Tunisko - základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Tuniská republika
 • Al Džumhúrija At Tunisia
 • La République Tunisienne

Vláda:

 • Prezident Tuniska: B. C. Essebsi  
 • Premiér Tuniska: H. Essid

Složení vlády z 27. 1. 2015 premiéra H. Essida:

 • Ministr vnitra: M. N. GHARSALLI
 • Ministr obrany: F. HORCHANI
 • Ministr zahraničních věcí: T. BACCOUCHE
 • Ministr spravedlnosti: M. S. Ben AISSA
 • Ministr hospodářství a financí: S. CHAKER
 • Ministr investic a mezinárodní spolupráce: Y. BRAHIM
 • Ministryně cestovního ruchu: S. E. REKIK
 • Ministr průmyslu, energetiky a důlnictví: Z. HAMAD
 • Ministr obchodu a řemesel: R. LAHOUEL
 • Ministr vyššího vzdělávání, vědy a výzkumu: CH. BOUDEN
 • Ministr školství: N. JALLOUL
 • Ministr práce a profesního vzdělávání: Z. LAADHARI
 • Ministr bydlení, vybavení: M. S. ARFAOUI
 • Ministr dopravy: M. BEN ROMDHANE
 • Ministr sociálních věcí: A. A. YOUNBAI
 • Ministr zdravotnictví: S. AIDI
 • Ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje: N. DEROUICH
 • Ministryně kultury: L. LAKHDHAR
 • Ministr mládeže a sportu: M. BEN DHIA
 • Ministryně žen, rodiny a dětí: S. M. FRIAA
 • Ministr zemědělství: S. SEDDIK
 • Ministr náboženských záležitostí: O. BATTIKH
 • Ministr informačních technologií, komunikace a numeriky: N. FEHRI
 • Ministr pověřen vztahy s Parlamentem Tuniska: L. AKERMI
 • Ministr pověřen vztahy s ústavními institucemi a občanskou společností: K: JENDOUBI
 • Generální tajemník vlády: A. ZARROUK

Státní tajemníci, členové vlády:

 • Státní tajemník pro národní jistoty: R. CHELLI
 • Státní tajemník pro místní samosprávu: H. MAJDOUB
 • Státní tajemník pro zahraniční vztahy: M. E. CHLEYFA
 • Státní tajemník pro africké a arabské záležitosti: T. ABDOULI
 • Státní tajemnice pro finance: B. YAGHLANE
 • Státní tajemnice pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci: L. ZERIBI
 • Státní tajemník pro mezinárodní spolupráci: A. AZZOUZ
 • Státní tajemník pro imigrační a integrační záležitosti: B. SABRI
 • Státní tajemník pro zemědělskou produkci: A. NAFTI
 • Státní tajemník pro rybolov: Y. CHEDED
 • Státní tajemnice pro otázky revoluce a obětí: M. CHERNI
 • Státní tajemník pro zlepšení úrovně nemocničních zařízení: N. HAMROUNI
 • Státní tajemník pro mládež: CH. TERZI
 • Státní tajemník pro bydlení: A. GHEDIRA

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 10 886 500 (r. 2014)
 • Hustota na 1 km 2 : 65,6 obyv. (na severu Tuniska), 140 obvy. (ostatní části země)
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 46,4 %
 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,29 % (r. 2011)

Národnostní složení:

 • Arabové 97 %
 • Berbeři 1 %
 • Evropané 1 %
 • Židé 1 %
 • 98 % muslimové (islám sunnitského ritu)
 • 1% křesťané
 • 1 % židé a ostatní

Úřední jazyk:

 • arabština
 • ostatní nejčastěji používané jazyky: francouzština, méně angličtina, italština a němčina

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

Nominální HDP/obyv. (USD)

7 360

10 310

10 610

-

Vývoj růstu objemu HDP (%)

3,8

4,7

2,5

-

Inflace (%)

3,5

5,5

5,5

6

Nezaměstnanost

18,9

18,1

17,5

16,5

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet pro rok 2015 byl vypracován jako vyrovnaný ve výši 28,9 mld. TND. (např. v roce 2013 dosáhl rozpočet výše 26,7 mld. TND, v roce 2012 23 mld. TND).

Rozpočet 2015 předpokládá:

 • vytvoření finančního fondu na restrukturalizaci bankovního sektoru,
 • opatřeení pro úspěšné pokračování reformy daňového sekotru a zlepšení výběru daní,
 • podporu vývozních podniků (rovněž těch se zahraniční účatí),
 • zavedení 12 % DPH (snížené sazby) na spotřebu elektřiny pro domácnosti, spotřebu elektřiny určené pro zemědělské zavlažování a některé petrolejářské výrobky,
 • zavedení jednorázového poplatku 1000 TND pro tuniské státní příslušníky, kteří často cestují do zahraničí (v případě zaplacení odpadá povinnost jednorázové platby při každém opuštění Tuniska ve výši 60 TND),
 • zavedení povinnosti pro tuniské státní příslušníky deklarovat při každém příjezdu do Tuniska výši dovezených deviz,
 • zavedení nového poplatku ve výši 10 TND za deklarování výše dovezených deviz,
 • snížení daně z příjmu pro fyzické osoby podnikající v zemědělství,
 • snížení daňového zatížení u některých motorových vozidel určených k podnikání,
 • zrušení dovozního cla na dovoz ryzího zlato povoleného Centrální bankou Tuniska,
 • zvýhodněného daňového zatížení výrobků podporujících odvykání kouření,
 • financování ze zahraničí zafixováno na základě růstu zahraničních investic (EIB) na cca 50 % celkové sumy kromě kreditů a darů EU.

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Běžný účet

2009

2010

2011

2012

2013

Daňové zatížení (% HDP)

19,9

20,0

21,1

21,0

21,4

Investiční výdaje a půjčky

4 809,5

4 266,5

4 640,7

4 506,3

4 570,0

Rozpočtový deficit mimo privatizační projekty (% HDP)

3,0

1,0

3,3

5,5

6,9

Zadluženost (%)

42,9

40,7

44,5

44,5

45,7

Zdroj: Centrální banka Tuniska

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

La Banque Centrale de Tunisie (BCT)
25, rue Hédi Nouira, 1001 Tunis
tel.: 00 216.71.340.588, 254.000
fax: 216.71.340.615, 354.214
e-mail: bct@bct.gov.tn

L'Association Professionnelle des Banques de Tunisie
L'Avenue Kheireddine Pacha, Cité Ennasim-Bourgel- BP 45, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.840.422, 840.876
fax: 00 216.71.845.844
e-mail: apbt@apbt.org.tn

L'Arab Tunisian Bank (ATB)
9, rue Hédi Nouira, 1001 Tunis; Tunisie
tel.: 00 216.71.351.155
fax: 00 216.71.342.852, 348.150
e-mail: atbbank@atb.com.tn
web: www.atb.com.tn
100% vlastníkem je Arab Bank plc (Jordánsko)

L'Amen Banque (ex-CFCT)
Av. Mohamed V, 1002 Tunis-Belvédère; Tunisie
tel.: 00 216.71.835.500
fax: 00 216.71.833.517
e-mail: amenbank@planet.tn
web: www.amenbank.com.tn
Banka je ve 100% vlastnictví tuniských soukromých akcionářů.

La Banque Franco-Tunisienne (BFT)
Rue 8600 Montplaisir, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.890.355
fax: 00 216.71.890.624
Tato banka je ze 78,18 % vlastněna bankou STB. Zbytek drží tuniský stát.

La Banque Nationale Agricole (BNA)
Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.831.200, 831.000
fax: 00 216.71.831.205, 830.765
e-mail: hosneloujoud.Benachour@bna.com.tn
Tuniský stát, veřejnoprávní a poloveřejnoprávní instituce drží 67,43 % kapitálu, zbývajících 32,57 % je v soukromých rukou.

Attijari Bank (AB)
5, Av. de la Liberté, 1002 Tunis-Belvédere
tel.: 00 216.71.849.400, 792.400
fax: 71847.352
54,57 % kapitálu drží konsorcium složené ze španělské Banco Santander central Hispano SA a marocká Attijari Wafa Bank. Zbytek kapitálu je v držení soukromých tuniských akcionářů.

La Banque de Tunisie (BT)
2, rue de Turquie, Place du 7 Novembre, 1001 Tunis, Tunisie;
tel.: 00 216.71.332.188
fax: 00 216.71.349.401, 347.704
e-mail: finance@bt.com.tn
73,03 % kapitálu je v rukou soukromých tuniských akcionářů (fyzické i právnické osoby), 26,92 % patří zahraničním akcionářům. Hlavním z nich je Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris s 20% účastí.

La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT)
70-72, Av. Habib Bourguiba, A.P. 620, Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.340.733
fax: 00 216.71.340.680
web: www.biat.com.tn
99,84 % kapitálu je v soukromých rukou, z toho 71,93 % tvoří podíl tuniských akcionářů (fyzické i právní osoby), 27,91 % činí zahraniční účast. 0,16 % akcií drží veřejnoprávní instituce

La Banque de l'Habitat (BH)
21, Avenue Kheireddine Pacha, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.785.277
fax: 00 216.71.788.181
e-mail: banquehabitat@bh.fin.tn
54 % kapitálu drží tuniský stát a veřejnoprávní instituce, 46 % je v soukromých rukou.

La Société Tunisienne de Banque (STB)
Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.340.477
fax: 00 216.71.340.009
web: www.stb.com.tn
52,5 % kapitálu drží veřejnoprávní a poloveřejnoprávní instituce, 36,2 % kapitálu má v rukou soukromý sektor a 11,3 % akcií drží zahraniční investoři.

L'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI)
139, Avenue de la Liberté, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.842.000
ax: 00 216.71.849.312
web: www.ubci.com.tn
50 % kapitálu drží francouzská skupina BNP Paribas, která má 60 % hlasovacích práv v bance. 50% drží různí tuniští soukromí akcionáři.

L'Union Internationale des Banques (UIB)
65, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.347 000, 340.763
fax: 00 216.71.352.193, 340.763
e-mail: mahdi.akrout@uib.fin.tn
Od privatizace 2002 je majoritním akcionářem (52,34 %) francouzská Société Générale. V roce 2008 se zvažuje fúze s BNP Paris.

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS)
56, Av. Mohamed V, 1002 Tunis-Belvédère
tel.: 00 216.71.844.040
fax: 00 216.71.845.537
e-mail: bts@email.ati.tn
Založena v r. 1997 především pro poskytování mikroúvěrů.

La CitiBank (on shore)
55, Av. Jugurtha, 1002 Tunis-Belvédère
tel.: 00 216.1.790.066-791.714
fax: 785.556
Je ve 100% vlastnictví americké skupiny Citigroup. Funguje jak na bázi on-shore, tak i off-shore.

L'Arab Banking Corporation (ABC) (on shore)
ABC Building-les Berges du Lac, 2045 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.861.861
fax: 00 216.71.860.921
e-mail: abctunis@arabbanking.com
Je ve 100% vlastnictví Arab Banking Corporation. Funguje jak na bázi on-shore, tak i off-shore.

La Banque Zitouna
První islámská soukromá banka v Tunisku specializovaná na islámské finance. Založena v říjnu 2009 podnikatelem Mohamedem Sakherem El Materim (zeť prezidenta Ben Aliho) s kapitálem 35 milionů TND.

Investiční banky:

La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE)
5-bis, Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.783.600
fax: 00 216.71.783.756
e-mal: btei.dg@planet.tn

Qatar National Bank
Centre urbain Nord, BP 320, 1080 Tunis Cedex, Tunisie
tel.: 00 216.71.713.555
fax: 00 216.71.713.111
e-mail: btqi.dergen@planet.tn

La Banque Arabe Tuniso-Libyenne (BTL)
25, Avenue Kheireddine Pacha, BP.1002, 1002 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.781.500
fax: 00 216.71.782.818

La Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)
10 bis, Avenue Mohamed V, BP 149, 1001 Tunis-Belvédère, Tunisie
tel.: 00 216.71.340.000
fax: 00 216.71.343.106
web: www.btkd.bank.com

Pojišťovny:

La Societé Tunisienne d'Assurance et de Reassurance (STAR)
Square avenue de Paris, Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.256.800, 333.248
fax: 00 216.71.340.835, 341.932

La Compagnie Tunisienne d'Assurance du Commerce Exterieur (COTUNACE)
Rue 8006, Cité Monplaisir, 1002 Tunis, Tunisie
tel.: 00 216.71.783.000
fax: 00 216.71.782.539
e-mail: cotunace2@email.ati.tn
web: www.cotumace.com.tn

Soukromé pojišťovny:

Le Groupement des Assurances de Tunisie (GAT)

La Société Tunisienne d'Assurance et de Reassurance (ASTREE)
45, Avenue Kheireddine Pacha, BP 780
1080 Tunis-Cedex Tunisie
tel.: 00 216.71.792.211
fax: 00 216.71.794.723

La Compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Reassurance (COMAR)
26, Avenue Habib Bourguiba, 1001 Tunis; Tunisie
tel.: 00 216.71.340.899
fax: 0 216.71.344.778
e-mail: dir.comar@planet.tn

1.7. Daňový systém

Během minulých deseti let byla v Tunisku uskutečněna řada reforem s cílem postupně zavést daňový systém, obvyklý ve vyspělých zemích. Výsledkem reforem je nynější jednotný systém zdanění příjmů fyzických osob, zjednodušení systému zdanění rozděleného zisku a kapitálových výnosů, zavedení daně z přidané hodnoty namísto daně z obratu. Proces reforem daní je nyní v zásadě ukončen. Míra otevřenosti  tuniského trhu  je  v  současné  době odhadována na 94 %.

Daňový systém rozlišuje rovnou daň pro příjmy fyzických osob a  odvody ze zisků pro společnosti a podniky. Daň pro společnosti je všeobecně ve výši 30 % a 10 % pro zemědělské podniky, řemeslnou výrobu a drobná řemesla.

Daň z přidané hodnoty  (TVA – Taxe sur la valeur ajoutée) je aplikována ve výši:

 • 18 % všeobecně s dvěma výjimkami: 
 • 6 % na  služby v oblasti informatiky, restauračních a hotelových služeb 
 • 12 % na suroviny (elektřina pro domácnosti, voda pro zemědělské zavlažování), řemeslné výrobky, zdravotnický materiál a konzervované produkty