Řecko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Řecká republika leží v jihovýchodní Evropě na jihu Balkánského poloostrova a její celková rozloha činí 132 tis. km2. Na pevnině sousedí s Albánií, Severní Makedonií, Bulharskem a Tureckem. Kromě pevninské části jsou součástí Řecka tisíce ostrovů v Egejském, Středozemním a Jónském moři, jen 223 z nich je však obydlených. Největšími jsou Kréta, Euboia, Rhodos a Korfu. Počet obyvatel při sčítání v roce 2021 činil 10,48 mil. Správně je Řecko členěno do 13 regionů (krajů), z nichž největším je metropolitní Attika, kde žije a pracuje zhruba polovina obyvatelstva. Úředním jazykem je (novo) řečtina.   

Řecko je parlamentní republikou. Parlament je jednokomorový s 300 členy volenými na čtyřleté funkční období. V čele státu stojí prezident volený parlamentem na dobu pěti let. Od roku 2020 je poprvé v historii hlavou státu žena. Pravomoci prezidenta republiky jsou omezené. K hlavním patří, že jmenuje předsedu vlády a pověřuje ho jejím sestavením. Počet členů vlády a její struktura do značné míry závisí na rozhodnutí předsedy vlády. Země je od roku 1952 členem NATO, od roku 1981 členem EU a od roku 2001 členem eurozóny. 

Řecko patří k ekonomicky slabším členům EU a eurozóny. Co do výše HDP na obyvatele v jednotkách kupní síly je v EU na předposledním a v eurozóně na posledním místě. Nemá silnou průmyslovou základnu, ekonomika je vysoce závislá na službách zejména v turistickém ruchu a dopravě (především námořní), které přímo či nepřímo produkují zhruba 28 % HDP. Mezi významná průmyslová odvětví patří rafinace ropy, těžba a zpracování surovin jako bauxit, hliník, barevné kovy, mramor, zpracování domácí zemědělské produkce a farmaceutická výroba. Platební bilance je vzhledem ke značné závislosti na dovozech negativní, přestože vysoký schodek obchodní bilance částečně eliminuje přebytek bilance služeb. Největším obchodním partnerem Řecka je EU.

Jádrem vývozu z ČR jsou dlouhodobě stroje a dopravní prostředky, zejména pak osobní automobily, které reprezentují zhruba 20 % vývozu, dále chemikálie a průmyslové spotřební zboží.  Perspektivními sektory pro české firmy jsou například energetika, vybavení pro ICT, obranný a farmaceutický průmysl. Předpokládá se rozvoj zdravotnictví a zelené ekonomiky.

Po fiskální, dluhové a následně hospodářské krizi v letech 2010–2018 a dalším propadu HDP v pandemickém roce 2020 se řecká ekonomika od roku 2021 stabilizovala. Hybnou pákou ekonomiky je i nadále turistický ruch, který byl v roce 2023 rekordní a HDP vzrostl meziročně o 2,0 % (na 220,3 mld. EUR). Meziroční tempo růstu HDP a poklesu veřejného dluhu v poměru k HDP patřilo v EU k nejvyšším. Návrat státních dluhopisů do investičního ratingového pásma zvýšil přitažlivost Řecka pro investory. Slabými místy ekonomiky zůstávají nízká konkurenceschopnost, vysoká nezaměstnanost a inflace.

Perspektivy na léta 2024-2025 jsou pozitivní. Jednobarevná vláda středopravicové strany Nea Dimokratia se silným mandátem má potenciál pokračovat v naplňování nezbytného reformního programu orientovaného na zlepšení podnikatelského prostředí a digitalizaci. Ministerstvo financí je rozhodnuto dodržovat fiskální disciplínu a snižovat zadlužení země. Významný růstový potenciál představují prostředky alokované Řecku z Fondu obnovy.

Základní údaje
Hlavní město Athény
Počet obyvatel 10,82 mil.
Jazyk řecký
Náboženství pravoslavné
Státní zřízení parlamentní republika
Hlava státu Katerina Sakellaropoulou
Hlava vlády Kyriakos Mitsotakis
Název měny euro (EUR)
Cestování
Časový posun + 1 hodina
Kontakty ZÚ
Velvyslanec PhDr. Jakub Karfík
Ekonomický úsek Mgr. Martina Kapounová
Konzulární úsek Mgr. Josef Matějka
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 238,1
Hospodářský růst (%) 2,00
Inflace (%) 4,20
Nezaměstnanost (%) 11,10