Tunisko - zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


V případě potřeby lékařského ošetření je nezbytné především (s výjimkou bezprostředního ohrožení života, kdy je potřeba co nejrychleji přivolat rychlou lékařskou pomoc na čísle 190) kontaktovat asistenční službu pojišťovny, s níž má cestovatel uzavřenu pojistnou smlouvu pro cestu do Tuniska, a vyčkat jejích pokynů, resp. doporučení vhodného zdravotnického zařízení. Případně je možné se obrátit na hotel, kde často bývá ordinace lékaře.

V případě malých dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti při konzumaci místních potravin (zejm. zakoupených na tržištích apod.), doporučuje se pít pouze balenou vodu.

Zastupitelský úřad doporučuje uzavřít pro cesty do Tuniska cestovní zdravotní pojištění.

Pro cesty do Tuniska není vyžadováno žádné povinné očkování. Doporučuje se však očkování proti hepatitidě A a B, v případě dlouhodobých pobytů pak i očkování proti vzteklině.

Hasiči (civilní ochrana): 198
Lékařská záchranná služba: 190
Policie 197

Amen Clinique (soukromá klinika, kromě Tunisu, kde má několik poboček, se nachází i v Bizerte Nabeul, Gafsa)

 

L’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tun is - Mont Fleury, 1008 Tunis

Tél.: (+216) 71-399-111, (+216) 71-391-133

E-mail: hmpit@defense.tn

 

Clinique El Manar - Rue Habib Chatti, 2092 Manar II, Tunis

Tél. : (+216) 71-885-000

E-mail : clinique.elmanar@planet.tn

 

Allo Docteur - Allo Ambulance - 15 rue Ahmed Amine, 1005 Omrane, Tunis

Tél.: 71-780-000 or 71-781-000 or 71-959-000 or 71-959-200

E-mail: info@allodocteur.tn


 

Letiště Tunis - Carthage: +216 71 754 000, +216 71 755 000, +21671 848 000

SOS REMORQUAGE ET ASSISTANCE (odtahová a asistenční služba pro motoristy): +216 71 840 840, +216 71 783 311

zelená linka Ministerstva vnitra Tuniska (pro cizince dlouhodobě pobývající v Tunisku): 80 10 11 11

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV