Tunisko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Tuniská republika je stát v severní Africe, hraničící na západě s Alžírskem a na východě s Libyí. Tunisko je republika prezidentského typu s jednokomorovým parlamentem. V roce 2019 proběhly v Tunisku prezidentské a legislativní volby a 23.10.2019 se stal prezidentem republiky ústavní právník Kais Saied, nezávislý kandidát bez předchozí politické zkušenosti.  Předsedou parlamentu je Rached Ghannouchi, který je předsedou nejsilnější politické síly v zemi, kterou je islámské hnutí Ennahdha. Tunisko se od revoluce v roce 2011 demokratizuje, změny se však nepromítají na regionální úroveň a potřebná industrializace země je pomalá, což vede k zaostávání regionů a růstu napětí mezi centrem a regiony. Tunisko je první zemí arabského světa, kde žijí společně modernisté, laici a islamisté. Konstruktivní a demokraticky probíhající přeměna země, která následovala po Jasmínové revoluci (14.1.2011) a Arabském jaru, byla oceněna mezinárodním společenstvím udělením Nobelovy ceny míru 2014. Arabské jaro však negativně ovlivnilo podnikatelské prostředí, ekonomika je provázena slabým růstem, neformální sektor dosáhl 40% a přetrvává nesouhlas s realizací tolik potřebných reforem, což vede k zaostávání země. V roce 2018 proběhly volby do místních samospráv, kdy implementace volebních výsledků změnila poměry ve státě, v němž byla dosud po 62 let moc soustředěna do rukou ústředních orgánů a guvernérů, na participativní demokracii místních samospráv. Volby do místních samospráv 2018 měly i další prvenství a tím bylo umožnění výkonu volebního práva ozbrojeným složkám, u této premiéry však zůstalo a příslušníci silových složek již v roce 2019 nevolili. Legislativní volby v roce 2019 nastolily nové uspořádání sil v Parlamentním shromáždění lidu, které se dále fragmentovalo, což vede ve sněmovně k vytváření ad hoc koalicí. Vládu se podařilo sestavit až na druhý pokus, první pokus 10.1. 2020 nominanta vítězného islámského hnutí Ennahdha důvěru parlamentu nezískal, hrozilo rozpuštění sněmovny a opakování legislativních voleb. V „poslední minutě“ získal důvěru Parlamentního shromáždění lidu kabinet Elyese Fakhfakha. Pilíři tuniské ekonomiky zůstávají  těžba fosfátů, zemědělská výroba, zpracování potravin, turistický ruch a pomalu rostoucí průmyslová výroba. Tunisko zaznamenalo v roce 2019 růst 1 % doprovázený inflací 5,7%,  který zdaleka nedostačuje na řešení kumulovaných problémů. Nezaměstnanost zůstává vysoká, dluh roste, valut se nedostává a zajištění makroekonomické stability zůstává prvořadou nutností. Neefektivní státní služba a ztrátové státní podniky vyžadují zásadní modernizaci, stejně jako důchodový systém, dále je nutné restrukturalizovat veřejné banky. Vyrovnání deficitního rozpočtu, způsobeného v posledním roce zejména akvizicemi energií, vyžaduje zlepšit výběr daní a omezit  výdaje, to platí zejména pro celoplošné dotace základních potravin a energií. Důsledkem nahromaděných a neřešených problémů je rostoucí paralelní ekonomika a stávky v oblasti dopravy, školství a zdravotnictví. Přes značné problémy, se kterými je Tunisko konfrontováno, uvolnil Mezinárodní měnový fond (MMF) k čerpání prostředky z rozšířeného zdrojového nástroje v celkové výši 3 miliardy USD čtyřletého programu MMF Extended Fund Facility na podporu reformního úsilí Tuniska (2016-2020). Největším rizikem pro demokratický vývoj Tuniska je hrozící sociální nestabilita, která je důsledkem vysoké nezaměstnanosti, rychle rostoucí inflace a finanční tíže, která dopadá na kupní sílu obyvatel, ale i geopolitické hrozby, které představují pro Tunisko obě sousední země. Chmurný výhled dále prohlubuje výpadek ekonomiky v souvislosti s celostátní úplnou karanténou vyhlášenou od 16.3. do 3.5. 2020 s postupným etapovitým rozvolňováním do 14.6. 2020 k zamezení šíření pandemie koronaviru COVID-19 a z toho plynoucí značně omezená turistická sezóna 2020.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

V čele vlády Tuniské republiky stojí od 1.9.2020  předseda vlády Hichem Mechichi, kterému se podařilo sestavit nepolitickou vládu, která vystřídala předchozí vládu Elyese Fakhfakha, která vzešla z legislativních voleb na podzim 2019, ale zůstala u moci velmi krátce (5 měsíců), Hichem Mechichi vykonával v předchozí vádě funkci ministra vnitra.

Složení vlády, která získala důvěru Parlamentního shromáždění lidu dne 1.9.2020

Ministři/ministryně:

 • Ministr národní obrany: Brahim Bartaji
 • Ministr vnitra: Taoufik Charfeddine
 • Ministr spravedlnosti: Mohamed Boussetta
 • Ministr zahraničních věcí, migrace a Tunisanů žijících v zahraničí: Othman Jerandi 
 • Ministr hospodářství, financí a podpory investic: Ali Kooli
 • Ministr komunikačních technologií: Mohamed Fadhel Kraiem
 • Ministr dopravy a logistiky: Moez Chakchouk
 • Ministr pro výstavbu, bydlení a infrastrukturu: Kamel Doukh
 • Ministryně pro státní majetek a katastrální věci: Leila Jaffel
 • Ministr zdravotnictví: Faouzi Mehdi 
 • Ministr pro církevní záležitosti: Ahmed Adhoum
 • Ministryně zemědělství, vodních zdrojů a mořského rybolovu: Akissa Bahri
 • Ministryně průmyslu, energie a těžby: Salwa Essghaier
 • Ministr pro místní záležitosti a životní prostředí: Mustapha Aroui
 • Ministryně pro ženu, rodinu a seniory: Imen Houimil 
 • Ministr sociálních věcí: Mohamed Trabelsi 
 • Ministr mládeže, sportu a profesionální integrace: Kamel Deguiche
 • Ministr obchodu a rozvoje exportu: Mohamed Boussaid
 • Ministr kultury: Habib Ammar (zástup za odvolaného ministra) 
 • Ministr turismu: Habib Ammar 
 • Ministr školství: Fethi Sellaouti 
 • Ministr pro vysoké školy a výzkum: Olfa Ben Ouda

Ministři/ministryně úřadu vlády:

 • Ministr u předsedy vlády pověřený vztahy se sněmovnou (ARP): Ali Hafsi
 • Ministryně u předsedy vlády pověřená státní službou: Hasna Ben Slimane
 • Ministryně u předsedy vlády pověřená vztahy s ústavními instancemi a občanskou společností: Thouraya  Jeribi

Státní tajemníci/tajemnice:

 • Státní tajemník u ministerstva hospodářství, financí a podpory investic pověřený veřejnými financemi a investicemi: Khalil Chtourou
 • Státní tajemník u ministertva zahraničních věcí, migrace a Tunisanů žijících v zahraničí: Mohamed Ali Nafti 
 • Státní tajemnice u ministerstva mládeže, sportu a profesní integrace: Sihem Ayadi

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 11 800 000 
 • V Tunisku žije ještě 1 000 000 Libyjců 
 • Demografické složení: Arabové (98%), Berbeři (1%), menšiny Evropanů a Židů (1%)
 • Jazyk: tuniská arabština, francouzština nebo arabština  
 • Vyznání: muslimské sunnitského typu (99%), judaismus (1%)
 • Průměrný roční přírůstek: 20,5‰
 • Diaspora: 1 282 371 žije převážně ve Francii a v Německu, ženy 26%, děti a mládež do 16 let tvoří 25%

  Poznámka k diaposře: Diaspora udržuje hospodářské styky s domovinou a finanční zdroje transferované ze zahraničí do Tuniska představují  8,4% HDP a převyšují přímé zahraniční investice o 100% .

 • Průměrný počet dětí v rodině: 2,4
 • Úroveň alfabetizace: 81,8% (u mužů 89,6% a u žen 74,2%)

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP per capita (USD)

3 867

3 697

3 482

3 453

3 287

růst HDP (%)

1,7

1,0

1,9

2,7

1,0 

míra inflace (%)

4,9

3,7

6,4

7,5

5,7

nezaměstnanost (%)

15,2

15,5

15,4

15,5

15,5

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska)

 

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

 2019

bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu (M TD)

-7368,9

-7551,7

-7935,4

-9870,6

 -11722

 

investiční přímé výdaje rozpočtu (M TD)

 73,7

88,5

 590,4

 178,5

 151,9

 79,2

vládní střednědobé a dlouhodobé půjčky (M TD)

 1196,4

 1328,7

 2218,2

 3870,6

 3557,3

4609 

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska mimo privatizace a dary)

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

2016

2017

2018

 2019

Vyrovnanost, finančních transakcí (% HDP)

-3,86

-5,3

-6,23

-5,9

-4,56

 -4,41

Zahraniční zadluženost (M TD)

36512

42009

49460

62625

78370

 94000

Míra zadlužení (% GNI)

44,3

48,7

62,4

70,2

77,9

 72,7

Dluhová služba (M TD)

2979

3243

5199

7005

7932

 9588

– z toho úrok (M TD)

865

960

1986

2259

2801

 3195

Rezervní aktiva (M TD)

14256

15038

13896

13894

15547

 19665

(Údaje podle finančních statistik Centrální banky Tuniska)

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

BCT Centrální banka Tuniska, guvernér Marouane El Abassi

Hlavní banky:

 • ATB Arab Tunisian Bank
 • BFT Banque Franco-Tunisienne
 • BNA Banque Nationale Agricole
 • ATTIJARI Banque Attijari de Tunisie
 • BT Banque de Tunisie
 • AB Amen Bank
 • Citibank
 • ABC Arab Banking Corporation
 • BIAT Banque Internationale Arabe de Tunisie
 • STB Société Tunisienne de Banque   
 • TSB Tunisian Saudi Bank
 • UBCI Union Bancaire pour le Commerce et l´Industrie
 • UIB Union Internationale de Banques člen SOCIETE GENERALE, jako Komerční banka CZ
 • BH Banque de l´Habitat
 • BTS Banque Tunisienne de Solidarité
 • QNB Quatar National Banque
 • BTK Banque Tuniso-Koweitienne
 • BTE Banque de Tunisie et des Emirates
 • BFPME Banque de Financement des Petits et Moyennes Enterprises
 • BTL Banque Tuniso – Lybienne
 • BZ Banque Zitouna
 • Al Baraka Bank Tunisia
 • WIfak Bank   

Pojišťovny:  (na trhu působí 22 pojišťoven a 3 v režimu „off shore“)

 

Komerční exportní zajištění poskytují:

 • ASSURCREDIT
 • COTUNACE
 • TUNIS-RE
 • CGA – Všeobecný pojišťovací výbor „CGA“ má právní autonomii Ministerstva financí, chrání práva pojištěnců a dohlíží nad schopnostmi společnosti dostát svým závazkům.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňové zatížení (fiskální tlak) je 25,3%, přímé daně jsou 63,3% a  nepřímé 36,7%. Malé podniky s obratem 30 000 TD/rok mohou být od daně osvobozeny, podniky s obratem do 100 000 TD platí paušální daň 1500 TD/měsíčně. Malá řemesla platí roční paušál 100 DT respektive 200 DT, pokud jsou ve městě. Základní sazba daně z výnosu společnosti je 30%, zvýšená sazba 35% se aplikuje u finančnictví, telekomunikací, pojištění, těžby, rafinerie a distribuce paliv, naopak snížená sazba 10% u umělecké výroby, zemědělství a rybolovu. Daň se platí ze zisku, tedy po odpočtu nákladů: amortizace (lineární, progresivní nebo regresivní), úhradě pohledávek (pochybné pohledávky se uznávají jen v určeném limitu), dary a subvence v rozsahu 2% obratu. Společnosti se daní srážkou u zdroje nebo zálohově ve třech termínech (červen, září a prosinec a to vždy po 30%). Roční zúčtování se aplikuje jen v případě, že společnost nesídlí v Tunisku nebo se daní u zdroje. Další daně, které podniky platí jsou 1 nebo 2 % z objemu mzdových prostředků před zdaněním na odborné vzdělávání (u strojírenských oborů 1%, ostatní 2%). Příspěvek do fondu ubytování pracujících ve výši 1% objemu mzdových prostředků před zdaněním. Koncesionáři automobilů a franšisanti, kteří se nepodílí na integraci v rozsahu alespoň 30% prodaného automobilu, jsou zdaněni daní ve výši 35%, rovněž velkoobchody platí daň 35% . V období 1.1.2019 – 31.12.2020 se zavádí pro hotely, které podstoupí modernizaci, daňová úleva ve výši 25% z reinvestované částky, hotel však nesmí propustit po dobu rekonstrukce personál.  Daň z příjmu fyzických osob se platí z částky po odpočtu, odpočet je u daně z příjmu fyzických osob 10%, u rent 25%, u starobních důchodů 80%. Dani z příjmu je podrobena každá fyzická osoba s obvyklým místem pobytu v Tunisku, nerezidenti platí daně z příjmu u zdroje. Slevy na dani se poskytují v případě životního pojištění a rodinám. Daň z příjmu je progresivní, nejběžnější sazba pro platové rozmezí 1500-5000 TD je 15%. Další sazby jsou aplikovány podle rozmezí příjmu takto: 5000 – 10000/20%,10000 – 20000/25%, 20000 – 50000/30%, 50000+/35%. Příjmy do 1500 TD jsou od daně z příjmu osvobozeny. Od daní jsou dále osvobozeny příjmy z úroků z uložených deviz nebo z vkladů vedených v konvertibilních dinárech, od zdanění jsou osvobozeny úroky ze spořitelních vkladů u vybraných spořitelen. Daň z přidané hodnoty : základní sazba DPH je 18%, snížená sazba 6% je aplikována u hnojiv, umělecké výroby, léčiv, potravin a lékařských služeb, další sazba 12% se uplatňuje u výpočetní techniky a služeb. U malých automobilů například ŠKODA Fabia se aplikuje pro nízko příjmové vrstvy obyvatel srážka 5000 DT pro 1 takový automobil v rodině. Alkohol, kožešiny, výrobky přesného strojírenství a drahé kovy jsou zatíženy daní 29%. DPH zaplacená na vstupu je odečitatelná.  Nulová daň se aplikuje u:  Chleba, cukru, oleje ze zrn, mléka, rajčatového protlaku, kuskusu, knih a novin. Od DPH je dále osvobozena letecká a námořní doprava a bankovní poplatky. Ostatní  daně: Spotřební daň je obvyklá od 10 -150%, vysoká spotřební daň se vyměřuje u tvrdého alkoholu a luxusních automobilů.  Automobilová paliva, tabák, víno a pivo jsou zatíženy zvláštní sazbou. Právo zápisu nemovitosti do katastru je spojeno s poplatkem 5% z ceny nemovitosti, v případě podniku platí snížená sazba 2,5%. Dědictví a dary mezi manžely jsou zdaněny sazbou 2,5%, mezi sourozenci 5%, mezi ostatními příbuznými 25-35%. V případě vynesení rozsudku uložení pokuty se hradí daň 5% z  hodnoty sankce. Daň ze sjednané pojišťovací smlouvy za dopravu je poplatek z pojistného, který činí  5% u lodní a letecké dopravy a 10% u ostatních druhů doprav.

Zákon o rozpočtu 2020  (Loi de finance 2020):   Rozpočet 2020, který již zohledňuje výpadek tuniské ekonomiky a turistiky způsobené koronavirovou krizí je na historicky nejvyšší a je navržen pro 47 MLD TD. Je sestavený jako deficitní (-5,3%), protože se očekává pokles růstu -4%, to odpovídá ztrátě hrubého domácího produktu o -6%. V rozpočtu 2020 chybí 12,465 MLD TD. 8,075 MLD TD bude získáno na mezinárodním finančním trhu s úrokem 2% a 6,5 MLD TD bude zajištěno formou rozpočtových přesunů. Z hlediska užití rozpočtu připadá 22% na splácení předchozích dluhů a 14% jsou mzdové náklady zaměstnanců státních podniků a zaměstnanců státu. Ze státních podniků jsou těmi nejvíce problémovými tyto: národní letecký přepravce TUNISAIR, dodavatel elektřiny STEG, těžební společnost fosfátů CPG a výrobce hnojiv a kyseliny fosforečné GCT.