Egypt - zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Zdravotnický systém se v EAR opírá o síť státních a soukromých nemocnic. Cizincům jsou doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou sice stále podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizováno a je rovněž zajištěna pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích.

Telefonní číslo ministerstvem sociálního zabezpečení organizované "první pomoci" či ambulance je 123.

Podobně lze použít telefonní čísla hlavních káhirských státních nemocnic (možná změna čísel je vyhrazena):

- Ajn Šams University Hospital - Abbasíja, tel. 16096, 24024859, popř. 24024111
- New Kasr Al Aini Hospital - Garden City, tel. 23649147
- Helliopolis Hospital - 3, Hamed Pasha Fahmy, Helliopolis, tel. 26344991
- Al-Hilal Hospital - Galla str., 34, Ramsis Str., tel. 25750160-8-9

Hlavní soukromé káhirské nemocnice jsou:
- Misr International Hospital, 12 Saraya Str., Vieni Sq., Dokki, tel.: 37608261, 37608267/ 6/ 3 
- As-Salam International Hospital, Corniche el -Nil, P.O. Box 388-Maadi-Cairo, tel.: emergency - 25240077, 25240250, 25240232 - 19885
- Dar al Fouad Hospital, 26 July str., 6th October City, Giza, tel.: emergency 010-1911911, 38356040, 38356050, fax 5356050 / normal tel.: 38356030
- Al-Salam Hospital - 3, Syria Str.Mohandesín, tel. 33030501 – 33030502, popř. 01223188977 a 01283424488

Lékárny s nepřetržitým provozem v Káhiře:
- El Ezaby, 1 Ahmed Tayseer Str., Heliopolis, tel. 19600, 24/4/445, popř. 24/7 0894
- Hendam, Street No. 9, Maadi-el Mehata sqr., tel. 23593846
- Isaaf, Ramses Str., Down Town, tel. 5743369
- Borg el Zamalek, 3 Shagaret El Dorr Str., Zamalek, tel. 227361338

Nemocnice mimo Káhiru:
Hurgháda (soukromé nemocnice blížící se standardu zdravotní péče v ČR):
- El Salam Hospital, El Corniche Rd. (beside Arabia Resort – Sekala), tel.: (0020) 065/3548785-7-6, fax: 065/3548788
- El Gouna Hospital (cca 25 km od Hurghády), tel.: (0020) 065/3580011 (emergency), 065/3580012-18, fax: 065/3580020, mob.: 0122174015, popř. 01221741016

Šarm aš Šajch (soukromá nemocnice)
- Sharm el Sheikh International Hospital, tel. 069-3660893(4,5), fax 069-3660272

V EAR neexistuje systém zdravotního pojištění pro cizince. Cena za lůžko v soukromé nemocnici je vysoká, je tedy vždy vhodné v ČR uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí .

Mezinárodní očkovací průkaz není při vstupu do země vyžadován. Kromě běžných očkování v ČR (tetanus, polio) je velmi žádoucí očkování návštěvníků Egypta proti žloutence typu A a B a dále je doporučeno očkování proti břišnímu tyfu a meningitidě A, C.

Důležitá telefonní čísla::
stálá služba policie: 122
turistická policie: 126 
hasiči v Káhiře: 125.
hasiči v Alexandrii: 180.
Western Union Money Transfer - v Egyptě existuje již 14 poboček, v Káhiře např. v hotelu Marriot, nebo Mohandesin, 24 Syria Str., tel. 7957454, 3313533;

Přehled svátků v roce, ve kterém je uzavřena většina státních i obchodních institucí:
V Egyptě je uznáváno větší množství svátků. Pohyblivými svátky jsou malý a velký Bajram. První Bajram je po skončení postního měsíce Ramadánu druhý je 5 dní po dvou měsících od ukončení Ramadánu.
Koptské Vánoce; Narození Proroka Mohameda (Moulid El Nabi); Den osvobození Sinaje; Koptské velikonoce; Svátek práce; Den osvobození; Den revoluce; Den záplav Nilu; Koptský Nový rok; Ramadán (začátek); Bajram (konec Ramadánu); Den ozbrojených sil; Den egyptského námořnictva; Den města Suezu; Den vítězství; Islámský Nový rok.

převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV