále než 700 metrů od pobřeží.

V časovém intervalu od 14:00 do 17:00 hodin platí zákaz jízdy na vodních skútrech.

Potápění s přístroji je možné pouze se zvláštním povolením a jen v některých oblastech.

Mnišský stát Athos

Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům, avšak  bytostem ženského pohlaví je vstup zakázán. Nezletilí mohou vykonat návštěvu pouze se zákonným zástupcem, nebo se souhlasem rodičů (v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Cizinci musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki . Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru, a platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se provádějí šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578 ), faxem (+30-2310222424 ) nebo e-mailem ( piligrimsbureau@c-lab.gr ) . Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ (úřední hodiny od pondělí do pátku 7:30-13:00 hod.) v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos. Podrobnější informace o místě lze získat na webové stránce www.mountathosinfos.gr

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV