Zpožděný nebo zrušený let: jaké jsou podmínky kompenzace?

Zpoždění nebo zrušení letu je jedna z hlavních nepříjemností během dovolené. Sedět a čekat na letišti je ještě menší zlo. Občas ale mohou nastat kvůli zpoždění či zrušení letu velké nepříjemnosti. Nebojte se proto žádat odškodné. Poradíme, jak na to.

Kdy vzniká nárok na odškodné?

Výhodou pro vás je, že nárok na kompenzaci vzniká, i když máte zájezd zakoupený přes cestovní kancelář, která zajišťuje letenky. Postup je potom stejný jako u individuálně zakoupených letenek. S nárokem na odškodnění se budete vždy obracet na leteckou společnost.

Nárok na kompenzaci vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2161/2004 a vztahuje se na vás automaticky, pokud:

 • let začíná na území členského státu
 • let končí na území členského státu a zároveň je operován evropskou aerolinkou

Mezi členské státy řadíme země Evropské unie, legislativa zahrnuje i Norsko, Švýcarsko a Island.

Zpožděný let – nárok na občerstvení a ubytování

Jestliže se letadlo zpozdí o více než 2 hodiny při letu do vzdálenosti 1 500 km, o více než 3 hodiny při letu do vzdálenosti 3 500 km, případně o více než 4 hodiny u delších letů, musí letecká společnost zajistit pasažérům občerstvení. Na jídlo a pití máte nárok i v případě zpoždění způsobeným jinými vlivy než leteckou společností samotnou. Občerstvení je ve většině případů zajištěno formou voucheru, který je potřeba vyzvednout podle pokynů dopravce na určité přepážce. Výše kompenzace zpravidla pokryje nákup vody a bagety, případně menšího jídla.

Pokud je nutné čekat na odlet letadla do druhého dne, vzniká vám nárok také na zajištění ubytování včetně stravy a dopravy z letiště a zpět.

Zpožděný let – nárok na finanční kompenzaci

Finanční náhradu můžete nárokovat v případě, že je váš let zpožděn nejméně o 3 hodiny oproti plánovanému času příletu do cílové destinace.

Důležitou informací je, že nárok na odškodnění vzniká jen v případě, pokud se letadlo zpozdí vinou dané letecké společnosti. V praxi tedy technickou závadou letadla, zpožděním nebo stávkou personálu aerolinek apod.

O náhradu škody za zpožděný let nemůžete žádat, pokud nastaly mimořádné okolnosti, které letecká společnost nemůže ovlivnit:

 • nepřízeň počasí
 • stávka personálu letiště
 • nestabilní politická či bezpečnostní situace během odletu či příletu a s ní spojené nepokoje a další komplikace

Zrušený let – nárok na občerstvení, ubytování a náhradní let

Jestliže dojde ke zrušení letu, dopravce vám musí nabídnout alternativní dopravu do cílové destinace. Pokud vám není letecká společnost schopná najít náhradní let s odletem do dvou dní, požadujte zajištění dopravy s jinými aeroliniemi.

Dále máte nárok na občerstvení úměrné délce čekání na nový let, případně na zajištění ubytování, pokud bude váš nový odlet posunutý minimálně o jednu noc oproti plánovanému. V případě, že vám ubytování letecká společnost nenabídne, můžete si vše zařídit sami a následně po dopravci na základě dokladů požadovat proplacení.

Zrušený let – nárok na finanční kompenzaci

I v případě zrušeného letu máte nárok na vyplacení odškodného. Zde je ale důležitá doba, kdy vás dopravce o zrušení letu informoval.

Nárok na kompenzaci zaniká, pokud vás dopravce o zrušení letu informuje:

 • více jak 14 dní před plánovaným letem
 • mezi 14 a 7 dny před plánovaným letem a je vám nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o 2 hodiny dříve a příletem nejpozději o 4 hodiny později 
 • méně jak 7 dní před plánovaným letem a je vám nabídnuto alternativní spojení s odletem maximálně o 1 hodinu dříve a příletem nejpozději o 2 hodiny později

Letecká společnost opět nemusí finanční kompenzace vyplácet v případě, kdy ke zrušení letu došlo v důsledku nepředvídatelných okolností.

Žádáme leteckou společnost o odškodnění

Pokud jste na základě informací usoudili, že vám vznikl nárok na odškodnění za zpožděný let, využijte Formulář Evropské unie pro stížnosti. Žádost odešlete poštou nebo elektronicky letecké společnosti, která let zajišťovala.

Zároveň budete muset doložit všechny možné podklady a důkazy související se zpožděným letem:

 • informace o daném letu (datum, číslo letu, číslo rezervace, výchozí a cílovou destinaci)
 • palubní lístek
 • foto odletové tabule znázorňující zpoždění (pokud jste pořídili)
 • potvrzení o zpoždění z letiště
 • vaše kontaktní údaje
 • případně účtenky s nutnými výdaji (stravování, hotel apod.)

Letecké společnosti zasílejte kopie a originální dokumenty si ponechte. Čím více podkladů dodáte, tím více stoupá naděje na odškodnění.

Bohužel čas od času se setkáte s mírným odporem leteckých společností zaplatit vám byť oprávněné odškodnění. Budou se snažit vnutit vám jiné formy kompenzace jako slevy na další lety, dárkové vouchery, anebo bude částka kompenzace citelně nižší. Pokud nechcete situaci nechat jen tak, když už jste si dali práci s vytvořením požadavku, obraťte se na profesionální firmy chránící práva cestujících. Příkladem je portál Vaše nároky.cz. Za svoje služby si účtují kolem 25 až 30 % získané finanční náhrady od letecké společnosti.

Výše finanční kompenzace za zpožděný nebo zrušený let

Pokud jsou splněny podmínky, o kterých jsme se zmiňovali v článku, výše odškodnění se odvíjí od délky daného letu.

Výše odškodnění podle délky letu:

 • 250 € při vzdálenosti do 1 500 km
 • 400 € při vzdálenosti od 1 500 km do 3 500 km, při cestách po EU všechny lety nad 1 500 km (včetně zámořských regionů)
 • 600 € při vzdálenosti nad 3 500 km