Řecko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Oficiální název státu: Řecká republika (Elliniki Dimokratia)
 • Hlava státu: Prezident republiky Prokopis Pavlopoulos         

Složení vlády:

 • předseda vlády: Alexis Tsipras (SYRIZA)
 • místopředseda vlády: Giannis Dragasakis   (SYRIZA)

Ministerstvo zahraničí

 • ministr: Nikos Kotzias   (SYRIZA)                                                        
 • náměstek/alternující ministr (zahr. ekonomické vztahy): Dimitris Mardas
 • náměstek/alternující ministr (evropské záležitosti): Nikos Xydakis

Ministerstvo financí

 • ministr: Euclid Tsakalotos (SYRIZA)                                                         
 • náměstek/alternující ministryně (daňová politika) Tryfon Alexiadis
 • náměstek/alternující ministr (rozpočtové příjmy): Giorgos Chouliarakis

Ministerstvo národní obrany

 • ministr: Panagiotis/Panos Kammenos  (ANEL)                                                        
 • náměstek/alternující ministr:  Dimitris Vitsas                                                                             

Ministerstvo vnitra a správní reorganizace

 • ministr: Panagiotis Kouroulis (SYRIZA)                                                            
 • náměstek/alternující ministr (veřejný pořádek a ochrana občana): Nikos Toskas
 • náměstek/alternující ministr (správní reforma): Christoforos Vernardakis                                                
 • náměstek/alternující ministryně (Makedonie-Thrákie): Maria Kollia-Tsaroucha                
 • náměstek/alternující ministryně (migrace): Ioannis Mouzala

Ministerstvo hospodářství a cestovního ruchu

 • ministr: Giorgos Stathakis (SYRIZA)                                                        
 • náměstek/alternující ministryně (cestovní ruch): Elena Kountoura

Ministerstvo infrastruktury, dopravya sítí

 • ministr: Christos Spirtzis (SYRIZA)

Ministerstvo námořnictva a ostrovní politiky

 • ministr: Theodoris Dritsas (SYRIZA)

Ministerstvo životního prostředí a energetiky

 • ministr: Panagiotis / Panos Skourletis (SYRIZA)                                                
 • náměstek/alternující ministr (životní prostředí a klima): Giannis Tsironis

Ministerstvo pro zemědělský rozvoj a potraviny

 • ministr: Vangelis Apostolou (SYRIZA)
 • náměstek/alternující ministr: Markos Bolaris

Ministerstvo školství, výzkumu a církevních záležitostí

 • ministr: Nikos Filis (SYRIZA)                                                          
 • náměstek/alternující ministryně: Sia Anagnostopoulou
 • náměstek/alternující ministr (školství): Theodoros Pelegrinis
 • náměstek (věda a výzkum): Kostas Fokatis

Ministerstvo zdravotnictví

 • ministr: Andreas Xantos (SYRIZA)                                                     
 • náměstek/alternující ministr: Pavlos Poulakis

Ministerstvo práce, sociálního pojištění a společenské solidarity

 • ministr: Giorgos Katrouglas (SYRIZA)                                         
 • náměstek/alternující ministryně (nezaměstnanost): Rania Antonopoulou                                               
 • náměstek/alternující ministryně (společenská solidarita): Theano Fotiou
 • náměstek (sociální pojištění): Anastasios Petropoulos

Ministerstvo spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv

 • ministr: Nikos Paraskevopoulos (SYRIZA)                                                            
 • náměstek/alternující ministr: Dimitros Papangelopoulos
 • státní ministr pro boj s korupcí: Dimistris Papangelopoulos

Ministerstvo kultury a sportu

 • ministr: Aristidis Baltas (SYRIZA)

státní ministr: Nikos Pappas (SYRIZA)

státní ministr pro koordinaci vlády: Aleksos Flambourakis (SYRIZA)

náměstek Úřadu předsedy vlády: Terence Quick (ANEL)

náměstek Úřadu předsedy vlády a mluvčí vlády: Olga Gerovasili (SYRIZA)

 

 

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel (sčítání 2011): 10,8 mil.
 • Hustota obyvatel na km 2 : 82
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:42,4 %
 • Roční přírůstek obyvatelstva:od r. 2011 pokles porodnosti, úbytek počtu obyvatel

Demografické složení obyvatelstva

 • muži 5,303 mil. (49 %)
 • ženy 5,513 mil. (51 %)

Věková struktura:

 • 0-14 let: 9,7%
 • 15-69 let: 75,5 %
 • více: 14,8 %

Národnostní složení:

Při posledním sčítání obyvatel v 2011 žilo v Řecku trvale 91,6 % osob s řeckou státní příslušností, 1,8 % (199 tis.) občanů ostatních ČS EU (zejména Bulharska, Rumunska, Velké Británie, Polska, Kypru a Německa), 6,5 % (708 tis.) legalizovaných občanů 3. zemí (zejm. Albánie, Pákistánu, Bangladéše, Gruzie, Ukrajiny, Ruska, Indie, Egypta, Filipín atd.) a 0,04 % (5 tis.) osob bez udání příslušnosti. Dalších více než půl milionu občanů 3. zemí (zejména Číny, Nigérie, Etiopie, Afghánistánu, Pákistánu, Sýrie atd.) pobývá v Řecku ilegálně.

Národnostní menšiny:

Jedinou oficiálně uznávanou je menšina muslimská (97 tis. osob, tj. cca 1% obyvatel), do níž se řadí Turci, Pomáci a Romové.

Náboženské složení:

 • řecká pravoslavná církev (94,5 % obyvatel)
 • muslimové (1,5 % obyvatel) 
 • ostatní církve (1,2 % obyvatel) - bez víry (2,8 %)

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Základní makroekonomické údaje za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP (mld. €)

207,0

191,2

180,4

177,6

176,0

HDP/obyv. (tis. €)

19 910

18 350

16 610

15 530

15 390

HDP (%)

-9,1

-7,3

-3,2

0,7

-0,2

inflace (%)

3,3

1,5

-0,9

-1,3

-1,7

nezaměstnanost (%)

17,9

24,4

27,5

26,5

24,9

V r. 2014 zaznamenalo ekonomické klima poprvé od r. 2009 určité pozitivní signály indikující, že propad hospodářského růstu dosáhl po šesti letech nejhlubšího bodu a výsledek ukázal mírné oživení. Přetrvávající nedostatek likvidity, obtížný přístup k podnikatelským úvěrům, především pro malé a střední podniky, a zpožďování programu strukturálních reforem brzdí hospodářskou aktivitu. Nad očekávání dobře si v posledních dvou letech vedl cestovní ruch a s ním související obory a profese, mírně vzrostl také export a zemědělská výroba.

Politická nestabilita spojená s předčasnými parlamentními volbami v lednu 2015 se promítla do zhoršení ekonomického klimatu. Nedostatek finančních prostředků na splácení enormního veřejného dluhu nutil stát stahovat prostředky z reálné ekonomiky a rezervy státních institucí, což zúžilo prostor pro nastartování hospodářského růstu. Politická a ekonomická nejistota vyvolala výkyvy Athénské burzy, zmrazení investičních aktivit, růst úrokové míry a obavy ze státního bankrotu doprovodil masivní odliv vkladů privátních a právnických osob. Důsledkem bylo červnové uzavření bank a Athénské burzy a zavedení kontroly pohybu kapitálu, což ještě více podvázalo hospodářskou činnost, protože 80 % spotřeby Řecka je kryto dovozem. Kromě kontroly pohybu kapitálu, která nadále platí byť ve změkčené podobě, podnikatelskou činnost v průběhu celého roku brzdila rozporuplná opatření vlády, vysoké daňové zatížení, nejasná perspektiva privatizace, reforem daňového a penzijního systému. Objem HDP v r. 2015 nakonec jenmírně poklesl o 0,2 %.  Míra inflace je od března 2013 záporná a deflace pokračovala i v roce 2015 meziročně 1,7 %. Nezaměstnanost, která se od r. 2012 drží okolo 25 %, zůstává nejvyšší v eurozóně. Dlouhodobě je mimořádně vysoká nezaměstnanost ve věkových skupinách 15-24 (49 %), 25-29 let (34 %) a u žen (28 %).

 Ekonomická zpráva EK z května 2015 zlepšila výhled výsledků řecké ekonomiky ve srovnání s predikcí z února t.r. Hospodářský růst v r. 2014 byl potvrzen na úrovni 0,7 %, na r. 2016 se předpokládá pokles 0,3 % (původně 0,7 %), a to díky zmírňujícím se tendencím v druhé polovině r. 2015. V druhé polovině r. 2016 se očekává obrat k růstu, na kterém se bude podílet zvýšená exportní výkonnost řecké ekonomiky u zboží a služeb – především turistiky, která vyrovná stále negativní vývoj domácí spotřeby, která je hlavním motorem ekonomiky.  V r. 2017 se očekává robustní hospodářský růst 2,7 %, který podpoří domácí spotřeba, ale i finanční prostředky získané ze strukturálních fondů EU a posílení likvidity reálné ekonomiky díky úhradě pohledávek soukromého sektoru. Spotřeba domácností v období 2016-2017 má z propadu -0,4 vzrůst na 1,8 % a investice z -0,9 na rekordních 11,6%. Také export se za toto období má zvýšit z 0,5 na 4,2 %, zatímco import jenom o 3,6 %. Míra nezaměstnanosti bude postupně mírně klesat z 24,9 % v r. 2015 na 24,7 v 2016 a 23,6 % v 2017. I rozpočtové výsledky jsou lepší, neboť Deficit   má činit 7,5 % v r. 2015, 3,1% v 2016 (původně 3,4 %) a 1,8 % v 2017 (původně 2,1 %). Přebytek primárního rozpočtu byl potvrzen ve výši 0,7 % HDP v r. 2015, zatímco původně byl prognózován schodek 0,25 %. Výše veřejného dluhudosáhne 182,8 % HDP (původně 185 %) v r. 2016  a 178,8 % v 2017 (původně 181,6 %).

 

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 

2012

2013

2014

2015

2016/

Příjmy                                

51,9

53,1

51,4

53,1

53,5

(% HDP)

26,7

29,4

28,9

30,1

30,7

Výdaje                                 

67,6

58,5

55,1

55,0

55,8

(% HDP)

34,8

32,4

31,0

30,2

32,0

- primární                             

47,5

44,2

41,9

41,3

41,9

- platby úroků                    

12,2

6,0

5,7

5,8

5,9

- veřejné investice              

6,1

6,7

6,6

6,4

6,8

Primární bilance              

-3,5

0,7

1,9

5,8

2,1

(% HDP)

-1,8

0,4

1,1

0,7

0,5

Splátky veř. dluhu

23,9

12,8

24,8

27,2

7,2

Bilance roz. (% HDP)

-8,6

-13,0

-3,6

-7,2

-3,1

Veřejný dluh                      

304,7

319,1

318,0

316,5

327,6

(% HDP) 

156,6

177,7

180,1

176,7

182,8

HDP                   

191,2

180,4

177,6

176,0

174,4

(meziroční změna %)

-6,6

-3,2

0,7

-0,2

-0,3

Zdroje:  MF GR, Výroční zpráva Centrální banky, Zpráva EK O5/2016, Elstat
Pozn.: /* Státní rozpočet

Státní rozpočet za rok 2015 zaostal jak za původním rozpočtovým předpokladem, tak i za revidovanými cíli. Primární rozpočtový přebytek činil 2,27 mld. eur a byl tak o téměř 1 mld. nižší, než stanovil revidovaný roční předpoklad (3,26 mld.), naopak schodek rozpočtové bilance činil 3,53 mld. eur a převýšil o téměř 1 mld. revidovaný roční předpoklad (2,57 mld.). Příjmy státního rozpočtu 53,1 mld. eur zaostaly za revidovaným rozpočtovým předpokladem o 1,67 mld., což je odůvodňováno tím, že nebyl realizován převod výnosu z řeckých dluhopisů (1,8 mld. eur), které mají ve svých portfoliích centrální banky ČS eurozóny a vzdávají se ho ve prospěch Řecka. Rozpočtové výdaje 55,1 mld. eur byly oproti předpokladu nižší o 0,72 mld. především v důsledku snížení primárních výdajů o 0,63 mil. eur.

Rozpočet na rok 2016 počítá s dalším poklesem objemu HDP o 0,3 %, i když počínaje III/2016 se očekává návrat k růstu hospodářství. Schodek rozpočtu by měl činit 2,1 % HDP a primární přebytek 0,53 % HDP. V zájmu fiskální konsolidace bude implementován balíček fiskálních opatření ve výši 4,2 mld. eur, z čehož 2,2 mld. reprezentuje navýšení příjmů na straně daní. Příjmy z privatizací jsou rozpočtem stanoveny na 1,9 mld. eur. Veřejný dluh vystoupí na astronomických 327,6 mld. eur, tj. 183 % HDP.

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 Platební bilance

 

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet PB

-20,6

-4,6

-3,7

-3,8

0,0

- Obchodní bilance

-27,2

-19,6

-20,8

-22,3

-17,2

- Bilance služeb

14,6

15,1

15,7

18,3

17,0

- Bilance výnosů

-8,6

-1,6

-0,5

0,6

0,7

- Bilance běž. trans.

0,6

1,4

1,8

-0,3

-0,5

Bilance kapit. transf./ *

2,7

-2,3

3,0

2,5

2,0

Finanční účet PB

17,8

2,7

2,6

0,6

3,1

Devizové rezervy

5,332

5,500

4,172

5,117

5,535

Zdroj: Centrální banka
Pozn.: *  Převody z fondů EU

Běžný účet PB

V  r. 2015 byla bilance běžného účtu PB opětovně, i když mírně, pasivní 98 mil. eur, došlo k výraznému meziročnímu snížení salda o 3,6 mld.  Celková bilance obchodu se zbožím a službami vykázala schodek 0,3 mld. eur, což je výrazný meziroční pokles o témeř 3,7 mld.eur. Rozhodující vliv na tento vývoj mělo snížení schodnu obchodní bilance o 5,0 mld. eur, když dovoz klesl o 7 mil. eur a export o 2 mld. eur. Bilance služeb byla výrazně aktivní 16,9 ml. eur, to je o 1,3 mld. eur horší meziroční výsledek. Bilance kapitálových transferů byla opět aktivní díky převodům z EU.

Finanční účet PB

Bilance finančního účtu byla i v r. 2015 aktivní Příčinou je především odliv portfejových investic a půjček, zatímco bilance přímých zahraničních investic zůstává pozitivní. 

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

2015

Hrubý zahraniční dluh

370,2

437,5

428,7

424,5

441,0

(% HDP)

177,5

225,0

237,7

239,1

250,5

Zahraniční dluh veř. sektoru

157,0

242,7

239,7

237,1

261,2

(% HDP)

75,3

125,0

132,8

133,5

148.4

Úroky z dluhu

16,3

12,2

6,0

5,7

5,8

Splátky dluhu

28,8

23,9

12,8

24,8

27,2

Dluhová služba

45,1

36,2

18,8

30,4

33,0

(% HDP)

21,6

18,7

10,4

17,1

18,7

Údaje v mld. €

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou Řecka je Bank of Greece. Nejdůležitějšími, tzv. systémovými, obchodními bankami jsou National Bank of Greece, Pireaus Bank, Alpha Bank a EFG Eurobank.

Kontakty na největší bankovní koncerny působící v Řecku:

1.7. Daňový systém

Základem daňového systému země jsou daň z přidané hodnoty (řecká zkratka FPA) , spotřební daně a daně z příjmu fyzických osob, právnických osob a z nemovitostí. V důsledku fiskální krize bylo v uplynulých letech zavedeno několik mimořádných daní a odvodů. Daňová zátěž je vysoká, daňový systém je mimořádně komplikovaný a daně podléhají častých změnám dle potřeb státní pokladny. V květnu 2016 proběhla další (od roku 2010 již sedmá) daňová reforma.

DPH má v Řecku tři základní sazby:

 • sazba 6,5 % :  lístky do divadel, vydavatelství, léky
 • sazba 13 % : nezpracované a základní potraviny (kromě alkoholických nápojů a tabákových výrobků) a některé služby (např. pobyt v hotelích)
 • sazba  24 % :  zpracované a balené potraviny, spotřební zboží a většina služeb včetně stravovacích a dopravních

Spotřební daně vztahující se na všechny alkoholické výrobky, líh, tabákové výrobky a pohonné hmoty dosahují vysokých procentních sazeb a jejich výše se často mění. Zvláštní daní je zatížen dovoz kávy.

V rámci mimořádných opatření na podporu rozpočtových příjmů byla v březnu 2010 zavedena rovněž spotřební daň z luxusu , která se týká lodí, automobilů s velkoobchodní cenou výrobce nad 17 000 eur, soukromých helikoptér, drahých kovů a kamenů, kůže a kožešin. Konkrétní hodnoty je třeba konzultovat s orgány řeckého ministerstva financí.

Zdanění právnických osob bylo v roce 2011 zákonem č.3943/2011 sníženo na 20 % (akciové společnosti, s.r.o. i v.o.s.). Obdobně se daní veškerý nerozdělený zisk podniku. Zdanění zisku rozděleného mezi jednotlivé akcionáře a podílníky je vyšší (25 %). Zdaněné dividend bylo zvýšeno z 10 na 15 %. 

Zdanění fyzických osob upravuje zákon 4387/2016 a celá řada dalších ustanovení a předpisů. Veškeré příjmy a důchody fyzických osob (tzn. mzdy, penze, renty, úroky z vkladů atd.) jsou zdaněny s progresivní vývojovou křivkou.                                

   Stupnice daně z příjmů   

   Roční příjem (v €)   

   Daňový koef.   

  0  

  22 000  

  22 %  

  22 001  

  30 000  

  29 %  

  30 001  

  40 000  

  37 %  

nad 40 000

 

45 %

Zdroj: Ministerstvo financí

Zaměstnanci a důchodci mají nárok na nezdanitelný základ ve výši u svobodných či bezdětných 8 636 eur/ročně, u rodin s 1 dítětem 8 864 eur, se 2 dětmi 9 090 eur, se 3 a více dětmi 9 545 eur. Jiný nárok na úlevy z daně neexistuje. Živnostníci a svobodné profese nemají nárok na nezdanitelný daňový základ.

Předpokládaná roční daň z příjmu rozdělená na stejné měsíční částky je zaměstnancům strhávána z platu a zaměstnavatel odpovídá za její řádný odvod finančnímu úřadu.               

   Stupnice zdanění příjmů z nájmů   

   Roční příjem (v €)   

   Daňový koeficient   

  0  

  12 000  

  15 %  

nad 12 000

 

45 %

Zdroj: Ministerstvo financí

  V zájmu naplnění cílů programu fiskální konsolidace zavedlo ministerstvo financí od r. 2011  tři mimořádné roční odvody :

příspěvek ze solidarity – vypočítává se z ročního příjmu, původně se mělo jednat o dočasné opatření, jeho zrušení se však do r. 2019 nepředpokládá, od r. 2016 je výše následující:                                                              

   Stupnice daně z příjmů   

   Roční příjem (v €)   

   Daňový koef.   

  0  

  12 000  

  0 %  

  12 001  

  20 000  

  2,2 %  

  20 001  

  30 000  

  5,0 %  

  30 001  

  40 000  

  6,5 %  

  40 001  

  65 000  

  7,5 %  

  65 001  

  220 000  

  9,0 %  

více

 

10,0 %

odvod z provozování svobodných profesí a živnosti , jehož výše je stanovena nezávisle na udávaném ročním příjmu, ale v závislosti na sídle; týká se všech, kteří provozují svobodné povolání či živnost déle než 5 let;

mimořádná daň z nemovitého majetku (řecky ENFIA), kterou musí platit všichni majitelé elektrifikovaných nemovitostí včetně cizinců. Osvobozen je pouze veřejný majetek, chrámy, kláštery a církevní dobročinná zařízení. Výše poplatku závisí na oficiální hodnotě nemovitosti pro účely zdanění a na jejím stáří.

Dlouhodobým problémem řeckého státu je nízká platební morálka daňových poplatníků a vysoký daňový únik. V daňové legislativě je proto věnována zvláštní pozornost opatřením na potírání daňového úniku živnostníků a svobodných profesí . K nejdůležitějším z nich patří:

motivace daňových poplatníků k soustřeďování pokladních dokladů - daňový   poplatník musí při ročním vyúčtování daně z příjmu předložit pokladní bloky za nákup zboží a služeb (kromě nájemného, vodného stočného, veřejných a telekomunikačních služeb apod.)

komplikovaný systém tzv. objektivních kritérií zdanění, který má pomoci finančním úřadům odhalit, nakolik je udávaný příjem v souladu s majetkovou situací a životní úrovní daňového poplatníka. Dle objektivních kritérií (např. náklady na provoz automobilu/-lů dle věku a kubatury, na údržbu bytu event. chaty dle plochy a hodnoty nemovitosti, na studia dětí, na obslužný personál, na lodě či letadla atd.) je stanoven minimální nezbytný příjem, který se srovnává s udanou výší ročního příjmu a daňový poplatník je pak zdaněn podle vyššího z nich. Jedná se o poměrně komplikovaný systém, který je v případě nutnosti třeba konsultovat s daňovým poradcem.

  Nárokování a vrácení DPH z Řecka

Pokud jste v Řecku zaplatili DPH, máte nárok požadovat její vrácení v případě, že zde nemáte pobočku nebo sídlo. Lze tak učinit i z ČR. Česká republika a Řecko jsou zapojeny do jednotného evropského elektronického systému vracení DPH. V tomto případě jsou oba (český i řecký) daňové portály konstruovány tak, aby umožňovaly požádat o navrácení DPH zaplaceného v druhé zemi. Řecké Ministerstvo financí (odbor zdanění, ředitelství DPH) potvrdilo, že řecká strana si pro tento případ neklade žádné další požadavky kromě standardních.

Bližší informace na webu Europa.eu