Angličtina na letišti a v letadle

Bojujete během cestování s angličtinou a dalšími jazyky? Trápí vás cizí nápisy, kterým nerozumíte? Žádný strach, připravili jsme přehled základních anglických pojmů a frází, které vám cestování zase o kousek usnadní. Angličtina je naštěstí univerzál, který najdete na všech mezinárodních letištích.

Slovníček na letišti

Slovíčko / FrázePřeklad
Flightlet
Gatebrána
Planeletadlo
Bookzarezervovat
Plane Ticketletenka
One Wayjednosměrný
Luggage / Baggagezavazadla
Delayed Flightopožděný let
Overweightpřes váhu
Excess Baggage Feepoplatek
za zavazadlo
přes váhu
Check-inodbavení
Baggage Allowancepovolená váha
zavazadla
Passportcestovní pas
Sharp Objectsostré předměty
Slovíčko / FrázePřeklad
Trolleyvozík
Purposeúčel
Dutyclo
Fill invyplnit
Boarding Passpalubní lístek
Hand Luggagepříruční zavazadlo
EU Citizenobčan EU
Goods to Declarezboží k proclení
Departure Loungeodletová hala
Cancelzrušit
Boarding Timečas nástupu do letadla
Cancelled Flightzrušený let
Journeycesta
Destinationcíl cesty

Slovníček v letadle

Slovíčko / FrázePřeklad
Aisleulička
First Classprvní třída
Economy Classturistická třída
Windowokno
Seatsedadlo
Fastenpřipoutat se
Slovíčko / FrázePřeklad
Seat Beltpás
Safety Instructionsbezp. pokyny
Take offvzlétnout
Non-smokingnekuřácký
Stewardess, Air Hostessletuška
Landpřistát

Anglické věty a fráze

U odbavení zavazadel / Check-in

Do you have any luggage to check in? výslovnost
Máte nějaká zavazadla k odbavení?

Submit / Show your ID or passport. výslovnost
Předložte svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.

What is the baggage allowance? výslovnost
Jaká je maximální povolená váha zavazadel?

Here is your boarding pass. výslovnost 
Tady je váš palubní lístek.

Where can I get a trolley for my luggage? výslovnost 
Kde mohu najít vozík na zavazadla? 

Bezpečnostní kontrola / Security Check

Please, empty your pockets. výslovnost
Prosím, vyndejte si vše z kapes.

Please, put all metallic objects into the tray. výslovnost
Prosím, dejte všechny kovové předměty do košíku.

Go through the security frame. výslovnost
Projděte bezpečnostním rámem.

Please, raise your hands. výslovnost
Zvedněte prosím ruce.

You are clear to go. výslovnost
V pořádku. Můžete jít. 

V odletové hale / Departure Lounge

The flight to Mallorca has been delayed by 2 hours. výslovnost
Let na Mallorcu má 2 hodiny zpoždění.

The flight to Zakynthos has been cancelled due to weather conditions. výslovnost 
Let na Zakynthos byl zrušen kvůli nepříznivému počasí.

Where can I buy something to drink? výslovnost
Kde si mohu koupit něco k pití?

Can I see your flight ticket and passport? výslovnost 
Mohu vidět vaši letenku a pas?

Na palubě letadla / On the plane / On the board

The plane will take off in ten minutes. výslovnost
Letadlo vzlétne za deset minut.

Fasten your seatbelt, please. výslovnost
Připoutejte se, prosím.

Please, do not leave the seat. výslovnost
Prosím, neopouštějte sedadlo.

This is a non-smoking flight. výslovnost
Toto je nekuřácký let.

We wish you a pleasant flight. výslovnost
Přejeme příjemný let.

We will be landing in about thirty minutes. výslovnost 
Asi za 30 minut budeme přistávat.

Celní kontrola / Customs Control / Customs Check

Do you have anything to declare? výslovnost
Máte něco k proclení?

You have to pay duty on these items. výslovnost
Za tyto položky musíte zaplatit clo.

Where is the destination of your journey? výslovnost
Kam letíte?

Where have you traveled from? výslovnost
Odkud letíte?

What is the purpose of your visit? výslovnost
Jaký je účel vaší cesty?

I am going on holiday. / I am a tourist. výslovnost
Jedu na dovolenou. / Jsem turista.