Ztracené nebo poškozené zavazadlo na letišti? Poradíme, jak postupovat

Nestává se to často, přesto může dovolená začít nebo skončit nepříjemností na letišti u pásu na zavazadla. Stojíte, čekáte, zavazadlo nikde. Pokud nepřijelo ani jako poslední, nebo se objevilo poškozené, situaci je nutné řešit. Poradíme vám, jak.

Zavazadlo se na páse neobjevilo, co dělat?

Pokud se zavazadlo skutečně ztratilo, zamiřte neprodleně k přepážce pro reklamaci zavazadel (Lost Baggage/Baggage Claim) společnosti, která váš let odbavovala. Informujte personál přepážky o ztrátě zavazadla, jeho vzhledu a vyplňte s nimi protokol PIR (Property Irregularity Report) o nedoručení zavazadla. Formulář si dobře uschovejte, protože obsahuje referenční číslo a důležité kontakty. Většinou se zavazadlo ztrácí na cílovém letišti a najde se. Informováni budete online nebo telefonicky.

Finanční kompenzace za ztracený kufr

Letecké společnosti mají lhůtu 21 dnů na nalezení zavazadla. Pokud se kufr najít nepodaří, považuje se za ztracený. Na základě Montrealské úmluvy vám tak vzniká nárok na finanční kompenzaci za zavazadlo i obsah. Vyplácená částka se pohybuje až do přibližně 1 250 eur (orientačně 32 500 korun), přesná výše záleží na aktuálních kurzech.

Tzv. zpožděné a ztracené zavazadlo

Pokud se letecké společnosti podaří vrátit vaše zavazadlo do 21 dnů, jedná se o tzv. zpožděné zavazadlo. Když o zavazadlo přijdete mimo domov, vzniká vám nárok na vyplacení náhrad výdajů, které vznikly v souvislosti se zpožděním zavazadla. Na dovolené potřebujete především základní hygienické potřeby, oblečení, případně léky, atd. Abyste se proplacení výdajů následně domohli, nakupujte účelně, prokazatelně v době, kdy jste ještě byli bez zavazadla, a účtenky si uschovejte.

Kompenzaci nárokujte písemně nejpozději do 21 dní od doručení zavazadla. Dané aerolinii budete muset předložit následující dokumenty:

 • reklamační formulář z letiště (Property Irregularity Report)
 • zavazadlový lístek
 • účtenky za nákup věcí prvotní potřeby
 • vaše kontaktní údaje a číslo účtu

V případě, že se vaše zavazadlo ztratí až při zpáteční cestě, předpokládá se, že nezbytné věci pro svou potřebu máte doma. V tomto případě vám náhradní věci letecká společnost nejspíš neproplatí. Dopravce taktéž nemusí odškodnění vyplácet v případě, pokud došlo ke zpoždění zavazadel z důvodu tzv. vyšší moci.

Jakmile uplyne lhůta pro nalezení zavazadla v délce 21 dnů, zavazadlo se považuje za ztracené a vzniká vám nárok na kompenzaci, kterou nárokujte písemně nejpozději do dvou let od nahlášení zpoždění zavazadla.

Letecké společnosti předložte tyto dokumenty:

 • reklamační formulář z letiště (Property Irregularity Report)
 • palubní vstupenku
 • zavazadlový lístek
 • soupis obsahu zavazadla
 • účtenky od ztracených předmětů
 • vaše kontaktní údaje a číslo účtu

Pro zvýšení pravděpodobnosti výplaty kompenzace se taktéž doporučuje před cestou preventivně pořídit fotografie zavazadla se zabalenými věcmi.

Reklamace poškozeného zavazadla na letišti

V naprosto drtivé většině případů se vaše zavazadla na páse objeví. Po jejich převzetí si je dobře zkontrolujte. Zejména plášť a mechanické součásti. Pokud objevíte menší či větší poškození, zamiřte okamžitě k přepážce s reklamacemi (Baggage Claim). Personál přepážky s vámi prohlédne poničené zavazadlo a vyplní reklamační protokol s referenčním číslem (Damage Property Report). Dokument si uschovejte a poškození zavazadla zdokumentujte.

Do 7 dnů nahlaste dopravci poškození svého zavazadla. Tentokrát budete muset doložit:

 • reklamační protokol s referenčním číslem (Damage Property Report)
 • palubní vstupenku
 • zavazadlový lístek
 • fotodokumentaci poškození zavazadla
 • vaše kontaktní údaje a číslo účtu
 • pokud jste stihli, tak doklad o opravě zavazadla nebo potvrzení o nemožnosti ho opravit

Pro úspěšné vymáhání kompenzace se opět doporučuje mít vyfocený stav zavazadla před cestou. Maximální výše kompenzace za poškození zavazadla a jeho obsahu dělá až 1 250 eur (přesná částka opět záleží na aktuálních kurzech), stejně jako při jeho zpoždění nebo ztrátě.

Rady, jak předcházet ztrátě nebo poškození zavazadla a jak se připojistit

Ztrátě nebo poškození zavazadel lze zabránit několika opatřeními. Nejsou stoprocentní, riziko špatné zkušenosti ale sníží výrazně.

Vyhýbejte se letům s přestupem kratším než jednu hodinu. Času na odbavení a letištní služby je prostě málo. Pořiďte si kvalitní pevnou jmenovku na vaše zavazadlo. Vždy může urychlit návrat ztraceného zavazadla. Decentně lze rovněž odlišit vaše zavazadlo od jiných, z výroby naprosto stejných. Předejdete záměně třeba přímo u pásu. Použijte různé reflexní prvky a symboly. Odbavte vaše zavazadlo zavčas. Odbavení na poslední chvíli zvyšuje riziko potíží.

Poškození zavazadla předejdete v dnešní době hlavně koupí kvalitního kusu s pevnou konstrukcí a případným obalením zavazadel do pevných fólií.

Zase o něco klidnější můžete být s pojištěním ztráty nebo poškození zavazadel. Podle pojišťovny a konkrétního produktu se můžete buďto připojistit, nebo pojištění už máte v komplexních balíčcích. Pečlivě si pohlídejte podmínky vyplacení finanční náhrady, předměty, na které se pojištění vztahuje (cennosti bývá třeba pojistit zvlášť), limity pojistného plnění a možnosti asistenční služby.