Turecko - zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Mezi ČR a TR existuje smlouva o sociálním zabezpečení, která za specifických podmínek pokrývá i základní zdravotní péči. O administrativním postupu je nutné se informovat u příslušné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví České republiky a České správy sociálního zabezpečení.

Bližší informace lze mj. konzultovat na stránkách ČSSZ ( https://www.cssz.cz/web/cz/-/turecko ) a text smlouvy je k dispozici na stránkách MPSV ( https://www.mpsv.cz/smlouva-mezi-ceskou-republikou-a-tureckou-republikou-o-socialnim-zabezpeceni ).

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 155
První pomoc: 112
Hasiči: 110
Jandarma (četníci) 156

Cestovní a automobilová asociace: (TTOK)
Ankara: 0312/2228723
Istanbul: 0212/2828140
Turistické informační kanceláře:
Ankara: 0312/2292631
Istanbul: 0212/2456875

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a právně nezávazné. Upozorňujeme, že v době plánované cesty mohou být neaktuální. Před cestou do Turecké republiky je proto vhodné se vždy obrátit na Velvyslanectví Turecké republiky v Praze či příslušné úřady.

 

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV