Řecko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Athény
Počet obyvatel 10,82 mil
Jazyk řecký
Náboženství pravoslavné
Státní zřízení parlamentní republika
Hlava státu Katerina Sakellaropoulou
Hlava vlády Kyriakos Mitsotakis
Název měny euro (EUR)
Cestování
Časový posun + 1 hodina
Kontakty ZÚ
Velvyslanec PhDr. Jakub Karfík
Ekonomický úsek Mgr. Martina Kapounová
Konzulární úsek Mgr. Josef Matějka
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 333,6
Hospodářský růst (%) 8,3
Inflace (%) 0,6
Nezaměstnanost (%) 14,8

Řecká republika leží v jihovýchodní Evropě na jihu Balkánského poloostrova a její celková rozloha činí 132 tis. km 2 . Na pevnině sousedí s Albánií, Severní Makedonií, Bulharskem a Tureckem. Kromě pevninské části jsou součástí Řecka tisíce ostrovů v Egejském, Středozemním a Jónském moři, jen 223 z nich je však obydlených. Největšími jsou Kréta, Euboia, Rhodos a Korfu. Počet obyvatel při sčítání v roce 2011 činil 10,8 mil. Správně je Řecko členěno do 13 regionů (krajů), z nichž největším je metropolitní Attika, kde žije a pracuje zhruba polovina obyvatelstva. Úředním jazykem je (novo)řečtina.  

Řecko je parlamentní republikou. Parlament je jednokomorový s 300 členy volenými na čtyřleté funkční období. V čele státu stojí prezident volený parlamentem na dobu pěti let. Od r. 2020 je poprvé v historii hlavou státu žena. Pravomoci prezidenta republiky jsou omezené. K hlavním patří, že jmenuje předsedu vlády a pověřuje ho jejím sestavením. Počet členů vlády a její struktura do značné míry závisí na rozhodnutí předsedy vlády. Země je od roku 1952 členem NATO, od roku 1981 členem EU a od roku 2001 členem eurozóny.

Řecká ekonomika patří v EU ke slabším. Je vysoce závislá na službách v turistickém ruchu a dopravě, zejména námořní, které přímo či nepřímo produkují zhruba 25 % HDP. Mezi významná průmyslová odvětví patří zpracování domácí zemědělské produkce, rafinace ropy, těžba a zpracování surovin jako bauxit, hliník, barevné kovy, mramor, a farmaceutická výroba. Platební bilance je vzhledem ke značné závislosti na dovozech negativní, i když vysoký deficit obchodní bilance částečně eliminuje přebytek bilance služeb. Největším obchodním partnerem Řecka je EU. Jádrem vývozu z ČR jsou dlouhodobě stroje a dopravní prostředky, zejména pak osobní automobily, které reprezentují zhruba 20 % vývozu, dále chemikálie a průmyslové spotřební zboží.  Perspektivními sektory pro české firmy jsou například energetika. ICT, obranný a farmaceutický průmysl. Očekává se rozvoj zdravotnictví a zelené ekonomiky.

Řecko prošlo v letech 2010–2018 hlubokou hospodářskou krizí, kdy ztratilo zhruba čtvrtinu hrubého domácího produktu. Rok 2019 signalizoval nástup masivního hospodářského růstu. Výsledky turistického sektoru byly rekordní. Pandemie v r. 2020 však nadějnou růstovou trajektorii přerušila. Řecká ekonomika závislá na službách byla karanténními opatřeními těžce postižena a objem HDP prudce klesl. Chystané investice do odvětví jako energetika, ekologie, inovace a infrastruktura byly odloženy. V roce 2021 se podařilo turistický ruch a řeckou ekonomiku částečně oživit. V meziročním srovnání, byť s ekonomicky neduživým rokem 2020, byl nárůst HDP významný. Přitažlivost Řecka pro investory vzrostla a s ní i příliv přímých zahraničních investic. 

Perspektivy na léta 2022-23 byly dosud pozitivní. Ministerstvo financí, Evropská komise i ratingové agentury viděly významný růstový potenciál umocněný investicemi z Fondu obnovy. Řecká vláda se snaží důsledně naplňovat svůj reformní program orientovaný na zlepšení podnikatelského prostředí a respektovat fiskální disciplínu s cílem posílit důvěru investorů a dosáhnout zařazení státních dluhopisů do investičního ratingového pásma. Nadějný vývoj ekonomiky však ohrožují mezinárodní rizika plynoucí z postpandemické inflace a energetické krize umocněná ekonomickými dopady ruské invaze na Ukrajinu.