Maďarsko - specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje české turisty, kteří budou cestovat do Chorvatska přes Slovinsko nebo Maďarsko, že v důsledku změny Schengenského hraničního kodexu tyto státy s platností od 7. 4. 2017 zavedly na vnější schengenské hranici systematické kontroly bez výjimek. Na hraničních přechodech mají být důsledně kontrolováni všichni, včetně občanů EU, a to na vstupu i výstupu z EU.

Přesto, že výkon tohoto nařízení byl dne 8. 4. 2017 ze strany Chorvatska a Slovinska dočasně pozastaven, nelze vyloučit v době svátků či turistické sezóny tvoření dlouhých front na všech hraničních přechodech. Čeští občané mohou nadále cestovat na platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v aplikaci DROZD .

Specifika země
Na maďarské straně hraničního přechodu věnujte pozornost informační tabuli, která Vás informuje o základních pravidlech silničního provozu týkajících se omezení rychlosti. Vozidlo musí být mimo města osvětleno celoročně, za každého počasí. Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána.
Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky (www.autopalya.hu).
K 15. dubnu 2012 vstoupil v platnost nový zákon o přestupcích, který mění a zavádí některé nové sankce jako jsou např. veřejně prospěšné práce. Základním typem sankce i nadále zůstává peněžitá pokuta a nejpřísnější sankcí je přestupková vazba. Za dopravní přestupky: překročení povolené rychlosti, nepoužívání bezpečnostních pásů, nezastavení na zákazu pokračování v jízdě a řízení pod vlivem alkoholu, apod. může být uložena pokuta. V případě dopravních přestupků je stanovena tzv. fixní pokuta na místě. V případě, že je však vyměřena již v rámci přestupkového řízení, představuje poté dvojnásobek výše pokuty udělené na místě. Např. v případě přejetí plné čáry činí pokuta na místě 15 tis. HUF a v rámci přestupkového řízení 30 tis. HUF. Do doby, než bude zaplacena vyměřená pokuta, resp. zaplacená garance finanční pohledávky, může být vozidlo zadrženo. Upozorňujeme, že policie v Maďarsku má pravomoc udělit pokutu na místě v případě každého typu přestupku.
Další informace naleznete na webových stránkách www.mzv.cz/budapest > Rady pro cestující do Maďarska

Bezpečnostní situace
Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky ) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky).
Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže.

Doporučení turistům
Pokud někdo ztratil občanský průkaz musí jeho ztrátu neprodleně nahlásit ZÚ. V případě okradení se musí událost nejdřív nahlásit na místní policii, kde okradený obdrží protokol, který s ním bude sepsán v přítomnosti tlumočníka. V případě potřeby se může poté dostavit s 2 ks fotografie na Konzulární oddělení ZÚ pro náhradní cestovní doklad.

Provoz hraničních přechodů

Před cestou do Maďarska a po Maďarsku doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost informacím o aktuálním stavu na hraničních přechodech. Situace se neustále mění, proto doporučujeme ověřování aktuální situace na všech maďarských hraničních přechodech  na adrese  www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo .

Pro zájemce o informaci navrhujeme  následující postup:

  1. otevřít stránku http:/www.police.hu/hirek-es-informaciok/határinfo
  2. v tabulce najít hraniční přechod, o jehož stavu chcete získat aktuální informaci

směr ki znamená z  Maďarska, be znamená do Maďarska

  1. uzavření hranice je vyznačeno slovem ZÁRVA
  2. čekací doba je vyznačená vedle obrázku osobního, nákladního automobilu, nebo autobusu ( např. 1 óra = 1 hodina)

V případě technických problémů s dlouhým zadáváním lze postupovat i následujícím způsobem:

  1. otevřít stránku www.police.hu (například zadáním hesla police.hu přes Google vyhledávač)
  2. kliknout na nápis HATÁRINFO (druhá nabídka, vlevo):
  3. v tabulce najít hraniční přechod, o jehož stavu chcete získat aktuální informaci
  4. uzavření hranice je vyznačeno slovem ZÁRVA
  5. čekací doba je vyznačená vedle obrázku osobního nákladního automobilu, nebo autobusu ( např. 1 óra = 1 hodina)

Pro aktuální informace sledujte webovou stránku Velvyslanectví ČR v Budapešti.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV